Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Säve Flygplats

Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Säve Flygplats har upphört. Finns några planer på att använda marken till något annat? Helikopterdivisionen och räddningstjänsten skall ha kvar viss verksamhet där, men merparten av marken kan väl bebyggas? Vad anser Yimbys medlemmar om detta?

Tänkbara användningsområden:
Småindustriområde med låga hyror
Villaområde med visst inslag av hyresrätter.
Parklandskap
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Räkna inte med att den upphör helt. Bara för att det tunga passagerarflyget flyttat så finns det behov för en flygplats för civilflyg, helikoptrar samt taxi och ambulansflyg. Det blir en mindre verksamhet men räkna med att den är kvar. Aeroseum och dess flygsamlingar och flygdagar är också en bra verksamhet.

 > Allmänt
Säve Flygplats

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
I går 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972