Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Uppsalas nya översiktsplan!

Petter Telning
1 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Januari 2013
Hej allihopa!

Uppsala börjar jobba med en ny ÖP, här finns möjligheten att lämna in tankar och ideer.
http://www.uppsala.se/pages/113142/helsida_uppsalavaxer_nr2_2014.pdf
http://www.uppsala.se/mittcentrum

Upptäckte detta först nu och har därför inte själv hunnit knåpa ihop något, men kanske någon annan har gjort det och vill dela med sig även här? Kanske kan man bomba Uppsala med "bra" åsikter? Kanske finns det en möjlighet att påverka, vad tror ni?

Med vänlig hälsning Petter

 > Städer
 > Uppsala
Uppsalas nya översiktsplan!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter