Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Östra Kvillebäcken

Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Vad tycker vi om detaljplanen egentligen? Sista dag att lämna in synpunkter är 18 november.
Detaljplan Östra Kvillebäcken södra
Senast ändrad 17 november 2008 00:36
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Om ni tycker det är en bra idé så kan vi ju skicka in ytterligare ett yttrande, där vi berömmer de förändringar som gjorts i enlighet med vårt första yttrande men efterlyser mer. Kan ju skicka med första yttrandet som bilaga. Låter det bra?
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 17 november 2008 00:51
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Det tycker jag låter som en bra idé. Ytterligare trycka på för fler lokaler färre uppbrytna kvarter.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Jesper Hallén skrev:

Det tycker jag låter som en bra idé. Ytterligare trycka på för fler lokaler färre uppbrytna kvarter.


Jag vill se en tydligare koppling till Vägmästareplatsen också.
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Mikael K skrev:Jag vill se en tydligare koppling till Vägmästareplatsen också.


Ja knyta an till Vågmästareplatsen men även till angränsande äldre kvartersbebyggelse längs Långängen. Varför inte ett par landshövdingekvarter i det nya. Fast med fler våningar.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Det blev väldigt kort om tid, men jag fick i alla fall in följande tilläggsyttrande till SBK:

"YimbyGBG ställer sig mycket positiva till de förändringar som genomförts i planförslaget. Att Stadsbyggnadskontoret hörsammat våra förslag till förbättringar vittnar om en uppriktig vilja att skapa levande och tät blandstad i området.

Vi konstaterar dock att lokalnormen fortfarande är för låg. Det går inte att förlita sig på den goda viljan hos exploatören, det är högst sannolikt att det ekonomiska intresset väger tyngre än samhällsintresset i detta fall. Utan specificering i planen är det föga troligt att området får en god lokalförsörjning.

Det är mycket positivt att Stadsbyggnadskontoret framhåller vikten av slutna kvarter, dels av bullerskäl men även för att skapa ett stadsmässigt gaturum. YimbyGBG ställer sig dock frågande till att så få kvartershål får möjlighet att fyllas igen. Av planritningen framgår att högst en våning är tillåten i kvartershålen, vilket är mycket märkligt. Det kan ju inte bedömas vara ett egenvärde att bullerskärmar används. Poängen med slutna kvarter är inte heller att förhindra passage, utan att förhindra buller och möjliggöra ett högre exploateringstal och en tydligare stadsmässighet.

YimbyGBG vidhåller även fortsättningsvis att våningshöjden i området generellt bör höjas. Ett högt exploateringstal är en förutsättning för den typ av stadsliv som planen säger sig vilja skapa. För vidare argumentering kring dessa punkter hänvisar vi till vårt första yttrande, som medföljer som bilaga."
__________________
A house is not only a machine for living in
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Aargh... Här har vi problemet med totalsanering. Man tror att det ska bli billigare, men om någon liten grej trilskas så står man där i ett par år med ett stort öde fält.


Tänk om de istället byggt lite i taget och låtit verksamheterna som fanns där innan fortsätta (då tänker jag främst på 2hand-shopparna, inte mc-gängen).
__________________
A house is not only a machine for living in
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Ja det hade varit det bästa att bebygga stadsdelen succesivt, de flesta verksamheterna där var/är ju faktiskt nyttiga för området. (Vem har inte fyndat på Hisinge marknad eller köpt dricka på Abbasi livs) Men det blir ett spännande projekt att se om det blir bra att bygga en fungerande liten stadsdel från noll.

Den stora tomten där den stora marknaden Kommersen låg har stått öde i säkert tio år, vi får hoppas de nya öknarna inte går samma tomma öde till mötes. Men det tror jag inte
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Jag var upptagen av att svara på annan plats i forumet och ni han före. Ja, det är verkligen ingen idé att lägga allt på is för att några ägare inte vill riva sina hus. Fullfölj arbetet med planen och sedan får dessa tomter bestå tills dess att ägarna ångrar sig eller detaljplanen går ut.

Det har trots allt varit min åsikt från första början. Det är hög tid att planerare och byggherrar lär sig acceptera att det finns befintlig bebyggelse i området som ligger ivägen för deras nya perfekta utopia. Att området har så dåligt rykte beror ju delvis för att det har dömts till förfall för årtionden sedan.

(En brasklapp för eventuella detaljer i hur saneringsarbete utförs i gamla industriområden, men nog inte behöver alla hus rivas för att sanera marken?)
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.248773-framtidens-bostader-tar-form

Ja, vad ska man säga? 5-6 våningar är ju naturligtvis för låg exploateringsgrad för att vara en del av Göteborgs nya, expanderade centrum. Vilket ju var ambitionen. Verkar inte som de lyssnar särskilt mycket på åsikter som kommer härifrån - att som privatperson försöka påverka exploateringsgraden uppåt verkar vara väldigt mycket svårare än att påverka den nedåt.

Och fokus skall nu tydligen ligga på barnfamiljer, grönområden och promenadstigar? Och detta är Hisingens centrum? Då kan man väl räkna med svindyra treor eller fyror och ännu en bostadsenklav. Antar att kvartersstrukturen förblir uppbruten också...
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Man häpnar över att helt slutna kvarter och högre exploateringsgrad anses orimligt i detta läge, men hatten av för att olika exploatörer får dela kvarter. Detta är ett framsteg, som vi får hoppas blir norm i framtiden!

Jag tror att Yimbys pondus kommer att öka i takt med att vi blir ännu fler medlemmar. Bjud in era vänner, allihop!

För övrigt stör det mig att det så ofta ska pratas om hur viktigt det är att blidka detta påstådda verklighetens folk, barnfamiljer som med kniven mot tjänstemäns och politikers strupar hotar med att bilpendla från Lerum om man inte ger dem tillräckligt med luft, utsikt och "grön gatumiljö". Det senare är för övrigt tydligen något som kännetecknar "ett miljömedvetet stadsliv". Se ett träd och en gräsmätta från ditt fönster och känn hur du hjälper till att möta klimathotet!

Målgruppsresonemangen riskerar alltid att göra planer betydligt sämre än Kvillebäcken, som ju faktiskt är riktigt bra i jämförelse med den långa raden stadsmässiga katastrofer i "mellanstaden": Marconigatan, Stora Torp, Kvibergs"staden" osv. Det är inte svårt att tänka sig att planerare, arkitekter, byggbolag och inte minst politiker påverkas av sin egen privata situation och förutsätter att den tilltänkta konsumenten har barn, är i behov av bil, vill bo lugnt och med huset omringat av gräsmatta.

Varför inte istället bygga något med målsättningen att så många som möjligt ska kunna trivas, ett område som har potential att ändra karaktär och befolkningssammansättning med tiden? Varför använda retorik som bygger på att utrymmesmässigt subventionera in en speciell grupp människor i de centrala delarna av staden istället för att bygga för folk i gemen - den riktiga verklighetens folk föredrar ju enligt alla siffror tät stadsmiljö före mer uppbruten struktur. Varför inte erkänna täthet, funktionsblandning och samband med omgivningen som några av de allra viktigaste parametrarna i det man kallar miljömedvetenhet och hållbart byggande?
Senast ändrad 13 november 2009 15:45
Joachim Jensen
55 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Profilbild
Olof Antonson
463 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Joachim Jensen skrev:

En hemsida har kommit upp för området: http://www.kvillebacken.se/"Kvillebäckens kvarter har en skön atmosfär av avspänt stadsliv. Hit söker sig kreativa och medvetna människor som gillar inspirerande möten. Det är både enkelt och spännande att leva i Kvillebäcken. Man är mitt i storstadens breda utbud av arbete, handel och kultur. Kaféer och andra mötesplatser används flitigt och det pågår samtal och aktiviteter överallt. Älvens kajer ligger en kort promenad bort och parken vid den fridfulla bäcken är en tillgång för området. Marknaderna speglar områdets kontinentala atmosfär. I Kvillebäcken lever och bor man miljösmart − en självklar del av livskvaliteten. Kvillebäcken är lite kontinentalt – och samtidigt så göteborgskt."
Det där med att det är "så göteborgskt" gör mig lite orolig ... för mig är det synonymt med glesa områden i nyfunkis.

Samtidigt tycker jag det är lustigt att läsa sånna otroligt verklighetsfrånvända beskrivningar av ett område, som det ovan. Kreativa och medvetna människor ... Kan de inte bara vara ärliga och skriva att kvarteren är för dem med med tillräckligt tjocka plånböcker.

Sen är det en plats som inte bara är spännande att leva på - det är oerhört enkelt att leva där. Spännande att leva i var Kvillebäcken definitivt innan saneringen, med mord och misshandel som en del av vardagen. Av enkelheten får jag direkt en bild av att det regnar manna från himlen - och stekta sparvar kommer flygandes in i munnen på de boende när de har picknick i gröngräset.

 > Städer
Östra Kvillebäcken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan