Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Nytt linjenät för bussar i Stockholm

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Verkar närmast beslutat nu med ett helt nytt linjenät, ser när man tittar snabbt ut som en ganska vettig rationalisering.

Väldigt underligt att det varit så tyst om detta.

http://www.kollektivresor.se/wp/2015/02/08/nytt-b..

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1..
Senast ändrad 15 februari 2015 16:58
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Lär vara kopplad till att bussbolaget får ersättning för viserade passagerare, och troligtvis, för att de skulle gå med på det så har man gett bussbolaget ganska fria tyglar att justera linjerna för att maximera passagerartalen.

Jag tycker att det i grunden är sympatiskt. Minska körningar med i stort sett tomma bussar, tydligt fokus på att vinna passagerare genom hög komfort och smidighet över alternativ.

Förhoppningsvis leder det också till ett bättre tryck från operatören att genomföra en BRT:isering av linjerna, kanske tom gå mot moderna trådbussar.

 > Städer
Nytt linjenät för bussar i Stockholm

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6713 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter