Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Exploateringstal

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Exploateringstal är väldigt enkla att räkna ut, även enbart från detaljplaner. Kanske kunde Yimby oftare utnyttja den möjligheten för att sätta press på högre täthet i många av de yttranden vi skriver. Det skulle vara enkelt att jämföra olika områden, och argumentera för planer som har väldigt dåligt markunyttjande. Man kanske också kunde skapa en tråd där man samlade exploateringstal från olika detaljplaner att ha som referens någonstans här på Yimby.

Ni kanske är duktigare på det i Yimby Göteborg, men i Yimby Stockholm har jag aldrig sett det tror jag. Vet att Spacescape har använt det i någon mån.

http://densityatlas.org/measuring/metrics.shtml
http://sv.wikipedia.org/wiki/Exploateringstal

Lite exempel på källor för exploateringstal i olika miljöer:
http://densityatlas.org/casestudies/
http://archileaks.se/wiki/exploateringstal/
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Här finns en del information för Stockholm, inklusive exploateringstal för olika stadsdelar.

http://www.spacescape.se/send/TS_Slutrapport09041..
Senast ändrad 30 augusti 2014 19:21
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Håller med om att det vore intressant att få lite mer statistik på exploateringstal i kända svenska stadsmiljöer så man kan jämföra med det som byggs idag.

Det vore också intressant om svensk stadsplanering kunde öppna för den modell av supertäta höghuskvarter som t.ex byggs på Manhattan eller Vancouver. Något som kanske skulle kunna göra sig bra i t.ex frihamnen, Djurgårdsstaden, Hagastaden och många andra centrala utvecklingsområden. Redan har det blivit en förskjutning mot höghus som markörer och landmärken - men varför inte gå all in?
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Lite OT, men hälften handlar i alla fall om exploateringstal, med lite god vilja.

Jag gav mig på en bakvänd övning och var ute och tittade lite i Hammarbyhöjden igår strax efter att vi var klara med uttalandet om områdesplanen, och där är det ju verkligen bedrövligt. Jag vet att folk har olika preferenser och att alla inte vill bo i samma sorts stad, men den mängd mark som bara försvinner i ett sånt område för att man jobbar med förgårdsmark och jättekvarter fyllda med tallbackar måste vara enorm. Jag blir ärligt talat djupt bedrövad när jag ser sånt och vet hur många som skulle vilja ha en mer central bostad i Stockholm.

Att referera till exploateringstal och vad dessa kan göra för kvaliteterna i ett område låter därför som en utmärkt idé. Och det finns ju onekligen en uppsida för de boende nu också, som att boende i en tallskog oftas betyder att närservicen består av en sen 20 år nedlagd konsumbutik och en pizzeria.

Å andra sidan ställer ökad täthet krav på infrastrukturen som de här områdena inte riktigt tål. Gatunätet är ju byggt för att inte användas och i alla fall hälften av exempelvis Hammarbyhöjdens gator är dubbelriktade utan att två bilar kan mötas om inte den ena svänger in på en parkeringsplats. Gatorna skulle med andra ord behöva breddas (vilket det finns gott om plats för) alternativt skulle befintligt kantstensparkering behöva minskas med hälften (vilket näppeligen skulle vara populärt).

Med andra ord, krav på ökade expolateringstal behöver kombineras med realistiska diskussioner om hur stadsdelen ska fungera efter exploateringsgradsökningen. Inte bara avseende biltrafik, även om det är ett visuellt tydligt exempel, utan även avseende skolbeläggning, dagis osv. Det är förstås inget som är hinder i sig, sånt går att lösa, men det är frågor vi oftast släpper.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Håller helt med, lite olika kommentarer angående Hammarbyhöjden som visar på problemen vi står inför (kan inte heller hålla mig on topic...).

Hammarbyhöjden byggdes med smalhus på en tid då staden krävde ett exploateringstal på högst 0.33 i nya områden (intressant nog var staten för sniken för det, så i områden där de ägde marken, som Johanneshov byggdes det med ungefär det dubbla). Idag har jag sett siffran 0.5 för Hammarbyhöjden (efter nybyggen antar jag). Man bör ju dock tänka på att samma exploateringstal innebar minst dubbelt så många invånare på 40-talet. Det är ju den ökade boendestandarden som är den verkliga marktjuven i Stockholm, och som automatiskt har inneburit en ständig utglesning av alla områden (och varför man alltid därför måste kompromissa mer och mer med grönområden och solljus).

När Hammarbyhöjden byggdes hade Stockholm ett bilinnehav på ungefär 0.02 bilar/invånare (1938), troligtvis betydligt lägre bland de som bodde i smalhus i Hammarbyhöjden. P-tal på 0.66 eller 1 bil/lägenhet, var nog ganska främmande för planerarna. Svårt att tro att, det går att ytterligare exploatera ett område som Hammarbyhöjden utan att kraftigt marknadsanpassa parkering för både nuvarande och nya invånare, vilket ju naturligtvis inte ökar aptiten på förtätning bland de som bor där... Kombinationen av 1) parkeringstal på 0.66 som kraftigt höjer pris, samt minskar exploateringstal, 2) parkering under marknadspris (på nivån, innan exploatering), omöjliggör nog vettig förtätning, och pressar upp priset för nya byggnader (med underjordiska garage) väldigt högt. Det är ju naturligtvis svårt att därför sälja förtätning till invånare, när det de-facto innebär en stor försämring (för bilägare). När moderaterna pratar om 100000 nya lägenheter i söderort (http://www.dn.se/sthlm/har-byggs-stans-nya-bostad.. så går det nog inte att kombinera utan en ökad marknadsanpassning av parkeringsmark, något blir intressant att se hur det utvecklar sig.

Att det skulle finnas något stor brist på gatukapacitet jämfört med parkeringsplatser i ett område som Hammarbyhöjden har jag dock svårt att tro. Det mindre gatorna har väll trots allt en trafik på kanske 100/bilar om dagen (även om det snabbt kan ändras när man bygger nya områden och gatorna då plötsligt får genomgångstrafik, vilket väll just kräver eliminering av gatuparkering, visar på vikten av stadsplaner med framförhållning). Har kört en del i området, dock aldrig i rusningstid.

Håller helt med om att Yimby måste tänka mera kring att också kräva mer samhällsinfrastuktur.

När jag har tillgång till Photoshop på jobbet, har jag också tänkt att visa på något exempel på den nya områdesplanen för Hammarbyhöjden.

Alexander, finns ganska bra statistik i länken i andra inlägget.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012

 > Allmänt
Exploateringstal

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.