Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykelbana blir bilfil, är det förenligt med ökad cykling?

Dmitri Fedortchenko
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2013
Stockholm anno 2013 - en cykelbana blir bilfil.

En enkelriktad gatsnutt av S:t Göransgatan, med cykelbana åt motsatt riktning, blir dubbelriktad.
Gatan, som den är idag, har utrymme för två filer och en parkering (1.5 kanske om man tittar på bilden nedan).

Visst kan gatan göras dubbelriktad - en smal dubbelriktad gata skapar ett lugnare trafikflöde.
Men istället väljer man alltså att ta bort cykelbanan, och tvinga ut cyklande i blandtrafik. Man har inte ens föreslagit cykelfält nämligen.

Bussar är inte längre tänkta på gatan heller, enligt förslaget, så bredden behövs inte för dessa heller.

Så varför tar man bort cykelbanan, och framförallt kan frågan ställas: är det verkligen förenligt med målet att öka cyklandet i staden och dessutom stadens miljömål?

Jag har ingenting emot att cykla i blandtrafik, men när man frågar folk som inte cyklar vad som skulle kunna få dem att cykla - är cykelbanor och upplevd säkerhet viktigast. Man kan inte heller förvänta sig att äldre och yngre är intresserade av att ha bilar runt omkring sig.

Det intressanta är också att det hela handlar om att förbättra framkomlighet kring korsningarna Fleminggatan och S:t Eriksgatan, samt S:t Eriksplan. Ovan nämnda gatan verkar inte alls avgörande för detta. Gatan anges över huvud taget inte ha större koppling till resten av förslagen och verkar bara ha blivit inlagd som en apropos, med motiveringen "för att skapa mer flexibilitet för trafiken".
MP lyfte bl.a. enkelriktningen, men deras förslag blev nekat, så inte heller kan okunskap åberopas.

Ulla Hamilton valde helt enkelt att i 2013 ta bort en cykelbana mitt i Stockholm till förmån för fler bilar.

Vad kan man göra för att stoppa detta vansinne?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Kollektivtrafik-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan.

Beslutsprotokoll
Senast ändrad 29 mars 2013 03:45
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Du kanske borde ställt frågan i stockholmsforumet. Med reservation för att jag inte är stockholmare, borde biltrafiken på Sankt Göransgatan vara låg, eftersom Sankt Göransgatan är avstängd för biltrafik vid Mariebergsgatan och i andra ändan slutar den i Kronobergsparken. Det normala är att bilister och cyklister delar utrymme på dubbelriktade lågtrafikerade gator. Det borde gå bra även här.
Senast ändrad 29 mars 2013 10:48
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Bortsett från att gatan är löjligt bred för bara dubbelriktad trafik och borde smalnas av med hjälp av någon form av utbyggnad, kanske affärslokalslänga i ett plan längs högersidan så ser jag inte vansinnet. Men med dagens bredd kommer det antagligen att inbjudas till högre hastigheter, vilket inte riktigt är sunt.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Daniel Andersson skrev:

Du kanske borde ställt frågan i stockholmsforumet.

Forumen är numera gemensamma, det finns inget "stockholmsforumet" eller "Göteborgsforumet".
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Kontakta Cykelfrämjandet och skriv en insändare?

Har du någon konkret motförslag? Vilken del av Sankt Göransgatan gäller det?
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Att en gata går från enkelriktad till dubbelriktad ser jag enbart som positivt.
Dmitri Fedortchenko
2 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2013
Erik Sandblom skrev:

Har du någon konkret motförslag? Vilken del av Sankt Göransgatan gäller det?


Det gäller denna sträcka: http://goo.gl/maps/gNNRY
Det kan finnas flera alternativ.

Ett alternativ är att man kan göra om gatan till dubbelriktad utan att ta bort cykelbanan, eftersom bussar ska sluta gå där, behöver inte gatan vara så bred.

Ett annat alternativ är at bredda trottoarerna för att öka plats för uteserveringar och annat, gatan blir smalare och på så sätt sänker man hastigheten för bilar. Om man inte anlägger cykelbanor eller cykelfält kan man göra gatan till cykelgata/gågata.

Personligen tycker jag att gatan är inte lämplig för blandtrafik. Blandtrafik är inte en lösning som passar de mest utsatta cyklisterna, t.ex äldre och barn, speciellt inte på en genomfartsgata med anslutning till St. Eriksgatan där trafiken är tung.

Blandtrafik funkar bäst på bostadsgator och även där borde hastighetsdämpande åtgärder vara ett krav om blandtrafik ska vara ett alternativ.

Att göra en gata dubbelriktad är inte problemet. Problemet är att man inte har tänkt till i planeringen och varken föreslaget breddade trottoarer eller några andra förändringar som gynnar alla stadsbor, inte bara de som tar bilen. Gatan är alldeles för bred för bilar, och trottoarerna har knappt plats för uteserveringar.

Och som sagt, när man pratar från stadens håll om att man ska bli cykelstad, så är det inte så trovärdigt när man tar bort infrastruktur för cyklar utan ett vettigt alternativ.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykelbana blir bilfil, är det förenligt med ökad cykling?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert