Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Koolhaas' problem

Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
En av världens mest kända och hyllade arkitekter, Rem Koolhaas, har gjort avbön. "Det förefaller som om varje ny märkesbyggnad snarare minskar än ökar det totala värdet på staden", säger han och föreslår ett radikalt, för att inte säga utopiskt, botemedel: att byggnader i fortsättningen byggs anonymt, så att arkitekters ego inte kan förstöra stadsväven med solitärer.

Se hela artikeln här.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep..

Same same but different

(Saxat från wikipedia: karbunkel: En karbunkel är en av flera furunklar (spikbölder) sammansatt infektionshärd som uppstått (oftast i nacken) genom att varbakterier kommit in i talgkörtlarna i huden. Karbunkeln kännetecknas av en rodnad och smärtsamt hård svullnad i vilken det bildas proppar av döda vävnadsceller och varceller. Den kan ge upphov till svåra smärtor, feber och även leda till blodförgiftning. För att bli av med en karbunkel krävs ibland ett kirurgiskt ingrepp, men en del fall kan även behandlas med antibiotika.)
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
... fast det intressanta är att det var en av stjärnarkitekterna som själv sa det, inte någon kritiker vilken som helst. Ruelsen sprider sig in i det allra heligaste.
Senast ändrad 2 september 2013 14:18
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Hmmm, egentligen så är jag ju skeptiskt till det här som kallas "paradigmskifte" men det kanske är ett sådant vi skådar?
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Det unika och synnerligen imponerande jugend-huset byggdes på en höjd i hörnet Västergatan- Föreningsgatan.

Arkitekten Louis Enders bodde där själv.

Han ritade även Arkaden i Göteborg som tyvärr rivits. Nya Arkaden liksom övriga nyare hus längs Avenyen och Hamngatorna saknar helt arkitektoniska kvaliteer. Bevara de kvarvarande äldre husen i centrala staden i ursprungligt yttre skick. Tyvärr saknas det arkitekter som ritar vackra fasader idag. Arkitekterna själva bor dock helst Hovås med omnejd.
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Jag har inte läst texten. Men jag förstår inte vad byggnaders grad av anonymitet har med dess performativa funktion (eller brist på detsamma) att göra.

En solitär är dålig för staden för att den ofta saknar performativa funktioner som bidrar till staden som funktion. Inte för att den är vacker. En eller ett par solitärer tar inte död på stadslivet. Tvärt om kan det bli ett bra avbrott i den kontinuerliga stadsväven. Så har vi ofta gjort med publika byggnader av olika slag även innan 1930-talet.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Intressant! Nu verkar intervjun vara från 2007 så den är inte riktigt up to date. Men fortfarande är det sant att för många objekt som vill vara märkesbyggnader blir till slut en jäkla röra... Ta Guggenheim museet i New york tillexempel, dess slående effekt beror till stora delar på att byggnaden omges av strikta rätvinkliga höghuskvarter, om byggnaden istället stått fristående eller varit omgiven av andra liknande byggnader så hade det knappast på samma sätt uppfattats som en slående och vacker byggnad.

Tror Jane Jacobs diskuterade något liknande...

Sen vet jag inte om Rem Koolhaas gjort avbön - hans kontor har ju själv ritat ikonbyggnader även efter detta och tycks fortsätta så (det är väl enda sättet att skapa jobb åt ett stort och dyrt arkitektkontor)

Koolhaas är ju tillskillnad från andra starchitects intressant i att han kan vara mycket kritisk till sig själv och sina kollegor samt samhällsstrukturen som skapar dagens arkitektur...

 > Allmänt
Koolhaas' problem

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter