Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Fixfabriken

Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011

Framtidsboende på klassisk markFixfabriken är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Balder. Tillsammans har vi köpt mark på den plats i Majorna där den tidigare Fixfabriken låg under många årtionden. Här ska vi skapa närmare 500 nya bostäder med kompletterande verksamhetslokaler.


Nya Fixfabriken ska bli ett utropstecken bland Göteborgs bostadsområden, med särpräglad arkitektur och goda boendekvaliteter. Men lika viktigt är att Fixfabriken blir ett vitalt nytillskott och en dynamo för fortsatt utveckling, både i området och staden i stort.

Ett fantastiskt boende, alltså – men också en process utöver det vanliga och en förebild för stadsförnyelse där delaktighet, transparens och samarbete inte bara är vackra floskler utan handfast verklighet.

Långt innan den första spaden sätts i jorden vill vi därför börja samspela med närboende och verksamheter i Sandarna. Vi håller dörrar och öron vidöppna för dig som vill vara med och tycka till om Fixfabriken och områdets framtid. Vad är viktigast? Vad saknar du mest? Vad vill du förändra först?


All text ovan är citerad från sajten nedan.


http://www.fixfabriken.se/
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Spännande utveckling om området. Vad tycks om förslagen? Jag var på biblioteket och kollade lite på förslagen och pratade med representanter som var med. De vill renovera och ha kvar Fix-skylten! Fantastiskt, det tycker jag var väldigt roligt att höra!
Jonas Lindberg
62 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2012
Vancouverförslaget låter onekligen spännande! Otroligt synd bara att det tar sen enorm tid innan ens en DP är färdig....
Per Högberg
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Kommentarer på grundförslagen kan lämnas på fixfabriken.se
det här är vad jag framförde:

- - -

Vad bra att det kommit igång något för fixtomten. Utmärkt utställning som ni visade på biblioteket.
Håller helt med om grundidéerna att etablera stråk mellan främst Sandarna - Klippan. Gatunätet, framkomlighet och läsbarhet/orienterbarhet bör vara grundläggande för den nya bebyggelsen. Bra också med ambitionen om hög befolkningstäthet. Givetvis bra att det planeras för klassisk blandstad (övriga Majorna är en förebild), d.v.s ge utrymme för verksamheter i gatuplanet.

Jag skulle vilja föreslå något jag tror kan vara betydelsefullt: Områdets södra hörne samt den sydöstra sidokanten, dvs det som vänder sig mot Sandarna. Där finns möjlighet att skapa en av områdets viktiga noder då det blir områdets kontaktpunkt mot Sandarna. På skisserna som visats syns inget speciellt i det hörnet, snarare ges intryck av en slags baksida/återvändsplats. Istället kan det bli områdets framsida med bästa läge. Ett torg där, samt gata längs sydöstra kanten (med grässluttningen på andra sidan) bör få mesta möjliga sol och troligen också relativt läigt till skillnad kanske från andra delar av området.
De skissade förslagen visar ju ett huvudtorg i områdets norra hörne, och där har jag ingen invändning.
Med två huvudnoder dvs ett nordligt och ett sydligt torg samt en gen förbindelse dem emellan (t ex en nord-sydlig diagonal), borde göra mycket för att få området integrerat i omkringliggande områden.
Även gatan längs områdets sydöstra kant (dvs ungefär där gång/cykelväg går idag) borde vara en nyckelgata med generöst med lokalyta. Detta för att ge området så offentlig karaktär som möjligt och undvika karaktär av inåtvänt bostadsområde.
Jag kan tillägga att även om jag inte bor precis intill området så har jag rört mig en del där, både uppifrån Sandarna och nedåt, samt från Kungsladugård mot Klippan via Bruksgatan.

Lycka till!
/Hans

- - -
Senast ändrad 1 mars 2014 19:27

 > Städer
Fixfabriken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter