Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

"Cykel i Stockholm - ljus i tunneln!"

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/cykel-i-stockholm-ljus-i-tunneln.htm

Intressant med detta: Ny cykelbro mellan Gamla Stan – Tegelbacken. Staden ska utreda möjligheten att bygga en cykelbro på sträckan. Detta har jag ju tagit upp i flera blogginlägg. Sträckan är idag en riktig getingmidja, en bedrövlig sträcka och samtidigt ett av landets största cykelstråk. En dålig kombination som måste få en bättre lösning:

Edit: Pressmeddelande
Senast ändrad 12 oktober 2015 11:47
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Finns det några planer för området kring Götgatsbacken? Med Nya Slussen och något i stil med det ovan kommer man ju kunna få till riktigt bra lösningar hela övriga vägen, men det kommer ju bara öka trycket runt Götgatsbacken ytterligare. Det är dock svårt rent geometriskt att hitta en bra lösning här.

Man behöver ju också få till en bättre lösning mot City senare. Söderut (efter Götgatsbacken) och mot Nordväst fungerar det ju ganska bra idag dock.
Senast ändrad 12 oktober 2015 16:15
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Nej, stadens cykelkarta har slutat rita ut det som cykelväg (eller om de någonsing gjorde så), det är bara avbrott där nu. På cykelvyn på openstreetmap så har man ritat ut parallella repslagargatan som cykelväg, men den är ju enkelriktad så det får räknas som ett påhitt.

Det rimligaste förslaget är nog att ha cykelväg på götgatan under morgon/kväll peak-tid. Man borde kunna ha dynamiska skyltar som visar vilka regler som gäller för tillfället. Under vår mörka tid på året är det inga problem att projicera en cykelbana på vägen.

Miljöpartiet har väl velat använda oanvända järnvägstunnlar från samanbindningsbanan som cykelväg, alla varianter på det tror jag är dåligt. Kunde man leda cyklister från söderort in till södermalm på fler broar tror jag inte alla skulle komma in via götgatan.

Folk boende på söderort efter Skarpnäckslinjen skulle med en bro över Hammarby kanal, förbindandes Luma upp mot Katarina Bangata, då hålla sig längs Renstiernas-Katarinavägen istället. T.ex.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Fler broar blir nog bra, och en vid Hammarby sjöstad vore onekligen ett ordentligt lyft. Dock så kommer det ju behövas en lösning för centrala Söder mot city, och det är svårt att hitta alternativ. Jag tror dock det finns goda möjligheter att få upp cyklandet med +50% i Stockholm, och då kommer det bli väldigt struligt vid Götgatsbacken.

En bra cykelpendelbåt mellan Norr/Söder-mälarstrand kunde kanske göra mycket dock (med två båtar som verkligen bara pendlar kortaste avståndet, kanske till och med kunde gå att göra automatiserat). Man kunde ju tänka sig att man helt enkelt bygger en ny cykelbro även på centralbron på något sätt, men det är ju en stor apparat.

Jag tror också att en Hammarbysjöstad bron inte skulle göra så mycket för folk på Skarpnäckslinjen. Det är mycket höjdskillnader (både på Söder och i Söderort) om du vill åka över Luma/Renstiernas gata, och vägen blir ganska slingrig. Det blir knappast kortare, mer höjdskillnader, och mycket struligare. Samtidigt är det ju en utmärkt cykelväg nu längs Nynäsvägen. Någon minuts strul vid Götgatan är nog värt det.
Senast ändrad 12 oktober 2015 19:34
Kristoffer M
106 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2014
Har man funderat på möjligheten att dra cykelvägen genom Södertunneln istället?

Fördelar:
Platt - man slipper götgatsbacken.
Lång sträcka utan gående.
Lång sträcka utan korsning med biltrafik.

Nackdelar:
Något längre (borde uppvägas mer än väl av att det är platt).
Kan vara för trångt och därmed tekniskt omöjligt.
Kräver investeringar: Ombyggnad körfält, Ventilation, Ljussättning och Barriär mot biltrafiken.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Södra länken som cykelled kräver nog att Österleden färdigställs och man slutar leda bilar den vägen. Jag är inte storförtjust i att cykla i tunnlar.

Inspirerad av Lindhagenplanen 2.0 och att nyligen har varit både vi Blockhusudden och Nacka Strand så skulle det vara fint med en svängbro där som släpper förbi gigantiska fartyg.

Det här är en enorm svängbro som skapar ett spann på 140 meter i öppet läge, de stora fartyg som vi släpper in i saltsjön är upp mot 60m breda,
https:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​George_​P.​_​Coleman_​Memori.​.​

Om man inte bygger dem för motorvägstrafik så borde man kunna få dem smäckrare och som passar djurgårdens existerande estetik. Snacka om stockholms bästa cykelpendlingsläge att ta sig från nacka forum den vägen och genom djurgården in mot city. Sedan att utsiktsläget är mycket tacksamt.

Ett stort problem är dock hur man hanterar nivåskillnaderna vid nacka strand, gigantisk hiss? Framtid där majoriteten har elassisterad cykel ändå? Ja, om man glömmer bort att man inte får röra något i djurgården alltså.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
En enkel pendlingsbåt med mycket tät trafik är nog betydligt enklare och billigare. Det är ju bara 250 meter. Om får ner turtätheten till max 10 minuter blir det nog ändå attraktivt.

Det bor väll inte mer än 60-7000 personer som skulle kunna tänkas använda länken också, så det är väll inga enorma volymer antar jag. En enorm bro enbart för dessa cyklister är nog inte tänkbart. Behöver nog kombineras med (samhällsekonomiskt lönsamma) spår.
Senast ändrad 15 oktober 2015 19:49

 > Infrastruktur
 > Cykling
"Cykel i Stockholm - ljus i tunneln!"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert