Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Plan för Nya Eriksberg

Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Jag hoppas att ingen har missat att Eriksberg håller på att få en plan som faktiskt kan liknas vid stadsplan, där Uppsalahem har tagit ett beundransvärt initiativ

http://uppsala.yimby.se/2014/01/eriksberg-i-forva..

http://www.nyaeriksberg.se/

Då jag har bott ett antal år i Eriksberg så handlar den här planen verkligen om min "backyard" och skulle därför gärna vilja ta fram ett förslag från yimbys håll på hur vi anser att Eriksberg bäst kan utvecklas. Det har varit en del diskussion om innehållet i de olika arkitektförslagen, både på FB och i forumet. Min tanke är att vi kan fortsätta diskussionen och väga samman de bra ideer som finns med några nya och skapa en egen plan, med tänkta illustrationer, argument till varför vi valt att föreslå olika saker samt vad som kan vara extra viktigt att tänka på vid omdaningen.

Jag skrev tidigare en text på FB om vad jag tänkte:


Albert skrev:


här är ett första utkast till plan jag slängde ihop igår:

http://www.scribblemaps.com/maps/view/iHtq329A92/

vitt är vägar gult är GC vägar. den behöver revideras, men här är några av de viktigaste förändringar jag tycker vi ska trycka på att de ska finnas med i den kommande planen:

1. en fortsättning av stigbergsvägen
2. en fortsättning av skogsbergsvägen längs delar av nuvarande granitvägen
3. en fortsättning av Glimmervägen, som eventuellt kan anslutas till blodstenen.
Mina existerande ideer är varken helt perfekta eller kompletta, men kan kanske agera som underlag för ytterligare diskussion. Så, vad tycker ni ska finnas med i "Planen"?
Senast ändrad 21 februari 2014 16:22
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Har inte missat förslagen, men missade det här inlägget. Tycker att många av förslagen är intressanta. Tycker att det vore intressant om villa bebyggelsen också kunde kopplas ihop med rutnätet, inget av förslagen verkar ha brytt sig om det. Men jag tror att det kan göra stor skillnad ifall hela området är ett sammanhängande rutnät istället för två olika separata.

De genombrott i byggnaderna på marmorvägen som du ritat in, borde lika väl kunna göras för att koppla med villa området...
Albert L
117 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Maj 2013
Jo, tanken har slagit mig, men skillnaden är att husen på marmorvägen är hyreshus som är i kasst skick och ägs av uppsalahem, dvs det är enklare att riva dom, än radhusen/villorna som ägs av privatpersoner. jag tror i allmänhet man kan komma långt med att göra skogsbergsvägen till en naturlig förlängning av nedre delen av granitvägen.

sedan skulle, även om det ligger lite utanför planområdet, stenbergsvägen kunna förlängas till glimmervägen.

 > Städer
 > Uppsala
Plan för Nya Eriksberg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter