Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Brotypen transportbro

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Den är brotypen är mer av en linbana med gondol, men hängande från en balk. Den är väldigt ovanlig just för bilismen kräver bättre kapacitet. Då balken ligger ~50 meter ovan vattenytan kan större fartyg passera när gondolen inte rör sig.

Exempel på gammal viktoriansk bro: http://en.wikipedia.org/wiki/Newport_Transporter_..

Det slår mig att det skulle kunna vara relevant för gång/cykelpassager i Stockholm. Viktorianska nitade fackverk kanske inte är så snygga men vi är inte begränsade till dem i nuvarande byggteknik.

Det skulle kunna vara relevant för platser som gröndal-reimersholme, norra-södra hammarbyhamnen, kastellholmen-allmänna gränd. Där det senare skulle vara mer av en turist-attraktion, där man kan bygga utsiktsplats ovanpå balken, med vyer ut över historiska platser i staden. Gröna lund har redan pelare med dekorerade kronor i topp som den kan smälta in i.

Existerande broar har överfartstider på 1-2 minuter för 100-200 meter. Kapacitet per överfärd beror på dimensionering för maxvikt och yta, men det ligger i klass på hammarbysjöns färja. Man kan välja flera parallella gondoler i samma bygge för att öka täthet på passager. Den är eldriven och tyst. Troligtvis vill man dock ha den bemannad för att övervaka och undvika olyckor.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Brotypen transportbro

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert