Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Kanske intresserar en del, roligt urval personer. Skulle gärna gå själv men är upptagen.

http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/..
Senast ändrad 17 mars 2014 17:06
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Punkten kl 15.30 står för allt som Yimby avskyr. "Landskapsurbanism" utgår från att utglesningen är oundviklig och det gäller att göra det bästa av den. Se http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Landscape_​urbanism.​ En kritik finns på http:​/​/​www.​amazon.​com/​Landscape-​Urbanism-​its-​Disconten.​.​
Riktningen är fylld av postmodernistiskt nonsens vilket kan beskådas på http:​/​/​www.​ruderal.​com/​bullshit/​bullshit.​htm

Själv är jag utomlands då, men nån annan kanske är intresserad av att gå dit och klä av?

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan