Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Trängselskatter i Göteborg

Sida 9 av 10
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Och sålunda talade Stadskontoret?
Så tyvärr kan inte ett enda komma eller tilde ändras i paketet eller skatten?
Elle finns lite kompromissvilja?

Jag tror att man bör gå vidare och titta på avstängning av Älvsborgsbron och i ett andra steg alla stationer på Hisingen ( dock ej Tingsstadstunneln ).
Samtidigt kan man ju passsa på att infria vallöftet från 2010 som "glömts bort":
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.446293-allian..

Vad gäller inverkan på trafiken på ÄB-bron kan man t ex studera:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/vastsv..
sida 6.
D v s ingen inverkan på restider av trängselskatten, trots minskad trafik. Under våren 2013 minskade trafiken 13-14 % utan att restiden påverkades, d v s trängsel är okänslig för trafikmängd i intervallet.

Tar man bort stationen får vi rimligen tre effekter:
1. Bilister som "bara" ska över bron inte velat betala skatt kommer tillbaka.
2. Bilister frestas köra omväg för att slippa betala skatt vid T-tunneln eller GÄ-bron.
Den senare effekten kommer totalt att bidra till mindre trängsel eftersom trängseln är mycket värre i tunneln än över ÄB-bron
( Däremot lär trafiken från V:s Hisingen till Centrum inte öka eftersom man ändå måste betala i andra stationer den vägen )

Intäkter per station kan man man hitta här:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2526226-har-r..

Bron står alltså för cirka 9 %. Tar vi så 10 % av T-tunnelns resor plus övriga Hisingen torde intäkterna minska omkring 20 %.
I ett sådant scenario skulle alltså skatten behöva ersättas till säg 25 %.

Vi får se om man kommer upp ur skyttegravarna...


Vi står här på marken och väntar på att du skall komma upp någon gång.

Att stänga av kameran på bron är dumt eftersom det omgående leder till att den vägen kortas igen. Folk har tydligt visat att de gärna tar en omväg för att slippa betala. Det är också genomgående från kommentarer i debatten att folk vill ha bort den, så att de kan köra kostnadsfritt den vägen. Så, bron korkas verkligen igen om skatten tas bort vilket bekräftas av trängselskattemotståndarna själva!
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:

Mikael Bigert skrev:


Jag tror att man bör gå vidare och titta på avstängning av Älvsborgsbron och i ett andra steg alla stationer på Hisingen ( dock ej Tingsstadstunneln ).
Samtidigt kan man ju passsa på att infria vallöftet från 2010 som "glömts bort":
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.446293-allian..

Vad gäller inverkan på trafiken på ÄB-bron kan man t ex studera:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/vastsv..
sida 6.
D v s ingen inverkan på restider av trängselskatten, trots minskad trafik. Under våren 2013 minskade trafiken 13-14 % utan att restiden påverkades, d v s trängsel är okänslig för trafikmängd i intervallet.

Tar man bort stationen får vi rimligen tre effekter:
1. Bilister som "bara" ska över bron inte velat betala skatt kommer tillbaka.
2. Bilister frestas köra omväg för att slippa betala skatt vid T-tunneln eller GÄ-bron.
Den senare effekten kommer totalt att bidra till mindre trängsel eftersom trängseln är mycket värre i tunneln än över ÄB-bron
( Däremot lär trafiken från V:s Hisingen till Centrum inte öka eftersom man ändå måste betala i andra stationer den vägen )

Intäkter per station kan man man hitta här:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2526226-har-r..

Bron står alltså för cirka 9 %. Tar vi så 10 % av T-tunnelns resor plus övriga Hisingen torde intäkterna minska omkring 20 %.
I ett sådant scenario skulle alltså skatten behöva ersättas till säg 25 %.

Vi får se om man kommer upp ur skyttegravarna...


Vi står här på marken och väntar på att du skall komma upp någon gång.

Att stänga av kameran på bron är dumt eftersom det omgående leder till att den vägen kortas igen. Folk har tydligt visat att de gärna tar en omväg för att slippa betala. Det är också genomgående från kommentarer i debatten att folk vill ha bort den, så att de kan köra kostnadsfritt den vägen. Så, bron korkas verkligen igen om skatten tas bort vilket bekräftas av trängselskattemotståndarna själva!


Hej Hasse!
Har du kommit upp ur skyttevärnet innebär det rimligen att du också funderat på en kompromisslösning för t-skatten. Vore intressant att ta del av denna...,

Vad gäller ÄB-bron visar referenserna ovan tydligt att den inte "korkade igen" innan t-skatten.
Har du några tabeller eller siffror som visar motsatsen är du som vanligt välkommen att presentera.
( Vilka är "trängselskattemotståndarna" som påstår att bron korkas igen? ref? )
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven R skrev:

Det skulle vara lika dumt som att bygga subventionerade bostäder i Frihamnen. Vissa skulle få betala mer för att andra ska få betala mindre. Vad är syftet med den orättvisan?

Vägen till att ge trängselskattesystemet legitimitet är snarare att bördan fördelas jämlikt mellan bilisterna. Dagens system är förmodligen inte optimalt ur den synvinkeln, men att börja schackra bäddar bara för ännu mer gnäll.


Obs att detta endast var ett förslag, finns givetvis fler varianter.
T ex en Regional bensinskattehöjning.
Vad har du själv för förslag på mer jämlik fördelning?

( Att sen vissa får betala mer och andra mindre är väl en given del av upplägget med t-skatten. Jag tror själv att acceptansen ökar om man inriktar skatten mer mot att "bilbefria" Centrum och mindre mot att sätta upp stationer efter intäktsmaximum. )
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Mikael Bigert skrev:


Jag tror att man bör gå vidare och titta på avstängning av Älvsborgsbron och i ett andra steg alla stationer på Hisingen ( dock ej Tingsstadstunneln ).
Samtidigt kan man ju passsa på att infria vallöftet från 2010 som "glömts bort":
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.446293-allian..

Vad gäller inverkan på trafiken på ÄB-bron kan man t ex studera:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/vastsv..
sida 6.
D v s ingen inverkan på restider av trängselskatten, trots minskad trafik. Under våren 2013 minskade trafiken 13-14 % utan att restiden påverkades, d v s trängsel är okänslig för trafikmängd i intervallet.

Tar man bort stationen får vi rimligen tre effekter:
1. Bilister som "bara" ska över bron inte velat betala skatt kommer tillbaka.
2. Bilister frestas köra omväg för att slippa betala skatt vid T-tunneln eller GÄ-bron.
Den senare effekten kommer totalt att bidra till mindre trängsel eftersom trängseln är mycket värre i tunneln än över ÄB-bron
( Däremot lär trafiken från V:s Hisingen till Centrum inte öka eftersom man ändå måste betala i andra stationer den vägen )

Intäkter per station kan man man hitta här:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2526226-har-r..

Bron står alltså för cirka 9 %. Tar vi så 10 % av T-tunnelns resor plus övriga Hisingen torde intäkterna minska omkring 20 %.
I ett sådant scenario skulle alltså skatten behöva ersättas till säg 25 %.

Vi får se om man kommer upp ur skyttegravarna...


Vi står här på marken och väntar på att du skall komma upp någon gång.

Att stänga av kameran på bron är dumt eftersom det omgående leder till att den vägen kortas igen. Folk har tydligt visat att de gärna tar en omväg för att slippa betala. Det är också genomgående från kommentarer i debatten att folk vill ha bort den, så att de kan köra kostnadsfritt den vägen. Så, bron korkas verkligen igen om skatten tas bort vilket bekräftas av trängselskattemotståndarna själva!


Hej Hasse!
Har du kommit upp ur skyttevärnet innebär det rimligen att du också funderat på en kompromisslösning för t-skatten. Vore intressant att ta del av denna...,

Vad gäller ÄB-bron visar referenserna ovan tydligt att den inte "korkade igen" innan t-skatten.
Har du några tabeller eller siffror som visar motsatsen är du som vanligt välkommen att presentera.
( Vilka är "trängselskattemotståndarna" som påstår att bron korkas igen? ref? )


Det är ett förlorat slag du utkämpar. Trängselskatten kommer inte att tas bort och Västlänken kommer att byggas, det är bara att inse fakta.

Att Älvsborgsbron inte korkade igen innan trängselskatten är inget bevis för att den inte skulle korka igen efteråt. Det är trängselskattemotståndarna som vill ha bort stationen på bron för att kunna åka förbi där utan avgift. Det vet Trafikverket och övriga insatta också. De inser vad som händer då, bron korkas igen! Nej, den stationen kommer inte att tas bort. Det är ingen kompromisslösning utan recept på kakaosmör att ta bort stationen.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Obs att detta endast var ett förslag, finns givetvis fler varianter.
T ex en Regional bensinskattehöjning.
Vad har du själv för förslag på mer jämlik fördelning?

( Att sen vissa får betala mer och andra mindre är väl en given del av upplägget med t-skatten. Jag tror själv att acceptansen ökar om man inriktar skatten mer mot att "bilbefria" Centrum och mindre mot att sätta upp stationer efter intäktsmaximum. )


Regional bensinskattehöjning skulle inte slå mot köerna in mot Göteborg. Det skulle däremot göra det dyrare att åka på glest trafikerade vägar långt från Göteborg.

Deg mest rättvisa är faktiskt att de som orsakar köerna in mot Göteborg också får betala för det. Syftet med trängselskatten är inte att bilbefria centrum utan att minska trafiken på lederna in till Göteborg. Det är därför som kamerorna sitter där de sitter och inte mer fokuserade just på och runt centrum. Trängselskatten fungerar utmärkt för det ändamålet med minskad trafik och ökad framkomlighet som resultat!
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:


( Att sen vissa får betala mer och andra mindre är väl en given del av upplägget med t-skatten. Jag tror själv att acceptansen ökar om man inriktar skatten mer mot att "bilbefria" Centrum och mindre mot att sätta upp stationer efter intäktsmaximum. )


Det tror inte jag. Den genomsnittlige bilisten är väl medveten om att det är på lederna som den problematiska trängseln finns idag. Att bara trängselbeskatta city vore en tämligen meningslös åtgärd.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:Det är ett förlorat slag du utkämpar. Trängselskatten kommer inte att tas bort och Västlänken kommer att byggas, det är bara att inse fakta.

Att Älvsborgsbron inte korkade igen innan trängselskatten är inget bevis för att den inte skulle korka igen efteråt. Det är trängselskattemotståndarna som vill ha bort stationen på bron för att kunna åka förbi där utan avgift. Det vet Trafikverket och övriga insatta också. De inser vad som händer då, bron korkas igen! Nej, den stationen kommer inte att tas bort. Det är ingen kompromisslösning utan recept på kakaosmör att ta bort stationen.Om du hade någon enda tabell eller referens som stödde dina teorier skulle det vara lättare att tro på dem...

Att ta bort stationen skulle överföra trafik från en passage med mycket trängsel ( T-tunneln ) till en passage med liten eller ingen trängsel.
Läs gärna:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55102/Rappor..
sid 28 : om man inte tar med bron: "konsekvenserna för trängseln...inte bli särskilt stora"

( Du får ursäkta men snacket om "trängselskattemotståndare" och "slaget" får mig osökt att tänka på skyttevärn. Jag tror vi är många i staden som gärna ser någon form av trängselskatt, men anser att den måste kunna göras bättre och mer acceptabel. Nu vann Nej-sidan omröstningen och det kan man förstås tycka vad man vill om, men brist på kompromissvilja torde leda till urholkning av förtroendet för våra folkvalda )
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven R skrev:

Det tror inte jag. Den genomsnittlige bilisten är väl medveten om att det är på lederna som den problematiska trängseln finns idag. Att bara trängselbeskatta city vore en tämligen meningslös åtgärd.


Och ditt förslag är..?
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:

Regional bensinskattehöjning skulle inte slå mot köerna in mot Göteborg. Det skulle däremot göra det dyrare att åka på glest trafikerade vägar långt från Göteborg.

Deg mest rättvisa är faktiskt att de som orsakar köerna in mot Göteborg också får betala för det. Syftet med trängselskatten är inte att bilbefria centrum utan att minska trafiken på lederna in till Göteborg. Det är därför som kamerorna sitter där de sitter och inte mer fokuserade just på och runt centrum. Trängselskatten fungerar utmärkt för det ändamålet med minskad trafik och ökad framkomlighet som resultat!


Läs t ex Utredningen:
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/52448ee5-2ab9-..
Redan 10 % ökad drivmedelskostnad ger nästan samma effekt som t-skatt. Öka med 15-20 % och man lär få större effekt än t-skatt.

Att få ett helt rättvist system är tyvärr nästan omöjligt. I dagsläget slipper många som bidrar till trängsel ( t ex Öckerö till Hisingen, lördag förmiddag gm T-tunneln etc ) t-skatt. Medan t ex de som åker över ÄB-bron mitt på vardagarna får betala ( utan någon som helst trängsel ).
Michael Henriksson
22 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Maj 2011
Signatur: Hansson skrev:

De första resultaten efter höjningen. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2626208-farre..

Siffrorna är en katastrof!

Januari 2013: 486 636/dag
Januari 2014: 560 083/dag
Januari 2015: 555 257/dag

En höjning av trängselskatten på mellan 13-23% gav alltså en ynka 0.89% minskning av trafiken per dag, och fortfarande BETYDLIGT mer trafik än när skatten infördes(dryga 14%). Detta skulle jag vilja kalla katastrof och går helt emot målen på en minskning med 10-15%!

Kollar man innan höjningen ser det inte mycket bättre ut (hittar fortfarande inte senaste rapporten)

Maj 2013: 555 000/dag (11.1 milj)
Maj 2014: 600 000/dag (11.4 milj)

Trängselskatten har fortfarande långt kvar innan den förväntade minskningen på slår in.
Det krävas en höjning på flera 100% för att komma i fas, kanske dags att ta tag i detta nu och höja rejält?
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:

Och ditt förslag är..?


Om det är något jag skulle vilja ändra på så är det namnet. "Trängselskatt"??? Kalla det bompeng. Det låter trevligare.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Om du hade någon enda tabell eller referens som stödde dina teorier skulle det vara lättare att tro på dem...

Att ta bort stationen skulle överföra trafik från en passage med mycket trängsel ( T-tunneln ) till en passage med liten eller ingen trängsel.
Läs gärna:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55102/Rappor..
sid 28 : om man inte tar med bron: "konsekvenserna för trängseln...inte bli särskilt stora"

( Du får ursäkta men snacket om "trängselskattemotståndare" och "slaget" får mig osökt att tänka på skyttevärn. Jag tror vi är många i staden som gärna ser någon form av trängselskatt, men anser att den måste kunna göras bättre och mer acceptabel. Nu vann Nej-sidan omröstningen och det kan man förstås tycka vad man vill om, men brist på kompromissvilja torde leda till urholkning av förtroendet för våra folkvalda )


Det är bara att titta på första bästa rapport om effekterna av trängselskatten så ser du att folk är beredda till att ta omvägar och det är också exakt det som folk själva efterlyser i sina kommentarer. Inklusive du själv när du vill att trafik skall omfördelas via Älvsborgsbron.

Beslut om det Västsvenskapaketet och Västlänken togs 2010. Under 5 år har det gnällts ständigt till ingen som helst effekt och nytta. Paketet är öppnat och vissa delar är klara till stor del som bussfiler. Andra är påbörjade som exempelvis Marieholmstunneln för man nu gräver för fullt och Västlänken som projekteras som bäst. Västlänken börjar byggas om 2-3 år och byggstarten kommer raskt närmare nu!

Kommunala folkomröstningar är rådgivande enbart och som du vet så behöver man inte följa alla råd man får. Särskilt inte när man får ett dyrt och dåligt råd som detta. Att ta bort trängselskatten skulle kosta göteborgarna 1kr i höjd skatt (samtidigt som alla andra slipper helt undan) och omgående återställa trängseln på vägarna. Nej tack, det är verkligen ingen lösningen att sträva efter.

Kompromissvilja är heller inget kännetecken för "Nej-sidan" utan det är mer karaktär av ultimativa krav att göra som de vill, men tyvärr är det nästan lika många åsikter om vad som skall göras som det finns tyckare.

Nu har trängselskatten förändrats, faktiskt flera gånger. Först var det vilket område som den skulle täcka följt av flerpassageregeln. Senast var det att även utländska bilar 'även skall betala. Backa-undantaget hamnade på undantag (förlåt vitsen...) i en plötsligt motsträvig regering. Det här är att visa kompromissvilja i praktisk verklighet!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Henriksson skrev:

Signatur: Hansson skrev:

De första resultaten efter höjningen. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2626208-farre..

Siffrorna är en katastrof!

Januari 2013: 486 636/dag
Januari 2014: 560 083/dag
Januari 2015: 555 257/dag

En höjning av trängselskatten på mellan 13-23% gav alltså en ynka 0.89% minskning av trafiken per dag, och fortfarande BETYDLIGT mer trafik än när skatten infördes(dryga 14%). Detta skulle jag vilja kalla katastrof och går helt emot målen på en minskning med 10-15%!

Kollar man innan höjningen ser det inte mycket bättre ut (hittar fortfarande inte senaste rapporten)

Maj 2013: 555 000/dag (11.1 milj)
Maj 2014: 600 000/dag (11.4 milj)

Trängselskatten har fortfarande långt kvar innan den förväntade minskningen på slår in.
Det krävas en höjning på flera 100% för att komma i fas, kanske dags att ta tag i detta nu och höja rejält?De första månaderna under 2013 med trängselskatt så var det fler som ställde bilen, det är helt sant. Men fram till ca maj - juni så hade nivån stabiliserat sig. Ser du på grafen på sidan 3 och fortsätter efter att nivån har normaliserats ca juni 2013 och fortsätter de ca 1.5år som gått sedan dess så ser du en jämn fin nivå som håller i sig. Det är bara den första delen av 2013 som avviker. Det är också helt i enlighet med vad man kan förvänta sig skulle hända.

Nivån för januari 2015 kommer in strax under nivån för 2014 och skulle trafiken hålla i sig runt nivån för 2014 så är det i sig ett trendbrott. Trafiken har annars stadigt ökat på lederna in mot Göteborg vilket alla som kör bil väl känner till. Bensinen har sedan i somras blivit ungefär 2kr billigare och tillsammans med en god konjunktur nu så kan det säkert få folk att vilja köra mer bil. Att hålla nivån still i det läget är snarast ett under!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven R skrev:

Om det är något jag skulle vilja ändra på så är det namnet. "Trängselskatt"??? Kalla det bompeng. Det låter trevligare.


Tyvärr så går inte det. På en befintlig väg så kan du inte ta ut bompeng/vägavgift utan då måste det vara en skatt. Trängselskatt är ett bra namn också, med tanke på den trängsel vi har på lederna in till Göteborg.

På nya vägar så kan du ta avgifter vilket är vad man har gjort i Motala och Sundsvall där de införde Infrastrukturavgifter för passagerna.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:

Mikael Bigert skrev:

Om du hade någon enda tabell eller referens som stödde dina teorier skulle det vara lättare att tro på dem...

Att ta bort stationen skulle överföra trafik från en passage med mycket trängsel ( T-tunneln ) till en passage med liten eller ingen trängsel.
Läs gärna:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55102/Rappor..
sid 28 : om man inte tar med bron: "konsekvenserna för trängseln...inte bli särskilt stora"

( Du får ursäkta men snacket om "trängselskattemotståndare" och "slaget" får mig osökt att tänka på skyttevärn. Jag tror vi är många i staden som gärna ser någon form av trängselskatt, men anser att den måste kunna göras bättre och mer acceptabel. Nu vann Nej-sidan omröstningen och det kan man förstås tycka vad man vill om, men brist på kompromissvilja torde leda till urholkning av förtroendet för våra folkvalda )


Det är bara att titta på första bästa rapport om effekterna av trängselskatten så ser du att folk är beredda till att ta omvägar och det är också exakt det som folk själva efterlyser i sina kommentarer. Inklusive du själv när du vill att trafik skall omfördelas via Älvsborgsbron.

Beslut om det Västsvenskapaketet och Västlänken togs 2010. Under 5 år har det gnällts ständigt till ingen som helst effekt och nytta. Paketet är öppnat och vissa delar är klara till stor del som bussfiler. Andra är påbörjade som exempelvis Marieholmstunneln för man nu gräver för fullt och Västlänken som projekteras som bäst. Västlänken börjar byggas om 2-3 år och byggstarten kommer raskt närmare nu!

Kommunala folkomröstningar är rådgivande enbart och som du vet så behöver man inte följa alla råd man får. Särskilt inte när man får ett dyrt och dåligt råd som detta. Att ta bort trängselskatten skulle kosta göteborgarna 1kr i höjd skatt (samtidigt som alla andra slipper helt undan) och omgående återställa trängseln på vägarna. Nej tack, det är verkligen ingen lösningen att sträva efter.

Kompromissvilja är heller inget kännetecken för "Nej-sidan" utan det är mer karaktär av ultimativa krav att göra som de vill, men tyvärr är det nästan lika många åsikter om vad som skall göras som det finns tyckare.

Nu har trängselskatten förändrats, faktiskt flera gånger. Först var det vilket område som den skulle täcka följt av flerpassageregeln. Senast var det att även utländska bilar 'även skall betala. Backa-undantaget hamnade på undantag (förlåt vitsen...) i en plötsligt motsträvig regering. Det här är att visa kompromissvilja i praktisk verklighet!


Det finns helt klart underskott av kompromissvilja på bägge "sidor".
Själv betalar jag ingen t-skatt så jag kanske har lättare att se poängen med t-skatt än de hårdnackade motståndarna.
Faktum kvarstår att Omröstningen gav ett Nej och att politikerna måste förhålla sig till risken för ökad förtroendeklyfta.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/stat..
De exempel du ger på ändringar var sedan alla sådana som föreslogs innan valet ( för att vinna omöstningen? ) och inga kompromisser som resultat av valresultate.

Angående ÄB-bron och trafikering vid släckt station får du gärna visa mig en referens (länk+sidnummer ) till "första bästa rapport" som visar hur bron skulle "korka igen"...
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:


Angående ÄB-bron och trafikering vid släckt station får du gärna visa mig en referens (länk+sidnummer ) till "första bästa rapport" som visar hur bron skulle "korka igen"...


Om trängselskattesystemet inspirerar till smittrafik m.h.a långa omvägar så har syftet förfelats. Det är det viktiga. Om sedan Älvsborgsbron korkar igen förr eller senare är sekundärt. Båda argumenten har iallafall framförts av dom ansvariga som motiv till att bron har bompeng.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Mikael Bigert skrev:

Om du hade någon enda tabell eller referens som stödde dina teorier skulle det vara lättare att tro på dem...

Att ta bort stationen skulle överföra trafik från en passage med mycket trängsel ( T-tunneln ) till en passage med liten eller ingen trängsel.
Läs gärna:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55102/Rappor..
sid 28 : om man inte tar med bron: "konsekvenserna för trängseln...inte bli särskilt stora"

( Du får ursäkta men snacket om "trängselskattemotståndare" och "slaget" får mig osökt att tänka på skyttevärn. Jag tror vi är många i staden som gärna ser någon form av trängselskatt, men anser att den måste kunna göras bättre och mer acceptabel. Nu vann Nej-sidan omröstningen och det kan man förstås tycka vad man vill om, men brist på kompromissvilja torde leda till urholkning av förtroendet för våra folkvalda )


Det är bara att titta på första bästa rapport om effekterna av trängselskatten så ser du att folk är beredda till att ta omvägar och det är också exakt det som folk själva efterlyser i sina kommentarer. Inklusive du själv när du vill att trafik skall omfördelas via Älvsborgsbron.

Beslut om det Västsvenskapaketet och Västlänken togs 2010. Under 5 år har det gnällts ständigt till ingen som helst effekt och nytta. Paketet är öppnat och vissa delar är klara till stor del som bussfiler. Andra är påbörjade som exempelvis Marieholmstunneln för man nu gräver för fullt och Västlänken som projekteras som bäst. Västlänken börjar byggas om 2-3 år och byggstarten kommer raskt närmare nu!

Kommunala folkomröstningar är rådgivande enbart och som du vet så behöver man inte följa alla råd man får. Särskilt inte när man får ett dyrt och dåligt råd som detta. Att ta bort trängselskatten skulle kosta göteborgarna 1kr i höjd skatt (samtidigt som alla andra slipper helt undan) och omgående återställa trängseln på vägarna. Nej tack, det är verkligen ingen lösningen att sträva efter.

Kompromissvilja är heller inget kännetecken för "Nej-sidan" utan det är mer karaktär av ultimativa krav att göra som de vill, men tyvärr är det nästan lika många åsikter om vad som skall göras som det finns tyckare.

Nu har trängselskatten förändrats, faktiskt flera gånger. Först var det vilket område som den skulle täcka följt av flerpassageregeln. Senast var det att även utländska bilar 'även skall betala. Backa-undantaget hamnade på undantag (förlåt vitsen...) i en plötsligt motsträvig regering. Det här är att visa kompromissvilja i praktisk verklighet!


Det finns helt klart underskott av kompromissvilja på bägge "sidor".
Själv betalar jag ingen t-skatt så jag kanske har lättare att se poängen med t-skatt än de hårdnackade motståndarna.
Faktum kvarstår att Omröstningen gav ett Nej och att politikerna måste förhålla sig till risken för ökad förtroendeklyfta.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/stat..
De exempel du ger på ändringar var sedan alla sådana som föreslogs innan valet ( för att vinna omöstningen? ) och inga kompromisser som resultat av valresultate.

Angående ÄB-bron och trafikering vid släckt station får du gärna visa mig en referens (länk+sidnummer ) till "första bästa rapport" som visar hur bron skulle "korka igen"...


Råd behöver inte följas och särkilt inte dåliga och dyra råd som detta.

Varför duger plötsligt varken praktiskt utan i verkligheten och insändare i GP längre? Kommentarerna och insändare säger ju just att de vill använda vägen som förbifart. Skulle det vara en negativ kommentar om Västlänken eller det Västsvenskapaketet så skulle den direkt tas som en absolut sanning som en sanning som inte behöver ifrågasättas. Varför misstror du dem nu? Det är ju samma personer som vill ha bort stationen på Älvsborgsbron som sedan också vill köra den vägen!

Om du vill ha fakta hur trafiken utveckling kläder sig efter att trängselskatten införts så är det bara att kolla på Trafikverkets hemsida!
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Liten sammanfattning av diskussionen "finns kompromisslösning för trängselskatten?":
Tre förslag har dryftats under de senaste dagarna:

1. Kör på, Att 57 % röstade Nej är inget som behöver föranleda åtgärder.
2. Öka acceptansen genom att byta namn på skatten, kalla den t ex "bompeng". Kanske "grindslant" fungerar lika bra?
3. Utred att släcka en eller flera stationer, t ex Älvsborgsbron. Bortfall av intäkter kompenseras t ex genom Kommunal- och Regionskatt.

I fallet ÄB-bron torde bortfallet ge behov på att ersätta cirka 10 % av t-skatten. Släcker man alla stationer på Hisingen ökar detta till cirka 25 %.

ÄB-brons borttagande ur systemet har tidigare utlovats från Alliansen:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.446293-allian..

http://jonasransgard.se/2010/09/13/goteborgs-verk..

De mätningar och utredningar som publicerats visar ingen trängsel på bron utan t-skatt, t ex:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/vastsv..

Den trafik som idag ska genom hela Gbg på E6 är idag inter mer än kring 5 % enligt:
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vast..
D v s överflyttningen från T-tunneln väntas bli liten om ÄB-bron blir gratis.


Dock: Ett okänt antal insändarskribenter ( Referens? ) som idag förmodligen sitter och gnisslar tänderna i kollektivtrafiken alternativt Tingstadstunneln har hotat med att översvämma bron om stationen släcks...
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:


Den trafik som idag ska genom hela Gbg på E6 är idag inter mer än kring 5 % enligt:
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vast..
D v s överflyttningen från T-tunneln väntas bli liten om ÄB-bron blir gratis.


Nej det är fel, den skulle bli stor. Det är därför man har bompeng på bron. Det räcker med att man tittar på en göteborgskarta så förstår man att t.ex många resor till arbetsplatserna på Hisingen kan ske med båda älvlänkarna.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven R skrev:

Mikael Bigert skrev:


Den trafik som idag ska genom hela Gbg på E6 är idag inter mer än kring 5 % enligt:
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vast..
D v s överflyttningen från T-tunneln väntas bli liten om ÄB-bron blir gratis.


Nej det är fel, den skulle bli stor. Det är därför man har bompeng på bron. Det räcker med att man tittar på en göteborgskarta så förstår man att t.ex många resor till arbetsplatserna på Hisingen kan ske med båda älvlänkarna.


Enligt T-verket är efterfrågan på GENOM-farter liten, se min länk ovan. Det är ju de som är potentiella "överflyttare" från tunneln till bron.

Det som du menar är folk som ska till t ex Volvo PV söderifrån.( fr området söder om tskattezonen) De åkte redan innan 2013 över bron och är alltså redan inkluderade i analysen ovan.

Se även
http://www.trafikverket.se/PageFiles/55102/Rappor..
sid 28 "konsekvenserna..inte stora"

Här kan man förstås se vidare på optimering av övriga stationer.
Sida 9 av 10

 > Allmänt
Trängselskatter i Göteborg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972