Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Underhåll av cykelbanor.

Profilbild
Bengt Svensson
3 Inlägg
Ort: Göteborg (Hängmattan), Gick med: April 2010
Fredrik Friberg
66 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Bengt Svensson skrev:

Den nästan självklara lösningen!

http://www.dn.se/sthlm/ny-maskin-mot-cykelhalka


Toppen, introducera i Göteborg genast!
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Cykelforskaren Anna Niska forskade på metoden och publicerade resultat 2002 som visade på metodens fördelar för cyklisters trafikmiljö. Trafikplaneraren Krister Isaksson, då anställd vid Stockholms trafikkontor engagerar sig ivrigt för att få till åtminstone någon form av test av metoden. Men motståndet var massivt. Det ska dröja tills 2013 innan metoden prövas i Stockholm.

Metoden har däremot använts i Linköping tidigare med gott resultat.

Hur långt efter tänker Göteborg tillåta sig att hamna nu är frågan?

http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/breaki..

http://www.kadens.se/blogs/kristerisaksson/kommer..

 > Infrastruktur
 > Cykling
Underhåll av cykelbanor.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert