Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Initiera projekt

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vi på YIMBY är ju ganska bra på att skriva yttranden. Men ofta känns det som att man yttrar sig om något som i grunden måste göras om. Här menar jag att den bakomliggande stadsstrukturen är så undermålig att vad som än planeras in kommer att bli misslyckat.

Men yttrandena gäller enbart planområdet och man har väldigt lite makt att påverka den övergripande strukturen.

YIMBY har yttrat sig i översiktsplaner och i RUFS, men dessa är väldigt luddiga och behandlar knappast övergripande detaljer. Dessutom är översiktsplaner endast rådgivande.

Är det någon som har någon aning om hur man som privatperson (eller YIMBYit) kan yttra sig om projekt som ännu inte initierats? Är det påtryckning via epost som gäller?

Jag skulle efterlysa någon form av forum där man som privatperson (eller organisation, nätverk osv) kan ge sina förslag på nya projekt eller visioner (stora som små).
__________________
När får vi se Lindhagen II?

 > Allmänt
Initiera projekt

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan