Utskrift från gbg.yimby.se
....

Lindhagen 2.0 Tunnelbanor och spårväg

Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Det finnns ju i Lindhagen 2.0 ett avsnitt som behandlar spårtrafik lite översiktligt (Har bara sett vad som publicerats på nätet). Finns det något som går lite mer på djupet, om lämpliga sträckningar och prioriteringar (vad bygga först, vilket slag av spårtrafik osv)?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Marcus: Nej, hela planen är bara en idéskrift. Vi har inte lagt oss i detaljerna. Gör vi det kommer det bara nån humorlös jävel och säger "Det där är helt åt helvete, den där gatan borde ligga tretti meter längre åt väster." Och sen handlar hela diskussionen bara om det

Men inget hindrar att nån annan gör det.

Lindhagen 2.0 Tunnelbanor och spårväg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee