Utskrift från gbg.yimby.se
....

Releasefest av Ungbo torsdag 4/12

Profilbild
Erika N
122 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Nätverket jagvillhabostad.nu & Nyréns Arkitektkontor har tillsammans under året bedrivit ett forskningsprojekt kring ungas boende. Man har studerat ungas syn på boende och gjort studieresor till bl a Tokyo för att samla tips om yteffektivt byggande. På torsdags presenteras forskningsprojektet för bl a politiker, arkitekter & folk från byggbranschen. Och det bästa av allt: det är öppet för allmänheten!
Så ta er till Caffé Testolin på Kocksgatan 52, torsdag 4/12 från kl 18.30 för att höra de idéer och fakta man samlat på sig!
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Det kanske vore något, ja. Ska nog ta mig dit och se vad de har att komma med. De speciella ungdomsbostäder som det talats om hittills har ju inte varit mycket att hurra för ur urbanitetssynpunkt.

http://www.jagvillhabostad.nu/index.php?sid=1&pid=61&tid=787
Senast ändrad 2 december 2008 16:31
Profilbild
Erika N
122 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Nej, de verkar mest få små gräsplättar tilldelat sig, och det är ju inte så hett, trots att man inte har någon annanstans att bo. Fler borde gå dit ikväll, det är ett ypperligt tillfälle att diskutera en viktig fråga & höra vilka planer som finns för ungas boende i framtiden! (jagvillhabostad.nu brukar med unga mena msk:or i åldern 18-35 år)
Profilbild
Erika N
122 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Jag är nyss hemkommen från releasefesten och måste säga att det var ett fantastiskt forum för oss bostads- & byggnadsintresserade! Där fanns folk från branschen, från politiken & diverse intresseorganisationer. Theodor & jag blev intervjuade av Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra, vi stämde träff med en representant från Svensk Byggindustri samt knöt kontakter med arkitekter & inte minst jagvillhabostad.nu. Fler sådana forum behövs! Kanske kan det anordnas av oss nästa gång, kring ett annat tema?

Releasefest av Ungbo torsdag 4/12

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert