Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Stadsutveckling i Jakobsberg

Sida 2 av 3
Mikael Lyckeborg
9 Inlägg
, Gick med: Februari 2008
Niklas Öhrström skrev:

Ett par funderingar:

Centrumområdet är idag ett enda stort kvarter som omsluts av Viksjeden, Unionsvägen, Folkungavägen och Ynglingavägen. Man skulle behöva bryta upp detta i fler och mindre kvarter med gator för blandad trafik som löper mellan dessa. Först då har man en riktig stadsplan att utarbeta förtätningen emot.

(1) Koppla ihop Magnusvägen och Engelbrektsvägen.
(2) Förläng Tornérplatsen-Almogeplatsen så att det blir ett stråk för blandad trafik mellan Ynglingavägen och Engelbrektsvägen med fortsättning och sammankoppling med Birgittavägen österut mot Unionsvägen och ev. E18.
(3) Viksjöleden har vid Adilsvägen en ytslösande motorvägsliknande påfart. Gör om detta till en korsning.
(4) Det "gröna" gångsstråk som är en östlig fortsättning på Riddarplatsen görs om till stråk för blandad trafik och löper till och ev. förbi Unionsvägen mot E18.
(5) Den nordsydliga snutten av Birgittavägen förlängs norrut till Viksjöleden.
(6) Gångstråket alldeles öster om Centrumet görs om till ett sammanhängande stråk för blandad trafik mellan Folkungavägen och Viksjöleden.
(7) Ta bort Adilsvägen. Förläng istället Drabantvägen till Ynglingavägen. Gör en T-korsning med en snutt som löper mellan Drabantvägen och Viksjöleden enl. punkt (3).

Om något ska rivas så föreslår jag följande:
(1)Riv det fula sjukhuset och ersätt med något mer stadsmässigt och mer yteffektivt, inordnat i en tydlig kvartersstruktur.
(2) Ersätt Aspnässkolan på samma sätt.
(3) Ersätt det fula parkeringhuset vid Folkungavägen-Ynglingavägen med bostäder.


1. Riktigt bra ide, här finns en del meningslös grönyta som lämpar sig att förtäta bebyggelsen på.

2. Tornerplatsen/allmogeplatsen är ett samanbyggt gångstråk och inte egentliga vägar,desutom så är delar av den väldigt smal så för att få in trafik här så skulle man nog bli tvingad att riva entrebyggnaden till centrumet om man vill ha biltrafik här. Känns lite väl drastiskt i mina ögon. Dock så borde man kolla på om man kan förtäta vid innergården på torneplatsen.

3. Bra ide, trafikplatsen ser för djävlig ut och är väldigt ytkrävande, frågan är dock om en korsning verkligen tål de trafikmängder det handlar om utan att det blir rätt mycket köer? Desutom riskerar nog alla höjdskillnader ställa till problem.

4. Bra ide, snor man lite utav innergården och parken så borde man få in skapligt med bostäder här om man orkar stå imot Nimbysarna, dock tror jag sträckning får sluta som en t-korsning vid magnus/englebrektsvägen. Blir istort sätt omöjligt att ansluta till unionsvägen om man inte river skolan. Desutom är byggs något nytt mellan skolan och unionsvägen som antagligen kommer ligga ivägen det med.

5. Möjligt om man snor antingen en boendeparkering eller del av skolgården. Går dock inte att få in några nya bostäder här utan rivning av skolan.

6. Frågan är vad sträckning gör för nytta? och om man lyckas driva igenom ett vägbygge rakt igenom parken?


Själv tror jag att det blir svårt att genomdriva några drastiska förändringar av centrala jakobsberg om nu inte kommunen tänker göra en egen variant utav klara rivningarna. Främsta problemet är nog parkeringarna, centrum/infarts och boende parkering, löser man det på ett vettig sätt så borde man kunna frigöra en del centrala områden att förtäta på. Frågan är bara hur?

Sen kan man fråga sig hur mycket komersiella ytor det är rimligt att utöka här, centrumet har det minst sagt kämpigt idag, flera butiker har flyttat därifrån för att satsa på sina butiker på barkarbyfältet och hävs förbudet för matvaruhandel där så lär vi snart se en kraftig minskning av besökare i Jakobsberg.Tittar man på sikt när barkarbystaden och framförallt nya Barkarby station är bygg så lär nog kommuncentrum ligga där snarare än i jakobsberg.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
^Det är i mina ögon mer en orsak att komma igång med stadsplanering istället för motorvägsförortsplanering i Jakan. Några stora ingrepp i befintliga bebyggelsen kommer inte ske inom någon överskådlig framtid, men att ändra på några kurvradier och lägga till riktiga trottoarer borde vara fullt möjligt. Likaså se till att de regler som ställs för de nya byggnaderna i närheten till Jakan som kommer byggas sätts så att de framtvingar just en urban miljö som kan bli levande istället för en betongförorts-planering som rätt så effektivt dödar allt vad stadsliv heter.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
En video jag la i video-tråden i Allmänt-delen av yimby.ses forum, men som jag tycker innehåller mycket tankvärt när det gäller planering av att omvanlda Jakan från ren förort till att ha en begynnande stadskärna.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
En troligen orealistisk vision. Tänkt som en mycket långsiktig plan som kan genomföras på 50-75 års sikt, befintliga byggnader rörs inte alls i början, de som inte passar i nya mönstret först när de lediga ytorna är bebyggda. De allra flesta av bostadshusen inom området kan därmed vara lika säkra att stå kvar som idag med förortsplan istället för stadsplan.

Järnvägen breddad till fyrspårig och sänkt så att gatorna kan köra på platta broar eller järnvägen höjd (med bullerskydd på) så att gatorna inte behöver dyka ner under.
Alla kvarter bör innehålla mix bostäder och kontor, lokaler längs gatorna ett måste längs 100% av huvudgatorna, höjden av husen låts vara fritt men alla hus måste ligga helt framme vid trottoarerna.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm

Senast ändrad 3 februari 2009 18:43
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Om man menar allvar med stadsutvecklingen så bör denna vision vara i högsta grad realistisk med ett kortare perspektiv än så. Jag tänkte på en grej bara: Grönytan mellan ishallen och Minutgränd är så gott som alltid tom. Jag tycker nog att det skulle se bra ut om bebyggelsen fick expanderas ändå dit.

Det skulle innebära en flytt av ishallen dock.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Mikael Lyckeborg
9 Inlägg
, Gick med: Februari 2008
Har faktiskt dykt upp ett par insändare och klagomål om hur utarmat centrum börjar kännas den senaste månaden så det kanske är möjligt att skapa opinion bland folk för en mer drastisk omvandling än vad som är vanligt i dessa fall.

Förövrigt så har det påbörjats planering för en total ombyggnad av busstationen och man har börjat titta på vad som ska göras åt simhallen. Så lite smågrejer verkar iallafall vara på gång.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

Trevligt! Man kan kanske hoppas på lite gräsrötter som kämpar i sann YIMBY-anda. Det som måste gå fram är just insikten om orsakssambandet: underlag - utbud.

För övrigt är centrumet lite grann av en bromskloss i sammanhanget. Man måste se till att verksamheter inte bara koncentreras dit, utan till hela området. Det är dock inte lika illa ställt som i Kista på denna punkt.

Det finns ett problem dock: Stockholms största NIABY/BANANA, Nina Hjerpe bor väl i området om jag inte tar miste.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag kunde inte låta bli att vidareutveckla Gustavs plan:

Planen avgör vilka delar som ska förtätas till att bli helt (eller nästan helt) slutna kvarter. Det handlar om att integrera den befintliga med den nya. Jag har i mitten lagt in en park (ungefär vid "kvarnen") i gengäld knyts området tätt ihop med Minutgränd, Kvartalsvägen, Månadsvägen osv. Observera att denna plan därför ligger utanför området som egentligen ska beröras så den håller sig inte riktigt till spelreglerna, men men regler ska inte behöva stå i vägen för visioner.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Profilbild
Jonas Frejd
77 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: Januari 2008
Jag kommer efter inbjudan från Järfälla kommun att delta i två workshops ang. Jakobsbergs centrums framtida utveckling (den 23:e april och 1:a juni), posta därför gärna de idéer ni har här så tar jag med mig dem till workshopsen. Första är som sagt redan nu på torsdag så börja brainstorma redan nu.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

En viktig tanke att ha med sig tycker jag är att utgå från gatunivåperspektivet. Det är lätt att måla upp stora visioner och lätt att glömma människorna som ska finnas och röra sig i miljön.
Med andra ord, gärna kul idéer och maffiga visioner, men börja med stadsplanen först. Tänk flöden, interaktion, mötesplatser.
Sedan tycker jag samtidigt att en vision i sig är viktig. Gärna någon byggnad som får ett intressant formspråk och som syns på avstånd, som kan bli en ny markör och en lokal stolthet.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Jonas Frejd
77 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: Januari 2008
Ja avvägningen mellan stora visioner och något som verkligen kan upplevas som positivt ur gatunivå är viktig, när det handlar om en förort med betydligt färre inv. per/kvm än innerstad så blir stråken ännu viktigare för att behålla och förlänga de existerande flödena. Jag och Gustav var i vårat möte med kommunen inne på att försöka knyta samman Barkarby handelsplats med Jakobsbergs centrum med spårvagn som eventuellt verktyg för det.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Ja, spårvagnar är ett utmäkt urbant verktyg.
Bra att du tar upp tätheten. Att öka antalet invånare och antalet arbetsplatser är viktigt! Påtala gärna för planerarna att täthet, i bjärt kontrast med modernistiska stadsplaneringsdogma, inte är något negativt utan tvärtom något positivt. Det är dags att göra en tvärvändning där och sluta se täthet som något dåligt. Här kan krävas viss kreativitet för att komma runt föråldrade regelverk i PBL och liknande, men där kan man ta intryck av Stockholms stad som hittat en del kreativa verktyg, som t.ex. tyst sida.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 18 april 2009 18:01
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Hur mycket vi än inte vill det så består Järfälla till en mycket stor del av så kallat sprawl. Viksjö är nog värst där SIAB och Skånska cement på 70- och 80-talet delade upp marknaden mellan sig. Så vitt jag vet är planen helt fastställd av dessa båda privata aktörer. Strukturen består av nästan 100% trafikseparering och bilvägarna är hierarkiskt uppbyggda med matarvägar som sedan förgrenar sig in i återvändsgränder.

Det är nog svårt att göra något åt detta sprawl. Däremot bör man ha i åtanke att det bor ganska många där och att detta underlag kan skapa urbanitet i Jakobsberg, precis som hela Storstockholm ger underlag för urbanitet på T-centralen, även om väldigt få faktiskt bor där.

Hur ska man lyckas utnyttja detta på bästa sätt? Många byter idag mellan p-tåg och buss till Viksjö. Centrumet ligger idag på andra sidan bussterminalen och då blir det av naturliga skäl en omväg på vägen hem. Ett sätt vore att låta spårvägen förlängas mot Viksjö. Stationen skulle kunna ligga på en bro rakt ovanför pendeltågsstationen. För att fånga upp så stor befolkning som möjligt skulle man låta den gå längs med Viksjöleden fram till Fastbolskolan där den skulle vika av direkt mot Viksjö C. Därifrån genom Traktorvägen och sedan Viksjöleden ända till Barkarby handelsplats så att man får en ringlinje.

Denna korridor skulle täcka in en befolkning på mellan 15 och 20 tusen (gångavstånd på max 500-700 meter), vilket är jämförbart med Årsta.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Mikael Lyckeborg
9 Inlägg
, Gick med: Februari 2008
Upptäckte det här lite för sent för att hinna med någon längre utläggning men några ideer kanske jag kan bidraga med.

* Nu när banverket håller på att arbeta med att dubbla antalet spår på mälarbanan så tycker jag man från kommunen ska försöka få stationen nedgrävd. På så sätt så får man möjlighet att binda ihop jakobsberg och skapa ett naturligt stråk mellan områdena på vardera sida om spåret. Ett stort plus är att man på köpet bygger bort kommunens i särklass otryggaste område, tunneln under spårområdet.

* Precis söder om stationen så finns det en större tegelbyggnad där det bedrivs diverse utbildningsaktiviteter, typ komvux osv. Den har under alla år jag kan minnas verkat stå mer eller mindre halvtom. Flyttar man dagens verksamhet till mer lämpliga och moderna lokaler, det borde tex finnas utrymme i gymnasieskolan tvärsöver gatan för komvux. Så har man chansen att omvandla huset till bostäder i ett väldigt centralt läge i jakobsberg.

* Även om det kanske inte tillhör det här projektet tycker jag Niklas ide om att man måste titta på hur man bryter upp söderhöjdens enklavkänsla är värd att ta med till kommunen.

* Viksjöleden känns idag kraftigt överdimensionerad, minska ned den och gör en riktig stadsgata av den, kanske man har möjlighet att dra en framtida spårvagn till barkarby på delar av gatan.

* Effektivisera parkeringarna kring centrum och station. Parkeringsgarage är sällan vacka men jag ser hellre dem än de stora asfalterade parkeringsytorna som idag omger centrumet. Sätter man ett något högre mål än att kasta ihop lite prefabbetongelement till ett garage borde man kunna skapa något som inte sticker allt för mycket i ögonen. Bonusen är att man frigör relativt mycket mark för expolatering.

* Utveckla Kvarnkullen från ett oorganiserat grönområde till stadsdelspark med ordentlig belysning, planteringar, konst, promenadstråk osv. Bygg desutom upp kvarnen eller ännu hellre en modern märkesbyggnad på toppen som får innehålla publika lokaler typ fik, resturang eller utställningslokal. Bebygg sluttningen ned mot Järfälla vägen, för att skapa en ordentlig stadsgata mot centrum.

* Utveckla idrottsområdet till ett Bosön light. En ny badanläggning, en fullsize innomhushall för fotboll, fortsätt utbyggnaden av idrottshallen både publikmässigt och mer idrottsytor.
Utveckla de befintliga skateramperna,mingolfbanan och kompletera med planer för streetfotboll,basket, innebandy,boule osv och bind ihop allt till en spontanidtrottsyta för alla åldrar, gärna belyst och bemannad med fritidspersonal eller liknande. Exploatera ytterkanterna av idrottsområdet med bostäder.
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Järfälla kommun har lagt ut ny karta på planaområdet http://www.jarfalla.se/templates/News____30434.as..

Intressant är att man har utvidgat området dels norrut, det verkar mer tydligt att Viksjö-leden ingår, samt något vid Kvarnplan.
Senast ändrad 9 maj 2009 20:00
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

Mycket goda nyheter. Hur stor är trafikmängden på Viksjöleden? Skulle den inte göra sig bra som stadsgata omgiven av stadskvarter på bägge sidor?

Idag är det en 70-sträcka av motorvägssnitt, där många kör betydligt snabbare än så. Lite korsningar skulle göra gott och hålla nere de farliga hastigheterna något. Man kanske ska satsa på små kvarter (urbant integrerade punkthus på 15 - 30 våningar) närmast så effekten kan maximeras.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Att man bygger en kontorsfront mot E18 är ganska givet, frågan är om man gör det mot Viksjöleden eller gör om den till stadsgata.
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Jag tror det är rätt givet att man måste göra om Viksjöleden till en stadsgata. Att järnvägen delar Jakobsberg i två delar är svårt att ändra på, att gräva ned den är en sympatisk tanke men jag har svårt att se var pengarna skulle komma från. Viksjöleden idag ser till att centrala Jakobsberg är delat i fyra delar, och det går ju faktiskt att åtgärda.

Dessutom är tankarna på att öppna gatorna mellan Viksjöleden och Folkungavägen politiskt rätt riskabla, alternativt omöjliga, med tanke på hur pass förutsägbart det är vad barnfamiljerna i området kommer att reagera. Krasst realistiskt kommer nog centrala Jakobsbergs framtida stadsutveckling under överskådlig tid att fokuseras på Viksjöleden samt de två öppna parkeringarna, Riddarparkeringen och Tornérparkeringen.
Sida 2 av 3

 > Städer
 > Norrort
Stadsutveckling i Jakobsberg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren