Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris

Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
År 2018:s YIMBY-pris i Albert Lindhagens minne är öppet för nomineringar. Vem vill du nominera? Deadline är 2018-10-15.Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidragit till YIMBY Stockholms mål om en tätare, mer hållbar och levande urban stad. Alla medlemmar i YIMBY Stockholm kan nominera vem som helst som man själv tycker har gjort något för att nå det målet.

För att en nominering av en medlem ska räknas så måste man kunna peka ut en tydlig aktör (vem), man ska kunna peka på ett tydligt beslut, projekt, textarbete, fotoarbete, byggnadsverk, m.m. (vad), man ska ge en anledning men det finns inget minimalt antal tecken för motiveringen (varför), nomineringen måste vara aktuell under året som gått eller strax innan/efter årsskiftet (när). Uppfylls dessa kriterier är nomineringen godkänd och går vidare till nästa steg. Tidigare år har vi haft en prisjury men detta år kommer vi istället att pröva en röstning bland medlemmarna.
Senast ändrad 27 september 2018 20:28
Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012

 > Städer
Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan