Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Angered

Hjällbo, planen och utfallet

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag kan inte göteborg så bra, men jag sprang på det här klippet och såg hjällboskolan. Så jag tror det främst är hjällbo som är med i klippet:

https://www.youtube.com/watch?v=xwIagNZJWBU

Sedan lite om utfallet av det här experimentet:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjällbo

http://www.expressen.se/gt/kultur/hjallbo---drommen-som-kraschade/
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Uppdrag till stadskansliet att kontrollera om
Göteborg Vatten bryter mot kommunfullmäktiges beslut angående lokalisering i Hjällbo:

VA-nämndens förhyrda lokaler på Hjällbo Lillgata har stått tomma
alltsedan man planerade flytta verksamheten dit år 1988. Hyran har betalats av kommunen men någon flytt har ej ägt rum.

 > Städer
 > Angered
Hjällbo, planen och utfallet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee