Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Trängselskatter i Göteborg

Sida 3 av 10
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2 skrev:Det vet jag, men om man inte samtidigt redovisar så lättfångade rådata så är ngt skumt.


Varför? Det är lågtrafik och långt under "trängseltröskel". Att ta bort köerna var ju syftet.

I den första rapporten så finns hela dygnet med. Det anges då en total minskning om 17%.
Man kan tydligt se att restider minskar. Även restidsvariationen minskar vilket är mycket viktigt också. man skall kunna förutse och räkna med viss restid. Stora variationer i restid är inte bra.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/rappor..

Så här långt så ser det mycket bra ut! Rimligen så kommer det rapporter väldigt tätt den första tiden, antagligen minst januari ut.

sidan 8 av detta dokument finns en mycket intressant kurva över trafiken sett på hela dygnet och med trängselskatteperioden inlagd. Det är tydliga hack i kurvan vid varje förändring av avgiftsnivån. Folk försöker mycket tydligt anpassa sitt resande för att minimera sin avgift. Differentiering ger önskad effekt!
Senast ändrad 13 januari 2013 14:17
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2
44 Inlägg
, Gick med: Januari 2013
Signatur: Hansson skrev:Varför? Det är lågtrafik och långt under "trängseltröskel". Att ta bort köerna var ju syftet.

I den första rapporten så finns hela dygnet med. Det anges då en total minskning om 17%.
Man kan tydligt se att restider minskar. Även restidsvariationen minskar vilket är mycket viktigt också. man skall kunna förutse och räkna med viss restid. Stora variationer i restid är inte bra.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/rappor..

Så här långt så ser det mycket bra ut! Rimligen så kommer det rapporter väldigt tätt den första tiden, antagligen minst januari ut.

sidan 8 av detta dokument finns en mycket intressant kurva över trafiken sett på hela dygnet och med trängselskatteperioden inlagd. Det är tydliga hack i kurvan vid varje förändring av avgiftsnivån. Folk försöker mycket tydligt anpassa sitt resande för att minimera sin avgift. Differentiering ger önskad effekt!


Nja om man bara tar bort köerna och folk inte betalar utan åker vid andra tider så blir ju intäkterna för små, så det är ju inte hela syftet.
Men om allt bara redovisas som på sid 8 + en totalsumma per dygn är jag nöjd!
__________________
MVH Aktivdemokrati2

Senast ändrad 14 januari 2013 14:28
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2 skrev:

Signatur: Hansson skrev:Varför? Det är lågtrafik och långt under "trängseltröskel". Att ta bort köerna var ju syftet.

I den första rapporten så finns hela dygnet med. Det anges då en total minskning om 17%.
Man kan tydligt se att restider minskar. Även restidsvariationen minskar vilket är mycket viktigt också. man skall kunna förutse och räkna med viss restid. Stora variationer i restid är inte bra.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/rappor..

Så här långt så ser det mycket bra ut! Rimligen så kommer det rapporter väldigt tätt den första tiden, antagligen minst januari ut.

sidan 8 av detta dokument finns en mycket intressant kurva över trafiken sett på hela dygnet och med trängselskatteperioden inlagd. Det är tydliga hack i kurvan vid varje förändring av avgiftsnivån. Folk försöker mycket tydligt anpassa sitt resande för att minimera sin avgift. Differentiering ger önskad effekt!


Nja om man bara tar bort köerna och folk inte betalar utan åker vid andra tider så blir ju intäkterna för små, så det är ju inte hela syftet.
Men om allt bara redovisas som på sid 8 är jag nöjd!


Man har räknat med det minskade resandet när man gjorde sina kalkyler så pengarna kommer in som tänkt. Inga problem alls.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Intressant dok:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildsp..

17% minskning över dygnet över stationerna ( 19% högtrafik ).
Kan jämföras med prediktion ( sid 12 ):
http://www.grkom.se/download/18.563dea7a1259bc9aa..
som förutsåg 30% minskning över dygnet över stationerna ( 35% högtrafik ).

Ändå klart godkänt tycker jag.

( Med viss reservation utveckling, on+to förra veckan 3% högre än må+ti som används i materialet ).

Vad gäller restider fås inga stora vinster i snitt. Endast E6-T-tunneln Norr ger 7 minuter. Öckeröleden 2 min, övriga 1 min eller ingenting.
D v s i snitt ( med cirka 1 SEK/min ) är det knappast någon bilist som "vinner" konsumentöverskott på T-skatten.

/ Mikael
ref_ restidsvärdering:
http://www.trafikanalysforum.se/sites/default/fil..
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:


Vad gäller restider fås inga stora vinster i snitt. Endast E6-T-tunneln Norr ger 7 minuter. Öckeröleden 2 min, övriga 1 min eller ingenting.
D v s i snitt ( med cirka 1 SEK/min ) är det knappast någon bilist som "vinner" konsumentöverskott på T-skatten.

/ Mikael


Ja, om man jämför situationen jan 2013 vs jan 2012. Men om man jämför restiderna år 2022, ett scenario med trängselskatt vs ett scenario utan trängselskatt? Om man extrapolerar de senaste årens siffror på de stora lederna tio år framåt så får man otvivelaktigt en trafikinfarkt.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven Renquist skrev:Ja, om man jämför situationen jan 2013 vs jan 2012. Men om man jämför restiderna år 2022, ett scenario med trängselskatt vs ett scenario utan trängselskatt? Om man extrapolerar de senaste årens siffror på de stora lederna tio år framåt så får man otvivelaktigt en trafikinfarkt.


Hej Sven!
Beror på.
Biltrafik-utvecklingen finns på :
http://www.statistik.tkgbg.se/
Se t ex utveckling i Tingstadstunneln:
2005 = 119 000 / dygn
2008 = 121 000
2011 = 119 000
D v s ingen stark ökning. Det beror mest på konjunkturen. Just nu är den svag, d vs biltrafiken minskar, men det kan förstås sätta fart igen och då ökar risk för infarkt.

Dessutom, enligt planerna har vi väl Marieholmstunnel innan 2022, och då ska ju den ta cirka 30% av trafiken gm T-tunneln, d v s betydligt större inverkan än t-skatt.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/28528/V%c3%a4gutredning_Marieholmsf%c3%b6rbindelsen_sep2003.pdf
( sid 70 )
Med både T-skatt och M-tunnel torde risken för infarkt vara begränsad.

/ Mikael
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:Hej Sven!
Beror på.
Biltrafik-utvecklingen finns på :
http://www.statistik.tkgbg.se/
Se t ex utveckling i Tingstadstunneln:
2005 = 119 000 / dygn
2008 = 121 000
2011 = 119 000
D v s ingen stark ökning. Det beror mest på konjunkturen. Just nu är den svag, d vs biltrafiken minskar, men det kan förstås sätta fart igen och då ökar risk för infarkt.

Dessutom, enligt planerna har vi väl Marieholmstunnel innan 2022, och då ska ju den ta cirka 30% av trafiken gm T-tunneln, d v s betydligt större inverkan än t-skatt.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/28528/V%c3%a4gutredning_Marieholmsf%c3%b6rbindelsen_sep2003.pdf
( sid 70 )
Med både T-skatt och M-tunnel torde risken för infarkt vara begränsad.

/ Mikael


Tingstadstunneln har gått full i mer än 30år. Det går inte att få igenom fler fordon per timma. Ökning kan endast ske genom att tunneln går full under fler timmar på ett dygn. Det är det som är den egentliga innebörden av den citerade statistiken.

Marieholmstunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln, men den kommer fortfarande att gå full. Den nya tunneln kommer främst att märkas på att köerna på. E6 blir kortare. Att de börjar vid GP-huset istället för vid IKEA. Känsligheten för krockar och konsekvensen av en krock minskar också tack vare Marieholmstunneln. Det är bra.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej!
Uppföljning av projektet pågår:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangsels..
Biltrafiken ökade cirka 3% från andra till tredje veckan med t-skatt.
Fortfarande ganska bra nedgång.

Vad gäller lönsamhet kan man räkna utifrån:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildsp..

Om man tar flödena på lederna och antar 1.2 pers i snitt per bil, 100 SEK/h i snitt ( cirka 30% tjänstefordon ) och samma tidsvinst på em som på morgonen ( optimistiskt ) samt viktar ut tidsvinster på andra gator mot tidsförluster på "smitvägar" får man:
E6 N = 8000 bilar x 7.6 min = 1013 h
Öck-leden = 4500 x 1.8 = 135
E20 Ö = 8000 x 1.3 = 173
E6 S = 9000 X 1.2 = 180
Tot = 2.4 x 1500 = 3600 h per dygn = 360 kSEK per dygn = 90 MSEK / år
D v s tidsvinsternas samhällsnytta.

Lite skumt att trafiken minskar även när man inte har t-skatt på vardagarna ( -6% ). Verkar finnas andra faktorer som spelar in.

/ Mikael
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Mikael Bigert skrev:

Lite skumt att trafiken minskar även när man inte har t-skatt på vardagarna ( -6% ). Verkar finnas andra faktorer som spelar in.


Folk som slutar jobba efter 18:30 och har valt kollektivtrafik istället för bil till sitt jobb kanske?
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Bigert skrev:


Lite skumt att trafiken minskar även när man inte har t-skatt på vardagarna ( -6% ). Verkar finnas andra faktorer som spelar in.

Min första tanke också. Men, det är en följd av att många resor inte är korta ärenden eller genomresor utan personer som reser in till stan vid ett tillfälle och tillbaks senare. En del väljer nu att inte göra dessa resor då en av resorna sker under trängselskattetid. På så sätt påverkas även den andra resan utanför trängselskattetid av minskat resande pga trängselskatten. Denna effekt läste jag om någonstans i rapporteringen om trängselskatten. Det är logiskt, men sett som en ren trängselåtgärd, skulle man kunna argumentera att det vore 'lönsammare' om effekterna på trafiken blev begränsade till topparna under rusningstid.

EDIT:
Mikael Kreutz skrev:


Folk som slutar jobba efter 18:30 och har valt kollektivtrafik istället för bil till sitt jobb kanske?

Precis!
Senast ändrad 21 januari 2013 17:57
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Mikael Kreutz skrev:Folk som slutar jobba efter 18:30 och har valt kollektivtrafik istället för bil till sitt jobb kanske?


Jo, jag funderade också på den gruppen. Till saken hör dock att om du inte jobbar mer än 10 timmar ( som ju förstås vissa gör ) blir resan in till centrum rel billig = 8 SEK.
Att ställa bilen för 4SEK/väg tror jag inte är så himla vanligt.
Dessutom har vi gruppen som flyttar sin bilresa till tiden utanför skattetiden, se sid 11:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildspel_vagtrafikeffekter_130116_.pdf
Vi har klara toppar precis efter o före.
Jag finner det sannolikt att de här två grupperna mer eller mindre tar ut varandra.
Kvarstår alltså några procents minskning som jag tror har andra förklaringar än just t-skatten. Konjunktur, utdelade busskort..?
/ Mikael
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Mikael Bigert skrev:

Jo, jag funderade också på den gruppen. Till saken hör dock att om du inte jobbar mer än 10 timmar ( som ju förstås vissa gör ) blir resan in till centrum rel billig = 8 SEK.
Att ställa bilen för 4SEK/väg tror jag inte är så himla vanligt.
Dessutom har vi gruppen som flyttar sin bilresa till tiden utanför skattetiden, se sid 11:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildspel_vagtrafikeffekter_130116_.pdf
Vi har klara toppar precis efter o före.
Jag finner det sannolikt att de här två grupperna mer eller mindre tar ut varandra.
Kvarstår alltså några procents minskning som jag tror har andra förklaringar än just t-skatten. Konjunktur, utdelade busskort..?
/ Mikael


I kombination med höjda parkeringsavgifter i city kan jag mycket väl tänka mig att många väljer bussen istället.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Mikael Kreutz skrev:I kombination med höjda parkeringsavgifter i city kan jag mycket väl tänka mig att många väljer bussen istället.


Jo, rejält höjda P-avgifter tillhör med stor sannolikhet de faktorer som, utöver t-skatten, gjort att biltrafiken till Centrum minskat.
En annan torde vara minskad framkomlighet p g a bussfiler, men den torde vara mindre betydelsefull tidiga morgnar och kvällar.
/ Mikael
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
BREAKING NEWS

Utländska fordon skall betala trängselskatt!
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1293588-trang..

(Skatt från de utländska fordonen var inte med i kalkylen för trängselskatten. Den blir en bonus för trängselskattesystemet, lovade Anders Borg i ett uttalande i höstas.)
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Officiell inflationssiffra för Sverige 2012 har kommit. Det blev 0.9% inflation.
Som utlovat kommer då en inflationsjusterad kurva för trängselskattens avgifter och en prognos för den framtida utvecklingen, baserat på Riksbankens inflationsmål om 2-3% årlig inflation.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Ny justering behövs fortfarande i spannet 2020-2022.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Mikael Bigert skrev:

Hej!
Uppföljning av projektet pågår:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangsels..
Biltrafiken ökade cirka 3% från andra till tredje veckan med t-skatt.
Fortfarande ganska bra nedgång.

Vad gäller lönsamhet kan man räkna utifrån:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildsp..

Om man tar flödena på lederna och antar 1.2 pers i snitt per bil, 100 SEK/h i snitt ( cirka 30% tjänstefordon ) och samma tidsvinst på em som på morgonen ( optimistiskt ) samt viktar ut tidsvinster på andra gator mot tidsförluster på "smitvägar" får man:
E6 N = 8000 bilar x 7.6 min = 1013 h
Öck-leden = 4500 x 1.8 = 135
E20 Ö = 8000 x 1.3 = 173
E6 S = 9000 X 1.2 = 180
Tot = 2.4 x 1500 = 3600 h per dygn = 360 kSEK per dygn = 90 MSEK / år
D v s tidsvinsternas samhällsnytta.

Lite skumt att trafiken minskar även när man inte har t-skatt på vardagarna ( -6% ). Verkar finnas andra faktorer som spelar in.

/ Mikael


Uppföljningarna fortsätter, om än haltande. Ska bli spännande att se om/när man når något slags "inkört" läge.
Använder man 5-dagars rullande medelvärde för antal passager vid stationerna hade det ökat till 514000 förra veckan, d v s ungefär 13 % mindre än för ett år sedan.

Om man tar ökande trafik och den ökade tidbesparingen vid E6Norr-T-tunnel ( drygt 11 minuter max ) kan man också räkna ut en ökad samhällsnytta, borde bli cirka 120 MSEK/år.
( Hur det står sig mot administrativa kostnader återstår att se ).

/ Mikael
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Jag tog data från Transportstyrelsen och gjorde dem till en graf. Då ser det ut så här:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Jämn och fin kurva till stabil nivå. Inga stora svängningar.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Ny graf uppdaterad till och med april, och några dagar i maj. Det finns en svag stigande trend. Det är en säsongsvariation där trafiken stadigt har ökat fram till maj/juni.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Prognosen för intäkter från trängselskatten är nu 680miljoner och lägger man till intäkter från förseningsböter från de som inte betalade i tid så kommer man upp i hela 770miljoner. Med tanke på säsongsvariationen ovan så kommer intäkterna att stiga ytterligare under året.

Trafikminskningen under april var 14% under betaltid.

Sammantaget ett mycket bra resultat.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej!
Kan man skriva något om t-skatten utan att halka in i den rätt infekterade debatten ( som varit märkligt frånvarande på Yimby, "congestion tax-fatigue"? )
Nä det kan man nog inte, men jag är så blåögd så jag gör det ändå...
En bra artikel i ämnet var:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1684926-sa-vi..

En viktig punkt är att vi bättre måste förstå hur t-skatten verkligen fungerar om vi ska kunna ta ställning.

Den klart största poängen som det hittills sett ut är att trafiken minskat på E6N och genom T-tunneln. Detta har gett betydande restidsförkortningar. På alla övriga sträckor ligge restiden ungefär som förut, eller möjligen ett par minuter bättre.

Alltså är det E6N som är nyckeln till funktionen.
Jag kollar senaste rapporten:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/effekt..

Där framgår att trafiken under betaltiden minskat med 11.8% ( 50800-44800 ) vilket är bra.
Men betraktar man tiden när det INTE tas ut t-skatt är minskningen 11.2%. ( 11600-10300 ).
D v s skillnaden är nästan försumbar.
Här borde man noga utreda vad det är som gör att minskningen är i stort sett lika stor när det är gratis att åka som när man tar ut avgift.
I det sammanhanget är det obegripligt varför T-verket fortfarande inte redovisar siffror för E45. Det skulle ju kunna ge en mycket bra ledtråd på hur flödena går.

Uppe till diskussion har också varit att ta bort stationen på Älvsborgsbron.
I statistiken hittills, se länk ovan, ser det ut som om vi får en bra minskning av trafiken under betaltid, 11%, men detta leder INTE till minskad trängsel ( kvar på 3% ) eller restid ( kvar på 2.6 minuter ).
Det ser alltså ut som om Ä-bron skulle klara en ökning av trafiken utan att det påverkar trängsel eller restid.
Det vore därför troligen under miljö/trängsel-synpunkt vettigt att åtminstone sänka avgiften på bron för att locka en del av trafiken från Tingstadstunneln ( där trängseln ligger på 15% ).
Vi får se om de Allianspolitiker som lyft frågan vill fortsätta utreda...

En ytterligare fundering är just minskningen i T-tunneln. Där är minskningen 9% vilket t ex kan jämföras med predikterad minskning när Marieholmstunneln öppnas, vilken är c:a 30%.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/4627/pm_komp..


/ Mikael
Sida 3 av 10

 > Allmänt
Trängselskatter i Göteborg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert