Utskrift från gbg.yimby.se
....

Mötesplatser ska mixa nollåttorna

Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Vad tycker ni om den här artikeln:

http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_30029..

Att planera städer så att människor möts är något vi på YIMBY kämpat länge för. Det som man betonar som viktigt i den här artikeln har vi tidigare tagit upp i paneldebatter. Jag tror mycket på att bygga tätare stadsdelar där människor promenerar och möts till fots eller träffas i mötesplatser (möte i bil ger inget) Låt oss bygga fler platser i Stockholm som får människor att mötas!

Vad tycker du?
Senast ändrad 4 juni 2009 21:24
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Håller med!
De mest segregerande områdena kan väl sammanfattas (enligt artikeln) som rikemansområden (villaområden och innerstad) och vissa betongförorter. Vad gäller villaområdena som nämns har jag inte så stort hopp. De ligger för långt ut. Innerstadsdsområdena är väl mer blandade då dessa fungerar som magneter även för dem som bor i förorten. Östermalm kan jag nog ändå betrakta som ett ställe, där jag misstänker inte är lika blandat som exempelvis Södermalm (kan bero på att de närliggande förorterna till Östermalm inte är lika blandade som de till Södermalm).

Vad gäller Södra Järva så finns det en otrolig potential. Området ligger ju precis mitt i stråket mellan Vällingby och Kista. Ändå så är Rinkeby helt separerat från Kista och Bromsten och Tensta. Här krävs sammanbindning helt enkelt. Det måste till något så att de som åker vägen mellan Vällingby och Kista har ärenden i Södra Järva.

Väldigt kul att läsa något sådant. Det ger en ett visst hopp för den här staden .
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Intressant artikel! Boendesegregationen är ett stort problem, men min misstanke är att listan skulle se lite annorlunda ut om man mätte besökarsegregationen. Villaområden kan man anta att det nästan enbart är de boende som besöker, i betongförorten är det kanske lite bättre medan jag (i likhet med niklas) antar att blandstadsområden i centrum har en den största blandningen av besökare (även om områdena samtidigt kan vara segregerade vad gäller boende).

Det vore intressant med undersökningar på det. Segregation ska nog inte bara analyseras utifrån boende, utan även utifrån besökare.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008


Bra länk. Trots att Stockholm är en relativt liten storstad: Hur många har egentligen varit runt i de flesta förorter? Inte jag iallafall. Så fort man kommer utanför sin "sektor" är man helt vilse, såvida man inte befinner sig längs något av de stora vägarna eller kollektivtrafikstråken (t-bana). Sett ur ett förortsperspektiv är Stockholm en mycket stor stad. 1,75 miljoner bor i förorter (dvs Storstockholms befolkning utanför innerstaden).

Har jag varit överallt i Stockholms innerstad? Ja, i stort sett! Hade jag besökt de flesta delar av Stockholms innerstad om den varit 3-6 gånger så stor som idag (dvs om vi från 30-talet och framåt byggt kontinuerlig innerstad istället för modernistförorter och överdrivna villamattor)? Ja, troligtvis skulle jag åtminstone varit längs stråk i alla stadsdelar.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Mötesplatser ska mixa nollåttorna

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6720 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert