Utskrift från gbg.yimby.se
....

DN 12 okt 2008: "Citybonden som styr staden"

Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
http://www.dn.se/ekonomi/citybonden-som-styr-stad..

En DN-artikel från november i fjol. Jag vet inte om den varit uppe här, men den träffar huvudet på spiken när det gäller innerstadsnimbyister.

De brukar framställa sig själva som anspråkslösa och oskyldiga offer för överhetens exploatering, men i själva verket förväntar de sig att hela Stockholm ska formas efter deras egna, tämligen likriktade, önskemål. Och de brukar lyckas oroväckande ofta.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 3 oktober 2009 03:45
Martin Danell
232 Inlägg
Ort: Stockholm (Sofo), Gick med: Augusti 2009
Den här artikeln handlar snarare om politik än om stadsplanering, därför är det svårt att diskutera den utan att komma in på politik och den diskussionen hör nog egentligen hemma på ett annat forum än detta. Men eftersom den nu publicerats här kan jag inte låta den förbli okommenterad.

Några axplock av mina tankar kring artikeln:

Hebb skriver: "Stockholms allt fler och ofta privilegierade bostadsrättsägare"

- De flesta som har fast heltidsjobb med avtalsenlig lön har möjligthet att gå till banken och låna till en mindre bostadsrätt, speciellt om man är två som kan gå ihop om lånet. För att få en hyresrätt i innerstan på lagligt sätt måste man antingen ha stått i kö i decennier eller ha bra kontakter. En undersökning för nåt år sedan visade att hyresrättsinnehavare i innerstan hade högre medelinkomster än bostadsrättsinnehavare, dessutom är ju hyrorna subvensionerade genom hyresregleringen.
-Vilka är det egentligen som är privilegierade?

För en familj som flyttar till Stockholm för att jobba är BR eller villa de enda lagliga alternativen för att få ett boende någorlunda snabbt.

Hebb tar upp det lokala motståndet mot en galleria vid Odenplan.
-Vad har Hebb för belägg för att det enbart skulle ha varit bostadsrättsinnehavare som var emot Odenplansgallerian. Det brukar väl bli lika mycket Nimbyism i Hr-områden? För några år sedan ville politikerna exempelvis rusta upp en miljonprogramsförort, Husby tror jag det var. Möttes av kompakt motstånd. Nån annan stans i detta forum påpekar någon att högeryimby anklagar nimby för att vara vänster och tvärt om. Ifall det vid Odenplan skulle ha varit endast högeryimby som Hebb får det att låta som verkar det ju märkligt att man valde att hänga ut röda flaggor från fönstren.

Artikeln citerar Anders Wilhelmsson, professor i Arkitektur vid KTH:
"De som bor i staden säger att de vill ha en blandad stad, men det är nästan bara ord. I verkligheten vill de ha ett kontrollerat och homogent stadsliv, förklarar Wilhelmson, som också varnar för att marknadshyror tvingar bort "vanliga" människor."

-Vad har han för grund för att påstå att de som bor i br i innerstaden inte skulle vilja ha blandstad? Det låter här som att marknadshyror är nånting som håller på att införas vilket ju inte är fallet. Jag tror inte att br-innehavare generellt är mindre vanliga människor än hr-innehavare. Se mitt resonnemang ovan.

Hebb beskriver gentrifiering som någonting negativt som bör stävjas.

-Varför skulle det vara så negativt att nedgågna och fattiga områden upprustas och blir mer attraktiva? Om man vill ha en dynamisk ickesegregrerad stad är väl gentrifiering för det mesta bra. Här i East London har gentrifiering lett till att staden är mindre segregerad än tidigare eftersom medel- och övre medelklass flyttar in till områden som tidigare var enbart arbetarklass.
__________________
Jag har en användare hos Yimby för att jag sympatiserar med delar av Yimbys åsikter och tycker om att diskutera stadsplanering.

Senast ändrad 3 oktober 2009 21:21

DN 12 okt 2008: "Citybonden som styr staden"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter