Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Politikerveckan Järva

Erik Westberg
118 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Såg att det planeras Bimby 15/6, Åhlénshuset. 15/6 är annars temadag för "Bostad och segregation" på politikerveckan Järva. Vore inte Spånga IP då en bättre samlingsplats?

https://www.jarvaveckan.com
Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Är det så tydligt schema? Jag ser inte det på hemsidan. Några av oss diskuterade om vi skulle delta men kom fram till att vi hade behövt mer framförhållning för att skriva ut material eller kolla om det fanns någon plats vi kunde stå på. Så vi siktar på nästa år.
Senast ändrad 10 juni 2017 17:45
Erik Westberg
118 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Under "utställningsinformation" (längst ner) finns vad dagarna förväntas innehålla. I övrigt är förvisso hela evenemanget mycket snabbt hopsnickrat, men med tanke på vilka som står som sponsorer borde väl nåt hända där.
Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Ja det kändes lite ostrukturerat. Kanske har de mer tydlig information för nästa år och då kan vi se hur vi vill delta. Kanske kolla om vi kan få vara med på en paneldebatt eller ha en presentation.
Erik Westberg
118 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
I år är evenemanget betydligt större. 16:e är det bostadsdag.
Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Jag var där på två seminarium. Rätt intressant.

 > Allmänt
Politikerveckan Järva

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan