Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Täbystråket: En ny cykelväg föreslås mellan Mörby centrum och Roslagstull.

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag är nyfiken på vad som händer med den här framöver, så jag startar en tråd.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/cyklister-ska-fa-tvafilig-vag-till-stan

Det är Trafikverket som drivit frågan om "Täbystråket" som cykelbanan kallas. Hur den ska se ut är inte fastställt än. Danderyd och Täby ska utreda vägdragningen tillsammans med Trafikverket i en förstudie under året.
Jens Ekengren
80 Inlägg
Ort: Karlstad, Gick med: November 2009
Det eviga problemet är ju att man riskerar att stänga ute de som inte har precis rätt start och mål; att cykelvägen blir ett hinder istället för en hjälp.

Det borde gå att undvika om det blir tillräckligt många(!) korsningar, så att det går lätt och smidigt att komma på och av cykelmotorvägen. Om mittenfilerna blir snabba och raka, så kan ytterfilerna få ha lite mer av vinglande och svängar utan att det blir ett så stort hinder, tänker jag.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Täbystråket: En ny cykelväg föreslås mellan Mörby centrum och Roslagstull.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert