Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Hur fungerar maglevtågen?

Josefin Johansson
1 Inlägg
Ort: Helsingborg, Gick med: Maj 2013
Hej, detta är kanske en rätt onödig tråd men jag och några i min klass gör ett projekt arbete om maglevtåg, men vi förstår inte de komplicerade förklaringarna till hur dem faktiskt fungerar. Hade någon kunnat förklara lite enkelt hur de fungerar?
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Rasmus Larsson
108 Inlägg
Ort: Stockholm (Älvsjö), Gick med: Mars 2009
Väldigt enkelt kan man säga så här. Ett vanligt tåg har en elmotor där man med hjälp av magneter som sitter i en cirkel får en axel inuti cirkeln att snurra. Och den axeln driver sen hjulen som driver fram tåget.

I ett maglev tåg har man gjort så att banan och tåget tillsammans är själva elmotorn. Tåget är axeln i elmotorn, men istället för att snurra så dras den längs med banan. Det kallas för linjärmotor eller linjär elmotor eftersom magneterna inte sitter i cirkel utan på rad längs en linje. Som en sidoeffekt pga att magneterna i elmotorn är så starka så får man även tåget att hänga fritt i luften. Det spar en massa energi i höga hastigheter eftersom man slipper den friktion och rullmotstånd som man får med hjul som rullar på en bana.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Se ovan, men att tågen lyfter beror inte på linjärmotorn. På Transrapidtågen (shanghai/tyskland) har man separata magneter som lyfter tåget. I Japan har man supraledande (nedkylda) magneter som tåget svävar på.

Huvudpoängen är inte friktion då luftmotståndet är den klart största motkraften i höga hastigheter, istället är det främst slitage som gör att det inte är möjligt att köra vanliga tåg i den hastigheten dag in ocg dag ut.

 > Infrastruktur
Hur fungerar maglevtågen?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren