Utskrift från gbg.yimby.se
....

Det gröna Stockholm. Naturens betydelse för att möta framtida urbanisering, konjunkturer och klimatförändringar. 16 mars

Eleonora Horn
2 Inlägg
, Gick med: Januari 2010
Sara Borgström, doktorand i systemekologi, och Åsa Jansson, forskare inom naturresurshushållning, föreläser om naturens betydelse för att möta framtida urbanisering, konjunkturer och klimatförändringar i Stockholms på universitet tisdag 16 mars. Föreläsningen är öppen för alla och ingår i en serie föreläsningar på Stockholmtema.

Stadsborna behöver bostäder, service och transporter. Och biologisk mångfald! Men måste Stockholmarna verkligen ha naturreservat inpå knuten, är det inte bättre att spara stora områden med unika arter där det inte bor så många människor? De gröna kilarna som utgör Stockholms regionala grönstruktur kan upplevas som ”segregerande blåshål som få uppskattar och som borde bebyggas” men också som potentiella ”kärnområden för produktion av nödvändiga ekosystemtjänster som kommer ha en avgörande roll för Stockholms kapacitet att klara framtida förändringar”.

Läs mer om föreläsningen.

Tisdag 16 mars
Tid: klockan 18-19.30 (inkl. frågestund)
Lokal: Södra huset, Hörsal 2, Hus A, plan 3, Stockholms universitet
Senast ändrad 10 mars 2010 15:53
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hej Eleonora!
Tack för tipset, det är upplagt i vår kalender nu:
http://www.yimby.se/kalender/2010/03/30c86e9f-381..
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Det gröna Stockholm. Naturens betydelse för att möta framtida urbanisering, konjunkturer och klimatförändringar. 16 mars

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert