Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Att hålla landskapen öppna med boskapsskötsel

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
I Sverige kan man få EU-bidrag för att hålla boskap på bete, för att hålla boskapen öppna.

Men kommunerna i Storstockholm brukar hålla de stora gräsmattorna öppna med slåttermaskiner.

Skulle det vara möjligt att hålla kor, getter och får på några av de här ytorna i stället? Om man delar in ängarna i olika hagar, och flyttar boskapen mellan dem, så kan allmänheten ströva i de hagar som inte betas för tillfället.

I bästa fall kan man låta någon som bor i området få ett deltidsarvode för att ta hand om djuren.

Ytterligare ett alternativ är att upplåta området för hästar.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 11 november 2010 14:40
Profilbild
Mats Åhrman
290 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Mars 2008
detta sker ute i stora skuggan där hästar och får flyttas runt.

i tex. hagaparken går slottermaskinen dragen av häst.

problemet med "riktiga" parken blir väl att stängsel + djur-bajs avskräcker folk från att vistas där.

även på järvafältet används hästdragna slottermaskiner om jag inte mins fel.
__________________
http://www.gosatta.org
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Man kan ju använda färister och stättor för att låta människorna passera medan djuren hålls på plats.

Och spillning bryts ner efter några dagar. Om man flyttar djuren mellan fyra hagar en gång i veckan, så går det nog bra med en varningsskylt i den hage där det finns färsk spillning.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

 > Allmänt
Att hålla landskapen öppna med boskapsskötsel

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan