Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Vad händer med de områden som är planlagda för Huvudstaleden?

Filip S
3 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2015
Huvudstaleden, en led som skulle koppla ihop Essingeleden vid Pampas med Huvudstabron planerades på 60-talet men blev aldrig av (Huvudstaleden).
Det senaste verkar vara att man ska förlägga den i tunnel istället (Regeringen öppnar för...).
Är det någon som vet vad som planeras med all den mark som fortfarande är planlagd för Huvudstaleden? Ex detaljplan här.
Även om man får för sig att man vill behålla skogen så ska det väl ändå planeras för att vara skog? Dagens limbo verkar märkligt och ineffektivt.
Tobias Finn
5 Inlägg
Ort: Sundbyberg, Gick med: Februari 2013
Politikerna i Solna verkar jobba på att få till huvudstaleden i tunnel och samtidigt också gräva ner pendeltågsspåren när Mälarbanan grävs ner. En överrenskommelse verkar nyligen vara tecknad med Trafikverket, se Mitt i Solna.

Det finns även en utredning sedan 2005 om att lägga Huvudstaleden i tunnel på Solna stads hemsida, läs här.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Jag förstår inte riktigt vilken sträckning de syftar på för att lägga den i tunnel som mitt i Solna skriver om. Är det bara att den måste gå några meter lägre lägre på samma sträckning som idag för att undvika stigning efter vad planerna är för den i Sundbyberg? Eller är man öppen för att gå helt i tunnel och kanske tangera västra skogen, och vid detta tunnelbygge också bygga biltunnel för Huvudstaleden?

En pendeltågsstation i Huvudsta behöver motiveras med en helt annan typ av bebyggelse där.
Filip S
3 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2015
Jag tror att de har olika alternativ för sträckning i tidigare resonemang, t.ex. länken som Tobias postade.

Jag tror egentligen att det är bra med ytterligare en station eftersom det idag är väldigt långt till Sundbyberg station om man jämför med andra avstånd mellan stationer för pendeltåg i innerstan och närförort. Jag håller dock med om att det kräver ökad bebyggelse samtidigt.

Min fundering gäller dock hur man kan bebygga de områden som är planlagda för Huvudstaleden och varför det inte finns några som helst planer för detta? I samband med en ny pendeltågstation finns det än mer skäl att bebygga.
Senast ändrad 19 december 2015 16:57

 > Städer
 > Norrort
Vad händer med de områden som är planlagda för Huvudstaleden?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert