Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Stigberget

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
En idé för stigberget åt kjellmansgatan

ORANGE: Hus
LILA: Trappa

Nytt hus på P-platsen brevid vandrarhemmet. Nytt Hus som slingrar sig längs berget (insprängt) men som inte överstiger bergets höjd och bibehåller bergsområdet med husets tak som offentlig utsiktsplats förenat med berget. Fönster alltså endast mot gatan. Trappa från stigbergsliden till kjellmansgatan.
Impedimentmarken vid mötet bangatan-kjellmansgatan äts upp av en envånings lokal med högt i tak som skapar terass åt de boende. plats för att köra ner i garaget och backa in med lastbil bibehålls


Senast ändrad 16 maj 2013 21:03
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Härlig fart Erik på idéerna om förtätning i Majorna och Gbg.
Förvisso tror jag mer på att satsa på områdets knutpunkter och platser där stråk möts, dvs Stigbergstorget och Djurgårdsplatsen. För det senare har vi ju en del förslag på G.
Stigbergstorget är dock svårare då det är rätt färdigbyggt idag. Inte destor mindre skulle det behöva en makeover, i form av en och annan hög byggnad eller åtminstone förtätning.
Kanske kan en del av grönytan intill Bangatan 9 ge plats åt ett punkthus, givetvis an mot Bangatan med lokaler i gatuplan. I gengäld kan mer grönyta offentliggöras genom att öppna upp trädgården på Gatenhielmska husets "baksida" (egentligen en glömd pärla på soliga sidan huset). Stadens pärlor till folket! Den totala grönytan kan då bli minst lika stor som idag, och då har vi samtidigt fått ett högt hus till intill Stigbergstorget. Det behöver inte skugga parken mer än på förmiddagen, vilket säkert kan visas med en enkel sol-skugg-studie.


Men angående Stigberget: jag gillar verkligen att försöka iordningställa offentliga utsiksplatser. Vi har ju i Gbg en rik mängd naturliga vyplatser, kanske mer dynamisk geografi än någon annan av de större städerna i Norden (möjligen att Oslo, Bergen och Trondheim är svårslagna). Och Stigberget/Masthuggskyrkan tillhör "Gbg:s finest" i den kategorin. (Minns ett av Leif GW:s teveprogram där han stannade upp vid utsikten från Stigberget och muttrade, i tillägg till någon utläggning av ett inslag i programmet: "men utsikten är ju enastående"). Blir vi hemmablinda här eller...
Så marken kring Masthuggskyrkan får gärna kompletteras med någon form av inrättning, restaturang och/eller cafetereria, placerade så att utsikt ges åt SV, V, NV, N, NO och O, dvs något norr om kyrkan. Det hindrar förstås inte att den mesta marken förblir oexploaterad för fritt flanerande och picknickande.
Senast ändrad 16 maj 2013 22:14
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Samtliga nedfarter från (eller uppfarter till, för den som ser det så) Stigberget är groteska 70-tals skapelser. Den mot Djurgårdsplatsen är minst dålig; med en tydligare markering av axeln Oljekvarnsgatan-Fjällgatan samt en mer stadsgatumässig utformning, kanske med cykelbana, skulle den bli okej.

Vid nedfarten vid Oscar Fredriks kyrka borde vägbanken schaktas ned, gångtunneln tas bort och förbindelsen till Oscar fredriks kyrkogata återskapas. Lutningen på den senare är ganska hög, men det klarar moderna fordon. Om så krävs kan den genomfarten stängas av för motorfordon vintertid med pollare.

Värst i mitt tycke är Kjellmansgatan. Den våldför sig på urberget, skär av grönområdet och den gamla gångvägen mellan Masthuggskyrkan och Sankt Johanneskyrkan på ett osnyggt sätt, går 'in på gården' i den nedre delen, samt kommer ner på Bangatan nästan mitt i spårvagnshållplatsen. Bergsskärningen är dåligt dränerad; vintertid täcker svallis hela trottoarens bredd. Nej, mitt förslag är att lägga igen den nedre delen av den gatan, ta av vägbanken och återfyll upp mot berget. Skapa en gata ned mot Andra Långgatan från nedre ändan av studenthemmet istället. (Den blir brant, men vad gör det.) En gångväg från studenthemmet med trappa mot Stigbergsliden enligt Eriks förslag kan jag också tänka mig.

Angående byggnad på bergstoppen vid Masthuggskyrkan: Normalt är jag lite skeptisk till vistelseytor på tak pga läckageproblem, men i ett sånt här läge känns det som det naturliga. Med ett tak man fritt kan gå på (och ha picknick på) hindras inte utsikten för någon, även när byggnaden är stängd.
Senast ändrad 16 maj 2013 23:32
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Det är en garageutfart där "nya gatan" i ettan når första lång som får skuffa åt sidan eller bomma igen
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012

 > Städer
Stigberget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter