Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”

Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Transportstyrelsen vill som bekant uppgradera Bromma för att kunna ta emot tyngre flygplan vilket skulle medföra höjdbegränsningar på byggandet i hela västra Stockholm. Två c-kommunalråd i Solna och Sundbyberg skriver i dagens DN om planerna:


"En större säkerhetszon skulle innebära att man garanterar att större flygplan med större motorer kan fortsätta att landa på Bromma – men det skulle samtidigt slå hårt mot de kommuner som är de största motorerna i Stockholms bostadsbyggande.

Det är viktigt att belysa vilka konkreta konsekvenser en större säkerhetszon kan få. Exempelvis skulle de studentbostäder i sjuvåningshus som planeras i Huvudsta och bostadshusen i kvarteret Stora Frösunda, som planeras till åtta våningar, vara för höga enligt den nya säkerhetszonen.

Effekten av säkerhetszonen är alltså inte att man stoppar byggandet av ett nytt Empire State Building i västra Stockholm och i stadens förorter, utan effekten blir att man lägger en våt filt över nybyggnation i ett av Sveriges mest expansiva områden.

Problemet handlar alltså inte bara om vilka flygplan som borde få landa på Bromma. Det handlar i förlängningen om att se vilka konsekvenser som ökad bostadsbrist, och i och med det ökade svårigheter att rekrytera arbetskraft, får på Stockholms utveckling. Redan i dag måste byggprojekt antingen göras lägre och därmed dyrare för dem som använder byggnaderna. Eller så måste man bygga på de få grönområden som finns kvar i våra kommuner, något som för Centerpartiet är helt oacceptabelt."
Fredrik Andersson
2 Inlägg
, Gick med: Mars 2013
I en tid då det stora samtalsämnet snarare är sysselsättningen, och när företag ofta knappt kan hantera alla jobbansökningar som kommer in, är det svårt undvika att dra på mungiporna när samma argument ständigt återkommer: vikten av att kunna rekrytera arbetskraft.
De som är föremål för dessa argument är i regel välmeriterade, finner normalt inga svårigheter med bostad eftersom dessa vanligen antingen är såpass kreditvärdiga att de kan köpa bostad inom regionen, eller rentav får hjälp av arbetsgivare.
De som i högre grad riskerar att få bostadsproblem är snarare studerande, arbetssökande, sjukskrivna, vissa äldre etc. Detta förtar naturligtvis inte behovet av att bygga bostäder, men argumenten bör ligga i fas med verkligheten. Vill man bygga högre hus i ytterstaden i syfte att få plats med fler bostäder utan att inskränka på grönområdena (viss populism här?), bör man rimligen ta fasta på vilka som främst kommer att bosätta sig där och sedan säga, att det är för er vi bygger detta. Typ, vi vill att ni ska bo i stora, höga hus för att vissa av våra väljare vill bevara grönområdena, inte för att ni ska få bo i promenadstad i storstan.
Man tänkte sig när det gällde Miljonprogrammet, att där skulle "alla" bo. Så blev det inte riktigt. Och många av grönområdena blev inte heller precis vad man tänkte sig pga trafikbuller, otrygghet mm.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Jag vet inte om jag håller med om att det bara är fattiga som är i behov av bostad. Bostadsbristen verkar vara ett stort problem för alla i Stockholm. Economist pratade om hur det är ett av de största problemen för Stockholmska tech start-ups till exempel*.

Och Sumpan och Solna är ganska trevliga redan nu -- speciellt Sumpan. Om något område i Stockholm utanför innerstan har chans att bli ordentlig promenadstad är det väl där? Så att inte expandera Bromma och expandera Sundbyberg istället är väl det bästa man kan göra för att fler ska få möjlighet att bo i promenadstad i storstan.

* http://www.economist.com/multimedia?bclid=1213687644001&bctid=2177136898001
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Fredrik Andersson skrev:

I en tid då det stora samtalsämnet snarare är sysselsättningen, och när företag ofta knappt kan hantera alla jobbansökningar som kommer in, är det svårt undvika att dra på mungiporna när samma argument ständigt återkommer: vikten av att kunna rekrytera arbetskraft.
De som är föremål för dessa argument är i regel välmeriterade, finner normalt inga svårigheter med bostad eftersom dessa vanligen antingen är såpass kreditvärdiga att de kan köpa bostad inom regionen, eller rentav får hjälp av arbetsgivare.


"Studerande, arbetssökande, sjukskrivna, vissa äldre etc" kan idag för det mesta inte alls påverka sin boendesituation, de får ta vad som erbjuds, om de ens erbjuds något.
Den arbetskraft som Stockholm söker efter klarar sig något bättre, men bara marginellt. Jag själv jobbar som systemutvecklare, en bransch där det idag är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft i Stockholm. Tror du, du får ursäkta mig nu, på fullt allvar att vi aldrig diskuterar bostadssituationen på lunchen? Jag har kollegor som oroligt letar efter någonstans att bo med vetskapen om att de om ett par månader måste flytta ut från sin nuvarande bostad. Vi har folk som har sagt upp sig och flyttat tillbaka till "hem"-orten eftersom de inte pallar med bostadssituationen i Stockholm, alternativt pendlingssituationen i de fall de inte hittat någon lägenhet här i Sthlm. Hur det är för en arbetslös, låginkomsttagare eller studerande vill jag knappt ens tänka på...

Nej. Arbetsgivarna hjälper inte folk att hitta och köpa lägenheter i Stockholm om det inte handlar om höga chefer eller extremt specialiserade tjänster.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 16 mars 2013 23:29
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Verkar som det nu är beslutat med en kraftigt ökat område utan höga hus.

http://www.mitti.se/?p=66468
Senast ändrad 30 januari 2014 19:46
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Martin Kolk skrev:

Verkar som det nu är beslutat med en kraftigt ökat område utan höga hus.

http://www.mitti.se/?p=66468


Argh. Stäng skiten och bygg ut Arlanda. Flygplatser blir bättre av hubbning i alla fall.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Martin Singh-Blom skrev:

Martin Kolk skrev:

Verkar som det nu är beslutat med en kraftigt ökat område utan höga hus.

http://www.mitti.se/?p=66468


Argh. Stäng skiten och bygg ut Arlanda. Flygplatser blir bättre av hubbning i alla fall.


Men om man försöker tänka positivt så kanske det här kan öppna ögonen på fler i det orimliga i at ha en stor flygplats i det läget och skyndar på dess omvandling

 > Städer
 > Norrort
”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert