Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Nybyggande i Sollentuna - Det lutar åt rätt håll!

Jonas Forslin
48 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Februari 2008
En liten sammanställning av nya och pågående projekt i Sollentuna:

I stora drag tycker jag att Sollentuna kommuns planerare är på rätt spår i de flesta stora planeringsprojekt som pågår just nu. Jag kanske inte hade tyckte att ytterligare en bilberoende radhusmatta, likt Silverdal (bild), hade varit det bästa att satsa på visserligen men många vill uppenbarligen bo så och någonstans ska man börja. Den vidare planeringen av Silverdal tycker jag dock har övergått i allt mer urbana områden när man kommer närmare motorvägen och järnvägen och längre söderut. Visserligen är det mycket radhus fortfarande men i alla fall med lite tätare karaktär. Jag hoppas att man får till en bra koppling till Kista och vidare ner mot utbyggnaderna kring Ulriksdal (Järvastaden & Ulriksdal).

Längre norrut har vi området kring Sollentuna centrum som helt håller på att omvandlas till en mer stadslik karaktär. Nu senast såg jag att NCC har påbörjat etapp två av byggandet av bostäder runt centrumet. Glädjande att se att man fortsätter den inslagna vägen med relativt stadslik karaktär. Till och med plats för lokaler i bottenvåningen trots närheten till jätteköpcentrumet!

Uppe vid E4:an vid avfarten mot Häggviksleden planeras det för ny bebyggelse där man eftersträvar liknande formspråk som ABB-huset något kvarter bort. Nu tycker jag inte riktigt man lyckas med detta utifrån de första skisser som tagits fram. Hoppas man reviderar förslagen lite och får till en roligare fasad än vad som visats här.

Lite åt nordväst sedan hittar vi ett område som idag består av ett gammalt industriområde där lite bygghandel och annat numera huserar. Området är tänkt att byggas om till kvartersstrukterade (Visserligen inte slutna utan mer åt punkthushållet) flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen mot den större Sollentunavägen i norr. Intressant upplägg tycker jag. Hoppas man kan få till en bra kvartersstruktur bara och inte kör på med punkthustänket för mycket. Enligt skisserna tycker jag det ser ut som en vettig kompromiss med tanke på närområdets karaktär.

I norra Sollentuna så pågår det som enligt politikerna blir Sollentunas sista större nybyggnadsområde på jungfrulig mark. Det är vid Väsjön som ett område snarlikt Silverdal planeras men med större fokus på flerbostadshus utifrån vad jag kan drista mig till av plandokumenten. Detta område har varit på planeringsstadiet i flera år och man har omarbetat åt kör nu ytterligare ett samråd för att ta in synpunkter. Hoppas det blir annat än bara uppbrutna kvarter i detta område!

Slutligen vill jag också bara uppmärksamma ett utmärkt projekt i Rotebro i norr. Det är Johnson & Johnson som vill expandera och har därför ansökt om att få bygga ut sin nuvarande lokal. Det intressanta är ambitionen att skapa en mer stadsmässig karaktär även här. Man har ju faktiskt till stor del redan förutsättningar för det norr om Rotebro station där några hus redan är formade som mindre stadskvarter eller i alla fall hus längs med vägen med lokaler i bottenvåningen. Att då fortsätta med den ambitonen tycker jag är kanon. Nu återstår väl att se hur pass stadslik bebyggelsen sen verkligen blir men det finns onekligen många områden här i Rotebro att förändra och knyta samman på ett intressant sätt.

Givetvis är inte alla glada för den här utveckligen och senast idag läste jag i lokaltidningen en insändare som menade att Sollentuna behöver ett skönhetsråd som kan se till att Sollentuna inte utvecklas för stadslikt. Insändarskribenten menar på att hon tillsammans med andra inte är emot att det byggs men då ska det vara i samma stil som det som redan finns.
Vi får se om det är någon som nappar på den idén och om ett sådant framtida skönhetsråd då verkligen skulle vara emot den bebyggelse om uppförs?
Senast ändrad 29 januari 2009 00:38

 > Städer
 > Norrort
Nybyggande i Sollentuna - Det lutar åt rätt håll!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert