Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hjälp mig skriva att-sats!

Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
bla bla tät funktionsblandad kvartersstad bla bla urbanisering bla gaturum bla klimat bla stråk et etc

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

- att partiet verkar för [...]

Ändra nån lag? Subvention? Skatt? Eller mest formulera en intention?
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Svaret beror helt på vad det är man vill åstadkomma. Om man från ruta ett ska börja med att lobba en urbanistisk politik så är väl visionsplanet lämpligt att röra sig på. Detta får sedan över tid konkretiseras med ytterligare att-satser. En början kan vara:

"Därför yrkar vi att...

...partiet aktivt verkar för hållbar stadsbyggnad utifrån UN-Habitats principer om: befolkningstäthet, social blandning, funktionsblandning och trafikintegrerade, finmaskiga gatunät."

Sen får man ju konkretisera det där vidare tills man får en lagom avvägning mellan frihet och styrning för företrädarna som ska göra verklighet av de vackra orden.
Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
Intressant! Finns det nån länk till dom UN-Habitat-principerna?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008

Hjälp mig skriva att-sats!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan