Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Stationsskyltar borde placeras så de syns från tågen

Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Svenska järnvägsstationer har skyltar med stationens namn på perrongen. När man åker tåg och stannar vid en station, så kan det vara svårt att se skylten från vagnen, utan att vrida på huvudet. När tåget åker förbi en station, så hinner man oftast inte se stationens namn.

För folk som står på en perrong och väntar, så är det tämligen meningslöst att bli upplysta om stationens namn.

Borde man inte i stället ha stora stationsskyltar ett trettiotal meter bredvid spåret, på båda sidor?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jag har också stört mig lite på detta. På samma sätt borde det stå vilka samhällen man åker igenom och kanske även avståndet till vissa städer, på samma sätt som det gör utmed vägarna. Det har förstås ingen praktisk effekt för navigationen men det skulle kännas trevligare att ha lite koll.

 > Infrastruktur
Stationsskyltar borde placeras så de syns från tågen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert