Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

"Fakta om SL och länet 2012" är ute

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Förstår inte varför det tar nästan ett år att slutföra en sån här rapport, men den lades ut 19 december.

http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Rapporter/Fakta-om-SL-och-lanet/
Senast ändrad 31 december 2013 13:54
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
Intressant.

Fastnade för sidorna 20-22, t.ex, att en pendeltågsresa är i snitt 18,0 km, t-bana 5,6 km, tvärbana 3,0 km.

Sittplatsutnyttjandet på röda t-banelinjen är 50%, gröna 45% och blå 25%, t-banan totalt 45%. Stombussar 45%. Bussar Lidingö, Nacka/Värmdö, Tyresö 40%, Ekerö 30%. Pendeltågen/Saltsjöbanan/Roslagsbanan 25%, Spårväg City och Lidingöbanan 30%, Nockebybanan och Tvärbanan 40%.

Sittplatsutnyttjandet i kollektivtrafiken totalt 20% (verkar dock inte stämma, då samtliga siffror för olika tidsintervall under dygnet är högre, t.ex. kväll/natt 25% och 06-09 på morgonen 45%). Det är även en del andra småfel i materialet, vilket de borde rätta, t.ex. att en genomsnittlig bussresa inom området Handen skulle vara 85 km (sid 20, troligen en tiondel).

Sidan 22: Antal påstigande per kommun, stora skillnader mellan olika kommuner. Skulle kunna kompletteras med resande/invånare för varje kommun. (Blir kanske lite missvisande, t.ex. har Danderyd ungefär lika många påstigande som Haninge, vilket antagligen är påverkat av att många Täbybor m.fl. byter vid Mörby C eller Danderyds sjukhus).

---

Lite mer:

Sid 19: Antal personkilometer Spårväg City ca 1/10 av Tvärbanan. Gröna linjens antal personkilometer ca 15 gånger större än Tvärbanan.

Sid 19: 18,4% av blåbussresandet (stombussar) i personkilometer görs i innerstan, resten på blåbussar utanför. 5,3% av totala SL-bussresandet i personkilometer görs på blåbussar i innerstan.

Sid 25: Resandet in till innerstan, intensivaste fyra sammanhängande kvartarna: Påtagligt liten förändring i kvantitet sedan 1973!

Kollektivtrafikandelen har dock ökat från 70 till 80%. Totalt resande in/ut innerstan kl 06-21 har ökat 24%, kollektivtrafikandelen ökat från 54 till 70%.

Sid 31: Antal sittplatskilometer för pendeltågen fler än tunnelbanan sedan 2005 (jämf antal påstigande, s 31, genomsnittlig reslängd, s 20).

Sid 34: Antal jobb i Solna överstiger antalet invånare i kommunen (stor nettoinpendling m a o) 2011. Upplands-Väsby och Salem ca fem invånare/jobb, men planerad befolkningsökning ca 15% till 2021 i de två kommunerna (sid 33).

Sid 38: Cirka var tredje personbil i länet ägs av juridisk person.

Sid 40: 30-dagarsbiljetten 290 kr dyrare 2003-2012 (+58%). I 2012 års penningvärde 224 kr dyrare än 2003 (+39,6%). Följer dock någorlunda bensinprisets utveckling.

Sid 44: Resande vintervardag mellan länshalvor: bil 64%, SL 33%. Kommunöverskridande resande inom samma länshalva: bil 77%, SL-andelen endast 19%.

Sid 47: Mer än dubbelt så vanligt att en inom-länsresa som påbörjas i Västerort görs med bil jämfört med SL. Restiden med SL i genomsnitt dubbelt så lång. För Sollentuna och Haninge bil ca 4 ggr vanligare än SL och för Täby och Södertälje mer än 5 ggr vanligare. För Värmdö och Ekerö förvånansvärt nog bara ca 3 ggr vanligare.

Sid 52,54,55: Enebyberg, Saltsjö-Duvnäs, Tungelsta ca 300 (!) påstigande tågresenärer per dygn. Jakobsberg 10100, Tullinge 4200, Täby C 2700, Täby kyrkby 1400.

Sid 67: Påstigande i Danderyds kommun, lokaltågs (Roslagsbanans) andel endast ca 8,3%, resten tunnelbana och buss. För Täby kommun Roslagsbanans andel av kollektivtrafiken ca 41,3%. För Vallentuna ca 51,4% och för Österåker ca 35,9%.
Senast ändrad 5 januari 2014 19:34
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012

 > Infrastruktur
 > Övrigt
"Fakta om SL och länet 2012" är ute

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert