Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Lundby

Varför lära sig, när man kan göra om misstag?

Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Ofta märks det att det saknas känsla och framför allt kunskap för vilka lösningar som funkar hos Göteborgs stadsplanerare. Och därför ser man ofta samma misstag upprepas om och om igen... ibland till och med när man lärt sig samma läxa i grannkvarteret 15 meter bort.

Lindholmsallén är larvigt bred, så bred att det inte riktigt går att använda större delen av bredden till något vettigt. Så för att piffa till allén och minska ner de tomma ytorna något hade man ställt ut lite häckar mellan vägbanan och fastigheterna, problemet blev då (på ett helt självklart sätt) att man avskärmade de verksamheter som fanns i fastigheterna från ytan där folk vistades, och man lyckades därigenom förvandla områdets enda B-lägen för affärsverksamheter till C-lägen. Visserligen ingen katastrof, men fortfarande en liten försämring av platsen som helhet och helt onödigt. Och därför plockade man också bort häckarna.

Men samma år bygger man ett nytt hus på granntomten... och placerar där på samma halvkorkade sätt återigen häckar framför den nya affärslokalen. Naturligtvis kommer även dessa häckar plockas bort i en snar framtid... men varför vägrar man lära sig av tidigare misstag? Varför slentrianmässigt slänga bort pengar på halvdana lösningar som man egentligen borde veta inte funkar? Inga stora pengar den här gången (till skillnad från Örgryte Torp, Kvibergs Ängar eller Kvibergsstaden), men fortfarande helt meningslöst och fånigt.

Misstag 1

Lösning

...och samma misstag igen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Häck Lindholmen

 > Städer
 > Lundby
Varför lära sig, när man kan göra om misstag?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee