Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

"Ung & Bortskämd": Leder bostadsbrist till curlingföräldrar?

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
SVT-serien "Ung & Bortskämd" uppmärksammar unga som har svårt att klara sig utan föräldrar. Av förhandsmaterialet att döma, handlar det mest om att inte ha lärt sig hushållsarbete.

Tror ni att detta har ett samband med bostadsbristen? Det är ju svårt att bli självständig när man inte har egen bostad.

http://svt.se/2.130999/
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 7 november 2010 15:47
Profilbild
Magnus Orest
53 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2007
Jag tror att det finns ett samband. Inte nödvändigtvis att det är så enkelt att förklara curlingfenomenet, men i alla fall att det är bidragande. Det är svårt att bli självständig om man tvingas bo kvar i pojk- eller flickrummet långt efter att man blivit myndig.
Erik Westberg
118 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Jag tror inte det finns något samband, i alla fall inte vad gäller fenomenets uppkomst. Curlandet är ett beteende som börjar i tidig ålder. Vad bostadsbristen ställer till med är väl snarare att den kan försena steget ut i vuxenlivet, men det är ju ett problem oavsett hur ungdomarna har blivit uppfostrade.

 > Allmänt
"Ung & Bortskämd": Leder bostadsbrist till curlingföräldrar?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan