Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Brottslighet per invånare

Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2628744-klick..
Favorit i repris. En artikel i GP med karta som illustrerar vilka stadsdelar som har en förhållandevis stor dagsbefolkning och nattbefolkning i förhållande till hur många som är bosatta där.

Men det är inte det artikeln handlar om, utan den är en rapportering om brottslighet per invånare... vilket inte nödvändigtvis är relevant information på platser där få bor, men många vistas. Exempelvis är de allra mest brottsdrabbade områdena per invånare industriområden, mest på grund av att nästan ingen bor där.

Men jag gillar ändå kartan som jag tycker ger en indikation på att våra förorter inte är en total misär där man riskerar att bli rånad och misshandlad så fort man sätter sin fot där... vilket det ibland låter som att man riskerar bli. Utan statistiken tycker jag visar att det inte är så stor skillnad i brottslighet där mot andra ställen (dvs det är inga hårresande skillnader i brottslighet mellan områdena).

Men missförstå mig inte, jag tycker naturligtvis att förorter är platser som generellt sett fungerar mycket dåligt, men bara inte på grund av eventuell risk för att drabbas av brott där.
Senast ändrad 16 februari 2015 20:59

 > Allmänt
Brottslighet per invånare

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.