Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Stigbergstorget

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Nya hus till området kring stigbergstorget

* Ett 6+ våningshus på parkeringen och kioskerna brevid torget, träden klarar sig
* Impedimentmarken vid mötet bangatan-kjellmansgatan äts upp av en envånings lokal med högt i tak som skapar terass åt de boende. plats för att köra ner i garaget och backa in med lastbil bibehålls
* Ett mindre kafé/kiosk eller annan mindre lokal på buskarna mellan pelaren som markerar ingången till parken och Gathenhielmska husets trädgård, vilken görs offentlig och kan få ingång från parken och torget (ägs av higab)
* Ett 4+ våningshus som gnager lite av parkenMan kan också tänka på om man skulle ha en gågata där det nu är g/c framför Gathenhielmska huset och Oceanen samt om det nya huset längst i syd på min bild borde flyttas fram en parkeringsfil, om inte annat som ett statement då det verkar vara parkeringarna som fått huset söder om det att flytta in ett snäpp längre än följande hus på gatan (Tibergs)

Mer åt kjellmansgatan kan man se här
Senast ändrad 17 maj 2013 00:30
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Ja parkeringsytan mellan "torget" och Lidl borde kunna användas till bebyggelse på något sätt. Kanske lite kinkigt att få till så att det inte ser klumpigt ut, eller skuggar eftermiddags/kvällsolen allför mkt. Stigbergstorget ger ju ett minst sagt rörigt intryck idag, så det skulle vara bra med en byggnad som på nåt sätt ger mer harmoni till området. I bästa fall kan det alltså lyfta hela platsen.
En risk är väl att Gatenhielmska huset hamnar helt i skymundan.
Fast en byggnad där kanske t o m kan förstärka torget, dvs kullerstensytan framför Gatenhuset.

Kanske kan huset ha hotell/lägenhetshotell + vanliga lägenheter.
En trevlig liten utmaning för stans arkitekter att titta på!
Senast ändrad 17 maj 2013 17:55

 > Städer
Stigbergstorget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter