Utskrift från gbg.yimby.se
....

Nu ställs politikerna mot väggen

Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
...är den ordvitsiga rubriken om en debatt inför valet som jag tror kan bli mycket viktig. Missa inte den! Du kan läsa om den här.

I slutet av artikeln sätter man fingret på något som är viktigare än den trätosamma skyskraperdebatten:

Vad är den viktigaste frågan för byggbranschen under de kommande åren?


– Att vi börjar se bygg, och fastighetsprocessen som en helhet. De allra flesta stora byggherrar är inte beredda att betala mer för att få en längre livslängd på objektet. För beställaren är lägsta pris ofta det enda kriteriet vilket innebär att byggarens incitament
för att välja kvalitet försvinner. Det är ett kortsiktigt tänk som vi måste få bort.

Senast ändrad 13 februari 2010 09:06

Nu ställs politikerna mot väggen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert