Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Läge för nya ringlinjer i Göteborg?

Thomas Fransson
1 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2012
Göteborgsregionen växer, pendeltågssystemet byggs ut och kollektivtrafiken skall fördubbla resandet. I detta läge skulle man kunna tänka sig en vision med utbyggd kollektivtrafik även på tvären mellan de radiella kollektivtrafikstråken mot centrala Göteborg. När alla resenärer inte har centrala Göteborg som målpunkt är det onödigt att de ändock skall behöva via city för att kunna byta mellan de olika radiella stomlinjerna/expresslinjerna som trafikerar Göteborg och dess omland. Det blir en onödig kapacitetsbelastning i city om alla resenärer skall resa via city. Kapacitetsbristen i Brunnsparken är för de flesta välkänd, hur ser det ut i Brunnsparken om 20 år när regionen växt ytterligare? För att avlasta city men även för att knyta samman och integrera regionens olika delar kan regionala ringlinjer vara en god lösning.

INRE SPÅRVÄGSRING
Tankar finns om att dra spårvägslinjen Kringen över på Hisingen via en ny älvförbindelse vid Lindholmen, Kringen blir då en ringlinje som avlastar city men ändock inte eftersom den likt en tårta som saknar en tårtbit fortfarande ändock planeras gå även via city. Kanske skulle man kunna ta steget ut och göra en fullständig spårvägsring runt city, låta kringen gå från Korsvägen via pendeltågsstationen Liseberg, Torp, pendeltågsstationen Sävenäs, pendeltågsstationen Gamlestaden och den planerade regionaltågsstationen i Brunnsbo till Hjalmar Brantingsplatsen. Det behövs inte särskilt mycket mer spårvägsspår än vad som redan finns eller planeras för att åstadkomma en sådan ringlinje. Att på detta vis knyta samman pendeltågsstationerna och ge möjlighet för resenärerna att sprida sig i ytterstaden utan att behöva passera via city skulle kunna spara såväl restid som kapacitet i trafiksystemet. Tyvärr planeras dock inget spårvägsspår i den nya Marieholmstunneln (!!!) men kanske kan man i framtiden när det finns ännu fler Älvförbindelser göra en omprioritering och ge 2 av de 6 bilkörfälten i Marieholmstunneln till kollektivtrafiken. I Stockholm (och även andra städer) har man byggt just en sådan spårvägslinje, Tvärbanan, som går runt innerstaden och stannar vid alla pendeltågsstationer och tunnelbanestationer, resultatet är en succé, resenärerna älskar ringlinjen samtidigt som den avlastar kapaciteten i innerstaden.

YTTRE STOMBUSSRING
På samma vis som en inre spårvägsringlinje kan man anlägga en yttre stombussringlinje med samma funktion att knyta samman de radiella kollektivtrafikstråkens bytespunkter och stationer men också de yttre stadsdelsområdena. Vissa felande infrastrukturlänkar behöver givetvis kompletteras för att få till stånd en sådan stombussringlinje men ringlinjer är efterfrågade av resenärerna, förbättrar integrationen mellan olika stadsdelar, bidrar till restidsvinster och avlastar kapaciteten i city där det är desto dyrare att bygga ut infrastrukturen av utrymmesskäl.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 27 januari 2013 19:46
Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Det låter som en bra vision. Dessvärre kommer väl tunnlar under älven, spårväg längs norra älvstranden, med mera, ta tiotals år innan det är genofört.
Men en ringlinjelösning som faktiskt kan genomföras nu, på stört, är en linje Brunnsparken (ja, man måste passera Brunnsparken, kanske är det dock lite lättare nu efter den senaste omläggningen), vidare till Järntorget-Vagnhalllen-Mariaplan-Marklandsgatan-Sahlgrenska-Chalmerstunneln-Korsvägen-Centralen- Brunnsparken. Den passerar många bytespunkter, dessutom får trakten kring Mariaplan äntligen en direktkontakt med Sahlgrenska och Chalmers.
__________________
Ragnar L

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Läge för nya ringlinjer i Göteborg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter