Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Verksamheter i individuella garage

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Många hus byggda på 40-50-talet har individuella garage vid markplan, ofta mot en störe gata. Dessa garage är ofta väldigt smala jämfört med de breda bilar vi har idag, och kanske bara är förvaring. När jag har varit ute och rest har jag ofta sett individuella garage konverterade till verksamhetslokaler, men aldrig riktigt sett det i Sverige.

Finns det lagar som stoppar detta i Sverige, eller är det bara ovilja eller inte nog efterfrågan?
Erik Saler
162 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Juni 2011
Har för mig att det är på grund av den låga takhöjden som det inte sker i speciellt stor utsträckning.
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Garage_​apartment

"The idea of integrating garage apartments into urban planning is a key aspect of new urbanism, although many jurisdictions in the U.S. prohibit new construction of or occupancy of ADUs except for relatives."

Detta kan ju också i viss mån jämföras med de verkstadslokaler och liknande som finns (eller funnits) på många håll på landsbygden, speciellt skogrik landsbygd, som utrymmen för hantverk och andra bisysslor, eller som bostadsyta i barnrika familjer.

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Secondary_​suite
Jämf Attefallshus.
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
Ser nu att du mer syftar på garage inbyggda i hyreshus. Vi får väl vänta tills folk blir mer benägna att köra småbilar. Det känns som ett ganska bra exempel på hur fordon tar upp olika stor (mark)yta beroende på deras storlek och att det finns praktiska problem kring det.
Profilbild
Erik Berglund
35 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2013


Snurra ett varv på den där gubben så ser du att det ligger (till synes) öde butikslokaler precis på andra sidan gatan. Vilket får mig att tro att affärslägena på de platser som dessa garage existerar på kanske inte är så attraktiva alla gånger. I storstadsområden är en hyffsat garage rätt eftertraktat (garageplatsen.se) också, och det gör nog att drivkraften för verksamhetsväxling är låg i nuläget, men i framtiden är det inte omöjligt att det blir mer verksamheter som flyttar in i gamla garage, tex. dataföretag där inte läget är allt för betydande.

Här har du ett exempel på att det går även i Sverige:
https://www.google.se/maps/@59.357368,18.0046461,..

 > Allmänt
Verksamheter i individuella garage

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert