Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykelsatsningar i siffror

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Trafikkontoret verkar ha läst lite av min blogg, trevligt! En trafikplanerare tyckte jag var orättvis när jag påpekade att Västsvenska paketet är mer snack än verkstad när det kommer till cykelsatsningar. I alla fall:

2012 satsades ca 50 miljoner kr.
2013 satsas ca 50 miljoner kr.

Vilken enhet är det lämpligast att mäta hur mycket cykelbana det renderar i? Centimeter? Kaffepengar är det hur som hur, vilket visar vilken prio cykeln har i Göteborg. Trafikkontoret var mycket stolta över att så mycket satsades.

Trafikkontorets största issue verkade vara att de inte hade konstruktiva förslag. Trafikplaneranen tyckte nämligen att jag skulle spamma förslag på någon förslagslåda. Är det ok för kommunen att inte leverera infrastruktur som är framkomlig och säker med mindre än att folk faktiskt konkret påpekar vilka ställen som blev rakt åt helvete när Trafikkontoret planerade dem?

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta...

Blogginlägg och kommentarsfeed finns på http://minvision.blogg.se/2012/december/styr-och-..

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykelsatsningar i siffror

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert