Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Hisingslänken

Sida 6 av 11
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven Renquist skrev:Jag vet inte vad det är för siffra du kastar fram men den handlar inte om hur många pendlare som har sin start eller slutdestination i centrum, vilket ungefär är det område som inom promenadavstånd (~1000 meter) täcks in av Västlänksstationerna. Det är väl i princip bara Lindholmen, Volvo och Östra av våra viktiga destinationer som inte ligger inom detta område.

När Västlänken står klar så kommer alla nordens storstäder att ha pendeltågstunnlar under city: Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Göteborg och Malmö. Jag har försökt påminna mig om jag varit i någon stad där pendeltågen inte når stadskärnan så som du föreslår. Känner du till något exempel? Jag tror att om en lösning inte är vanligt förekommande så beror det förmodligen på att den inte är så bra. Det är en bra tumregel.


Sven,

Siffran jag "kastar fram" är från Trafikverkets utredning,
http://www.trafikverket.se/PageFiles/16890/UR_21_Trafikanalys_72dpi.pdf
Sid 26 "20 % av passagerarna har gångavstånd från stationen till sin start- eller målpunkt."

En exempel på stad där pendeltågen inte når kärnan är Madrid.

Mikael
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Patrik Sterky skrev:Nej, eftersom planerna (diskuterades senaste härom dagen) är att bygga om Drottningtorget/Nordstan och slå samman dessa med en gemensam station. Detta blir i samband med Bangårdsviadukten och nya Götaälv bron.


Patrik
Har du referens på hur Drottningtorget/BG-viadukten ska byggas om? Borde vara mycket intressant med tanke på "Allélänken"

Patrik Sterky skrev:


Det är därför det troligen inte går att räkna hem spår till vare sig hamnen eller Volvo. Det totala resandet över dygnet är för litet. Ett toppigt resande (stort vid högtrafik, lågt resterande del) är alltid svårt att hantera med kollektivtrafiken, kostnaden per resenär blir oerhört stor.


Om du ser på resandet över dygnet är det "toppigt" även till Centralen. Optimal trafikering måste givetvis utredas ordentligt innan man kan dra slutsatser.

Patrik Sterky skrev:


Bränner man pengarna på bål så försvinner de ur systemet, vilket gör att alla andra pengar blir mer värda. Därför är det, nationalekonomiskt, inte så stor skillnad. Ger främst olika påverkan på inflationen.


...Men mycket roligare att festa upp pengarna.

Patrik Sterky skrev:


Generellt kan man säga att den utvärderingsmetodik vi använder medför att nästan alla stora kollektivtrafikprojekt blir olönsamma. Detta inkluderar Citytunneln, Citybanan, Västlänken, Stockholms tunnelbana m.m.

En annan intressant kommentar är att en viktig anledning till att alternativen med en större slinga, t ex via Hisingen, i FS Västlänken fick mycket minus i samhällsekonomin var att restiden för det stora antalet resenärer söderifrån mot Gbg C genererade så stora negativa nyttor. Då restiden blev väsentligt längre än vad den är i dag. Nuvarande förslag ger en mycket liten restidsförsämring trots att det innebär ett ytterligare stopp, vilket beror på att Persontågsviadukten och infarten i dag medför mycket låg hastighet (40 km/h en längre sträcka).


Det där om att "all infrastruktur är olönsam" är en "sanning" med mycket stor modifikation.
Se t ex:

http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/1..
" Även med försiktiga antaganden blir nyttan av tunnelbanan minst fem gånger så stor som kostnaden när dagens analysmetod används på 1950 års beslutssituation."

Stockholms tunnelbana är alltså mycket lönsam. Även Marieholmstunneln i "paketet" var lönsam liksom bussfiler. Tågtunnlar däremot brukar ha dålig lönamhet. Sämst är Västlänken.

Mikael
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej igen!
Äntligen, GP skriver om det största projektet någonsin i Göteborg. Inte en dag för tidigt.

Vidare...
Även om det ju bara är en minoritet ( 20% ) som ska in till Centralenområdet så betyder inte det att dessa resande är utan intresse. Alltså har jag försökt göra en detaljerad räkning på hur mycket just de här utvalda pendlarna tjänar eller förlorar på olika alternativ.
Jag har definierat två målpunkter :
1. Drottningtorget ( dagens Spårvagnshållplats ). Antagande 75% av de resande.
2. Norr om NE-terminalen. 25% av de resande.
( Ni kan lätt övertyga er om hur strömmarna går från Centralen genom att ett besök och se hur många som går norrut respektive söderut mot D-torget när ett tåg har anlänt. Förmodligen är 25% en överskattning på hur många som ska norrut. Västtrafiks resandeundersökning gav under 20%. ).
Antagandet är att man åker till respektive Gbg C eller Gbg Ö:a oavsett vilken riktning man kommer från.
Notera att jag inte tagit med de som ska byta vidare utan bara sådana som går av vid Centralen och har målpunkten där omkring.

För Olskroken till D-torget tänker jag mig alltså spårvagn på snabbspåret. Idag tar det 6 minuter från Gamlestadstorget till D-torget. Totalt 3.4 km, varav 1.6 km mellan Gamlestadstorget och Olskroken. Den sträckan bör gå på 2 minuter, resttiden för resten blir 4 minuter (eftersom man ska förbi Polhemsplatsen och vidare ).
Vad gäller väntetid: median är nominellt 1 minut, se nedan exempel från en eftermiddag förra veckan:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.En mycket viktig faktor är självklart stationsläge vid Gbg C. Det mer centrala läget för dagens JA ( och Förstärkningsalt ) är härvidlag en fördel. För VL är stationsläget 300 m norr om dagens station bra för de som ska till t ex Läppstiftet men för de som ska till det egentliga Centrum d v s D-torget, Brunnsparken eller t ex G:a Ullevi blir det en rejäl försämring.
Se nedan bild över promenadavstånd från respektive station till målpunkt och från Gbg Ö:a till hållplats vid snabbspåret i Olskroken och vid Centralen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Den totala restiden räknas som:
Tågtid fram till station + ev Tunneltid +ev Väntetid på spårvagn + ev Spårvagnsresa + Gångtid.
Nedan visas tabeller med totala restider från Söder ( utgångspunkt Liseberg, 45% av resande ) och Norr (utgångspunkt Olskroken, 55% av resande ).
Restider tåg:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Givetvis är analysen approximativ, men den ger ändå en hyfsad bild över hur respektive kategori påverkas.
Relativt JA visar sig både VL och HL få en vägd medelrestid som ökar med cirka 4 minuter. Det är alltså INTE så att VL leder till avsevärt kortare tider för den här "prioriterade" gruppen, utan HL och VL är ungefär lika bra.
Vill man till varje pris prioritera Centralenresor är det alltså istället Förstärknings-alt som man borde stödja.


Mikael
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:Sven,

Siffran jag "kastar fram" är från Trafikverkets utredning,
http://www.trafikverket.se/PageFiles/16890/UR_21_Trafikanalys_72dpi.pdf
Sid 26 "20 % av passagerarna har gångavstånd från stationen till sin start- eller målpunkt."

En exempel på stad där pendeltågen inte når kärnan är Madrid.

Mikael


OK, det handlade alltså inte om hur många som ska till centrum utan det snävare område som du senare kallar centralenområdet.

När det gäller Madrid så har jag aldrig varit där. Men jag kollade upp deras pendeltåg. Visst, det kan vara svårt att jämför Gbg med en stad som är många gånger större. Men ändock:

Centralstationen Atocha påminner mycket om vår centralstation, dvs den byggdes i mitten på 1800-talet och är en säckstation. Den byggdes precis utanför det medeltida stadskärnan, ungefär som Gbg C byggdes utanför gamla stadsmuren eller Stockholm C som lades utanför Gamla stan. Anledningen till att centralstationer oftast ligger i stadens hjärta, om än inte mitt i den historiska kärnan, är att de på 150 år hinner generera mycket stadsutveckling. Jag har som sagt inte varit i Madrid men på en karta ser det ut som Atocha ligger omgiven av sådan tät kvartersstad som växt ut under 1800- och 1900-talet. Stationshuset har dock ersatts på 90-talet. Och man har ju faktiskt byggt sin egen Västlänk, 1967 öppnade man en genomgående tunnel för pendeltågen. Denna går under 1800-talets innerstad, bl.a annat passerar den Pradomuséet.

Det var alltså exempel på att man utlokaliserat centralstationen utanför innerstaden jag efterfrågade. Om Madrid hade valt din modell så hade man ju stängt ner Atocha för pendlarna och byggt nytt kanske 1,5 km söderut, vid motorvägen.
Senast ändrad 6 september 2012 20:14
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008


Det här var en bra bild. Här ser man hur mycket mark det finns att bygga ett ny innerstad på och att den nya pendelstationen kommer att ligga mitt i smeten. Du har rätt i att stationen hamnar 300 meter längre ifrån det vi idag kallar city. För att kompensera detta borde det nya ha högre exploateringstal än 1600-talsstaden. Vår motsvarighet till Hötorgs-city är ju rätt lågexploaterat egentligen, t.ex så är väl Kompassen bara tre(!) våningar högt.

Man ser också på bilden hur löjligt mycket mark Götatunnelns mynning ockuperar. Man borde bygga hus ovanpå, ungefär som man gjorde på Söderleden i Stockholm:

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derledstunneln
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven Renquist skrev:OK, det handlade alltså inte om hur många som ska till centrum utan det snävare område som du senare kallar centralenområdet.

När det gäller Madrid så har jag aldrig varit där. Men jag kollade upp deras pendeltåg. Visst, det kan vara svårt att jämför Gbg med en stad som är många gånger större. Men ändock:

Centralstationen Atocha påminner mycket om vår centralstation, dvs den byggdes i mitten på 1800-talet och är en säckstation. Den byggdes precis utanför det medeltida stadskärnan, ungefär som Gbg C byggdes utanför gamla stadsmuren eller Stockholm C som lades utanför Gamla stan. Anledningen till att centralstationer oftast ligger i stadens hjärta, om än inte mitt i den historiska kärnan, är att de på 150 år hinner generera mycket stadsutveckling. Jag har som sagt inte varit i Madrid men på en karta ser det ut som Atocha ligger omgiven av sådan tät kvartersstad som växt ut under 1800- och 1900-talet. Stationshuset har dock ersatts på 90-talet. Och man har ju faktiskt byggt sin egen Västlänk, 1967 öppnade man en genomgående tunnel för pendeltågen. Denna går under 1800-talets innerstad, bl.a annat passerar den Pradomuséet.

Det var alltså exempel på att man utlokaliserat centralstationen utanför innerstaden jag efterfrågade. Om Madrid hade valt din modell så hade man ju stängt ner Atocha för pendlarna och byggt nytt kanske 1,5 km söderut, vid motorvägen.


Sven,
Jag har själv varit i Madrid cirka 40 ggr, är där varje år och kan försäkra att Atocha inte ligger i "infrastrukturcentrum", som befinner sig en dryg kilometer nordväst, vid Puerta del Sol / Gran Via. Inte heller Chamartín ligger i centrum, utan klart norr därom.
Skillnaden mot Gbg är förstås att det finns mer kvartersstad. Generellt är det svårt att jämföra, som du skriver, med större städer. Varje fall bör ses för sig, därav svårigheten att dra allmäna slutsatser och sedan hävda att Gbg måste göra som "alla gör".
Mikael
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Mikael Bigert skrev:Patrik
Har du referens på hur Drottningtorget/BG-viadukten ska byggas om? Borde vara mycket intressant med tanke på "Allélänken"

Mikael


Hej, om du tittar i kartmaterialet för Allélänken och stationen vid Polhemsplatsen så ser du hur förslaget för Bangårdsviadukten såg ut för ca ett halvår-år sedan. Mig veterligen händer inte så mycket där, eftersom resurserna fokuserar på nya Götaälvbron.

Vad gäller Atocha och Madrid så tycker jag det är en dålig jämförelse med Olskroken. Atocha må ligga utanför absoluta centrum, men den är helt omgärdad av tät bebyggelse i en stad som är ca 5-10 ggr större än Göteborg. Olskroken ligger mycket inklämt nära Göteborgs infrastrukturhjärta (Olskroken). Dock är detta en nackdel då motorvägarna och spåren knappast ger något resande, utöver att det snarast ligger för nära vilket gör att det inte finns plats att hinna sortera tågen rätt.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Mikael Bigert skrev:Sven,
Jag har själv varit i Madrid cirka 40 ggr, är där varje år och kan försäkra att Atocha inte ligger i "infrastrukturcentrum", som befinner sig en dryg kilometer nordväst, vid Puerta del Sol / Gran Via. Inte heller Chamartín ligger i centrum, utan klart norr därom.
Skillnaden mot Gbg är förstås att det finns mer kvartersstad. Generellt är det svårt att jämföra, som du skriver, med större städer. Varje fall bör ses för sig, därav svårigheten att dra allmäna slutsatser och sedan hävda att Gbg måste göra som "alla gör".
Mikael


Sven igen,
Men visst har du rätt i att man även i Madrid har tågtunnel, varav linjerna C3/C4 går till Sol där stationen lite liknar Triangeln i Gbg
Det är klart 10 linjer och mer än 800 000 passagerare är väl inte så helt jämförbart med Gbg cirka 30 000 passagerare, så mitt exempel var inte klockrent.
Som sagt, jag har inget principiellt emot en viss typ av lösning. Hade VL kostat sådär 10 miljarder hade den varit rätt OK, men nu...
Mikael
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Patrik Sterky skrev:Hej, om du tittar i kartmaterialet för Allélänken och stationen vid Polhemsplatsen så ser du hur förslaget för Bangårdsviadukten såg ut för ca ett halvår-år sedan. Mig veterligen händer inte så mycket där, eftersom resurserna fokuserar på nya Götaälvbron.

Vad gäller Atocha och Madrid så tycker jag det är en dålig jämförelse med Olskroken. Atocha må ligga utanför absoluta centrum, men den är helt omgärdad av tät bebyggelse i en stad som är ca 5-10 ggr större än Göteborg. Olskroken ligger mycket inklämt nära Göteborgs infrastrukturhjärta (Olskroken). Dock är detta en nackdel då motorvägarna och spåren knappast ger något resande, utöver att det snarast ligger för nära vilket gör att det inte finns plats att hinna sortera tågen rätt.


Patrik,

För ny spårvagnshållplats: Menar du App VI sida 2? Jag kan se var BG-viadukten planeras att dras men ingen hållplats i marknivå. Stigningen är väl för stor för att kunna dra spårvagnar på viadukten där(?)

Madrid en väldigt stor stad för jämförelse, helt riktigt. Var stad bör utvärderas för sig...

Plats för sortering vid Hisingslänken finns det om man kollar en lösning typ "Olskroken-bro". Men som sagt, sådant bör utredas noggrannare än Yimby-inlägg.
Finns referens på senaste lösning för VL?

Mikael
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Jag fattar i övrigt inte varför bangårdsviadukten planeras brevid dagens gatuområde genom träden och genom det rätt fina gamla tegelhuset?? är det bara för att inte störa trafiken under byggtiden eller vad handlar det om, någon? Man bränner ju ändå igenom vagnarna o alltehopa, spontant ser jag bara urbota dumt
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Funck skrev:

Jag fattar i övrigt inte varför bangårdsviadukten planeras brevid dagens gatuområde genom träden och genom det rätt fina gamla tegelhuset?? är det bara för att inte störa trafiken under byggtiden eller vad handlar det om, någon? Man bränner ju ändå igenom vagnarna o alltehopa, spontant ser jag bara urbota dumt


Därför att man vill bli av med trafiken mellan Centralen/NE-terminalen och Nordstan samt därefter få ihop områdena med varandra. Därför flyttas vägen till ett redan trafikstört område. Ganska bra, egentligen.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Signatur: Hansson skrev:

Erik Funck skrev:

Jag fattar i övrigt inte varför bangårdsviadukten planeras brevid dagens gatuområde genom träden och genom det rätt fina gamla tegelhuset?? är det bara för att inte störa trafiken under byggtiden eller vad handlar det om, någon? Man bränner ju ändå igenom vagnarna o alltehopa, spontant ser jag bara urbota dumt


Därför att man vill bli av med trafiken mellan Centralen/NE-terminalen och Nordstan samt därefter få ihop områdena med varandra. Därför flyttas vägen till ett redan trafikstört område. Ganska bra, egentligen.


Ja nej det är inte det jag tycker verkar dumt utan att viadukten Inte går direkt öster om det gula tegelhuset utan Igenom det. På kartan ser det ut som om man skulle kunnat klämma in det genom att följa vägen rakt fram men de vill väl kanske ha större buffertzoner eller ngt..
Senast ändrad 19 september 2012 22:22
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Erik Funck skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Erik Funck skrev:

Jag fattar i övrigt inte varför bangårdsviadukten planeras brevid dagens gatuområde genom träden och genom det rätt fina gamla tegelhuset?? är det bara för att inte störa trafiken under byggtiden eller vad handlar det om, någon? Man bränner ju ändå igenom vagnarna o alltehopa, spontant ser jag bara urbota dumt


Därför att man vill bli av med trafiken mellan Centralen/NE-terminalen och Nordstan samt därefter få ihop områdena med varandra. Därför flyttas vägen till ett redan trafikstört område. Ganska bra, egentligen.


Ja nej det är inte det jag tycker verkar dumt utan att viadukten Inte går direkt öster om det gula tegelhuset utan Igenom det. På kartan ser det ut som om man skulle kunnat klämma in det genom att följa vägen rakt fram men de vill väl kanske ha större buffertzoner eller ngt..


Jag har inte full koll men det kan ju tänkas att Odinsgatan samt bussgatan norr om bör fungera även under byggtiden - Verkar ganska hopplöst annars!
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)
Matthias H.
658 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Sven Renquist skrev:

Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)


Hehehe

Detta var verkligen kanonnyheter. Behövligt och nödvändigt för stan, regionen och hela landet.
Senast ändrad 21 september 2012 10:46
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Matthias H. skrev:

Sven Renquist skrev:

Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)


Hehehe

Detta var verkligen kanonnyheter. Behövligt och nödvändigt för stan, regionen och hela landet.

Jo. Fast det verkar inte bli någon nedsänkning av järnvägen. Nu får vi leva med Hamnbanan som barriär i överskådlig tid.
Matthias H.
658 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Daniel Andersson skrev:

Matthias H. skrev:

Sven Renquist skrev:

Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)


Hehehe

Detta var verkligen kanonnyheter. Behövligt och nödvändigt för stan, regionen och hela landet.

Jo. Fast det verkar inte bli någon nedsänkning av järnvägen. Nu får vi leva med Hamnbanan som barriär i överskådlig tid.


Daniel, personligen tycker jag att spår i stan ger en urban känsla. Det är kanske inte så kul att tänka på vad en del vagnar transporterar för något men har det inte hänt någon allvarlig olycka än så får vi hoppas att det inte händer någon framöver heller på denna sträcka.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Matthias H. skrev:

Daniel Andersson skrev:

Matthias H. skrev:

Sven Renquist skrev:

Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)


Hehehe

Detta var verkligen kanonnyheter. Behövligt och nödvändigt för stan, regionen och hela landet.

Jo. Fast det verkar inte bli någon nedsänkning av järnvägen. Nu får vi leva med Hamnbanan som barriär i överskådlig tid.


Daniel, personligen tycker jag att spår i stan ger en urban känsla. Det är kanske inte så kul att tänka på vad en del vagnar transporterar för något men har det inte hänt någon allvarlig olycka än så får vi hoppas att det inte händer någon framöver heller på denna sträcka.


Sänkt väg och spår hade varit mumma. Nu får vi tydligen acceptera att det inte prioriteras. Och som Mathias skriver, spår ger ju en urban känsla.

Någon föreslog att vi skulle bejaka regnet och göra en turistattraktion av det, gratis låneparaplyer osv... Visst, spåna på! Det låter som en rejäl utmaning för alla kommittéer och workshops. Men regn finns ju tyvärr i alla städer. En rätt banalt fenomen.

Men samma tänk skulle kunna appliceras på Hisingens kaotiska infrastruktur. Låt oss bejaka denna karaktär! En trafikerad godsjärnväg rakt genom staden är ganska unik. Varför inte en arkitekttävling som skulle kunna bestå av lag med olika kompetenser? Hur överbryggar man den? Vilka verksamheter kan förläggas nära banan? Vilken karaktär kan bebyggelsen ha? Osv...
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Sven Renquist skrev:

Låt oss bejaka denna karaktär! En trafikerad godsjärnväg rakt genom staden är ganska unik. Varför inte en arkitekttävling som skulle kunna bestå av lag med olika kompetenser? Hur överbryggar man den? Vilka verksamheter kan förläggas nära banan? Vilken karaktär kan bebyggelsen ha? Osv...


Ja tack!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
[QUOTE=Sven Renquist]
Matthias H. skrev:

Daniel Andersson skrev:

Matthias H. skrev:

Sven Renquist skrev:

Herrrrregud! http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1071369-hamnb..

Det var tur att inte Hisingslänken slängdes in i Det västsvenska paketet. Då hade vi ju fått medfinansiera hamnbanan med trängselskatter! ;-)


Hehehe

Detta var verkligen kanonnyheter. Behövligt och nödvändigt för stan, regionen och hela landet.

Jo. Fast det verkar inte bli någon nedsänkning av järnvägen. Nu får vi leva med Hamnbanan som barriär i överskådlig tid.


Daniel, personligen tycker jag att spår i stan ger en urban känsla. Det är kanske inte så kul att tänka på vad en del vagnar transporterar för något men har det inte hänt någon allvarlig olycka än så får vi hoppas att det inte händer någon framöver heller på denna sträcka.


Sänkt väg och spår hade varit mumma. Nu får vi tydligen acceptera att det inte prioriteras. Och som Mathias skriver, spår ger ju en urban känsla.

Någon föreslog att vi skulle bejaka regnet och göra en turistattraktion av det, gratis låneparaplyer osv... Visst, spåna på! Det låter som en rejäl utmaning för alla kommittéer och workshops. Men regn finns ju tyvärr i alla städer. En rätt banalt fenomen.

Men samma tänk skulle kunna appliceras på Hisingens kaotiska infrastruktur. Låt oss bejaka denna karaktär! En trafikerad godsjärnväg rakt genom staden är ganska unik. Varför inte en arkitekttävling som skulle kunna bestå av lag med olika kompetenser? Hur överbryggar man den? Vilka verksamheter kan förläggas nära banan? Vilken karaktär kan bebyggelsen ha? Osv...[/QUOTE]

Delar av banan hamnar ju i alla fall i tunnel och kommer bort ur gatuplan. Det är bra.
Sida 6 av 11

 > Infrastruktur
Hisingslänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert