Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Nya Masthugget

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Kvartersfundamentalism i nya masthugget utan att riva allt

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Röd: Gata
Orange: Hus
Lila: Trappa

Genom att endast riva Freinetskolan, ett hus till, Ett hörn på ett hus och delar av hemköphuset och dess garage går det att kvarterisera nya masthugget! Tillbyggnader som på vissa ställen har höga fasader och på andra kanske bara är en-två våningar framförallt för att skapa rutnät och gaturum. Med lite dynamit och mutor till nuvarande boende så tror jag det kan gå fint
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Fastighetsdirektör Martin Öbo:
"Genomförandet av den kommande detaljplanen för området underlättas av att en stor markägare driver exploateringen." Man slipper besvärande inblandning från andra delar av stans förvaltning och den breda oinformerade allmänheten.

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​2336665-​allt-​ar-​till.​.​
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Är det någon som har siffror på antal lägenheter och/eller antal boende i nya masthugget innan rivningen gentemot idag?

 > Städer
Nya Masthugget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert