Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Linnéplatsen

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Hur kan man göra linnéplatsen o området däromkring schysstare i samband med en boulevardisering av Dag Hammarskjöld?

En första skissRöd: Hus
Blå: Två eller trefilig rondell (där yttersta filen skulle kunna tillåta av och påstigning)
Beige: g/c, torg, väster om nya husen mellan Dag Hammarskjöld och slottskogen skulle det kunna vara gång-/cykelfartsgata
A: Underjordisk hållplats spårvagn (allélänken), ev överjordisk hållplats för annan spårvagn och buss
B: icke utritat läge för bussar som går övre husargatan

Anser man att det är viktigare att husarbussarna och vagnarna hamnar närmare varann så kan man ju också lägga ihop dem närmare där de går idag även om de då kommer längre från huvudingången t slottskogen och kanske inte möjliggör lika mycket ny bebyggelse, om man inte vill bygga någon slags skyskrape-ikonbyggnad i rondellen då ;-)
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Erik Funck skrev:

Hur kan man göra linnéplatsen o området däromkring schysstare i samband med en boulevardisering av Dag Hammarskjöld?

En första skissRöd: Hus
Blå: Två eller trefilig rondell (där yttersta filen skulle kunna tillåta av och påstigning)
Beige: g/c, torg, väster om nya husen mellan Dag Hammarskjöld och slottskogen skulle det kunna vara gång-/cykelfartsgata
A: Underjordisk hållplats spårvagn (allélänken), ev överjordisk hållplats för annan spårvagn och buss
B: icke utritat läge för bussar som går övre husargatan

Anser man att det är viktigare att husarbussarna och vagnarna hamnar närmare varann så kan man ju också lägga ihop dem närmare där de går idag även om de då kommer längre från huvudingången t slottskogen och kanske inte möjliggör lika mycket ny bebyggelse, om man inte vill bygga någon slags skyskrape-ikonbyggnad i rondellen då ;-)


Intressanta idéer. Väl värda att utgå ifrån för att göra en 3d modell i sketchup av. Det enda som känns svajigt är rondellen. Rondeller har en tendens att ta otroligt mycket plats. Kan man hitta en enklare lösning är det att föredra tycker jag.
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Den bilden minns jag. Ganska elegant. Kan inte var särskilt många bilar som skall från Linnégatan (norrifrån) mot Rosengatan. Kan de inte köra ett varv i rondellen, så slimmar vi lösningen ytterligare.
Hur funkar Allélänken (som är tänkt att komma upp vid Linnéplatsen) med denna lösning?

 > Städer
Linnéplatsen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter