Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Planprogram för Lidingö Centrum/Torsvik

Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
http://lidingo.se/download/18.503c0e4f13dfa93eb5b..

Titta på sidan 47

-Tydlig kvartersstruktur med byggnader i direkt anslutning till tomtgränsen
-Möjlighet att utöka planerna med fler kvarter i framtiden
-Esplanadbildning av södra kungsvägen
-lidingöbanan via centrum
-nuvarande parkeringen norr om centrum omgjord till gata och utvidgad park

Ska vi sända en tårta till lidingö stadshus?
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Joakim Jansson skrev:

http://lidingo.se/download/18.503c0e4f13dfa93eb5b..

Titta på sidan 47

-Tydlig kvartersstruktur med byggnader i direkt anslutning till tomtgränsen
-Möjlighet att utöka planerna med fler kvarter i framtiden
-Esplanadbildning av södra kungsvägen
-lidingöbanan via centrum
-nuvarande parkeringen norr om centrum omgjord till gata och utvidgad park

Ska vi sända en tårta till lidingö stadshus?


Jag är inte alls insatt i varken denna plan eller Lidingös bebyggelsekaraktär. Det är ju glädjande att man t.o.m. in i strukturskedet pratar om dessa stadsegenskaper. En fråga, hur många byggnader behöver rivas för att kunna genomföra dessa åtgärder? Eller behöver man bara "däcka över" vägen?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Ett ovanligt bra förslag, tycker jag. Tyvärr lär det väl inte vara politiskt möjligt att förlänga Ropstensbanan som avsett när den t-banegrenen byggdes en gång. Det vore ju annars läge att göra det när gamla bron ändå måste byggas om för några hundra miljoner.
Senast ändrad 25 april 2013 11:09
Joakim Franklin
58 Inlägg
Ort: Stockholm (Nacka), Gick med: Januari 2012
Jan Wiklund skrev:

Ett ovanligt bra förslag, tycker jag. Tyvärr lär det väl inte vara politiskt möjligt att förlänga Ropstensbanan som avsett när den t-banegrenen byggdes en gång. Det vore ju annars läge att göra det när gamla bron ändå måste byggas om för några hundra miljoner.

Jag är inte alls insatt i opinionen om t-bana till lidingö. Är det lidingö själva som inte vill förlänga, eller finns motståndet på annat håll?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Antagligen är opinionen delad lokalt, men det är inte den jag tänker på, utan på landstingets ledning som anser att första utbyggnaden av t-banan handlar om Nacka och att den dröjer 20 år...
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det förefaller nu som om Lidingös lokalpolitiker har gått ifrån sin egen plan. För någon tid sen argumenterade kommunalrådet, enligt en kontakt jag har i kommunen, på ett möte för att man dessutom skulle passa på att riva hyreshusen i Torsvik "för att Lidingö kommun är så fattig och behöver pengar" vilket man skulle få om man upplät hela området till något byggbolag.

Här borde väl några yimbyiter i kommunen tala om för politikerna att gamla hus i ett nybyggnadsområde ökar mångfalden och uteslutande är till fördel. Ett enhetligt stort projekt, åstadkommet med vad Jane Jacobs kallade det för "cataclysmic money", är som gjort för att skapa tråkiga oattraktiva stadsdelar. Som definitivt inte lockar dom som lidingömoderaterna vill locka.
Senast ändrad 13 oktober 2013 18:36

 > Städer
 > Norrort
Planprogram för Lidingö Centrum/Torsvik

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert