Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 1 av 79
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012


Vad tycker vi om järnvägstunneln Västlänken egentligen och hur ska kalaset betalas?
Är det värt pengarna eller är annan form av stadsbana/metro mer angeläget för gbg?


GP granskar Västlänken
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag vill gärna ha in ett inlägg på det här till framsidan (kommer i GP imorgon så imorgon vore nice...). Någon som har lite koll på spårtrafik - gör en insats!
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Jag tycker att politikerna i Västsverige borde agera kraftfullt, och nu. Sluta fega och tro att staten kommer betala hela kalaset (som GP:s artikel får det att framstå som). I tidningen fanns det mycket tydligt specificerat hur Citytunneln och Citybanan finansieras. Jag skulle tro att Malmö drog vinstlotten, och tror snarare på att region och kommuner kommer behöva medfinansiera i samma storleksordning som man gör på Citybanan i Stockholm (Banverket betalade 60%).

Jag hoppas därför att politikerna inser vilken otrolig vinst Göteborg och hela regionen hade fått av tunneln (övertygad om att Citytunneln är väldigt bidragande till Malmös framåtanda). Detta är framförallt ett projekt för invånarna utanför Göteborg, som med tunneln kommer få mycket tätare avgångar, kunna nå tre olika centrala punkter i Göteborg utan byte och bättre förbindelser med Landvetter, och Göteborgare som pendlar ut. För invånarna utanför centrum är jag övertygad att nya pendeltågsstationer kommer byggas bl a vid Gamlestaden och även där öka pendlingen/bytesmöjligheterna. Som vision bör man på sikt köra snabbtåg från Oslo till Köpenhamn och ner på kontinenten, vilket kräver en genomfart genom Göteborg. Västtrafik kommer dessutom behöva aningen färre tåg då linjer slås ihop och tågen inte behöver vända, Göteborg C kommer kunna minskas i storlek och frigöra mark för exploatering (8-10 spår kvar i "säcken") och nya Göteborg C "nedre" kommer ligga på gränsen mellan dagens centrum och det nya enorma exploateringsområdet vid Gullbergsvass (DHL m fl håller redan på att flytta).

Bortsett från att jag efterlyser politiker med visioner som vågar satsa och vill gå in och medfinansiera projektet så finns det många ytterligare sätt att få in pengar på. I t ex Köpenhamn finansieras en del av ringmetron med hjälp av kommunal mark som staden säljer av, och som blir mycket mer värd med de förbättrade kommunikationerna. Vägtullar borde allvarligt övervägas. Man kan söka pengar från EU, som i huvudsak beviljar pengar till infrastruktur (framförallt järnväg) genom TEN-T (Trans European Network - Transport) där man kan få upp till 10% i bidrag. För att söka krävs långt gångna planer, vilket jag hoppas inte borde vara ett problem för Västlänken.

För att sy ihop paketet borde GR, VG-region, Göteborgs stad, Halland med flera kräva att få tillsätta en statlig förhandlingsman så som Stockholm gjorde när de löste Citybanans finansiering!
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Om någon är intresserad av det geotekniska bakom Västlänken:


Skrev en längre kommentar under "Snabbspårvägsutredning 1967" i forumet.
John T
74 Inlägg
, Gick med: Oktober 2008
Många bra tankar Patrik! Håller med om att en statlig förhandlingsman eller liknande borde tillsättas för att omgående utreda finansieringen.

I K2020 har man talat mycket om brukaravgifter för att finansiera kollektivtrafiksatsningar då det ger ganska goda intäkter. Framför allt har man sneglat på Oslos bompeng som gett stora pengar till deras sastningar. Hur denna rent praktiskt ska fungera har man inte lyckats knäcka än, det känns inte ultimat med en betalstation mitt i Olskroksmotet. Annars tror jag mycket på det som Patrik nämner om mark- och fastighetsförsäljning, kan man få in detta i kalkylen får man ner kostnaden för projektet avsevärt.

Angående alternativ till Västlänken, så finns det ju flera insatta personer som förespråkat en billigare lösning genom att placera en ny (eller kompletterande) centralstation längs med befintligt tågnät, antingen vid Olskroken eller söderut vid Lisebergsområdet. Detta blir mindre dyrt, men är tydligen inte politiskt gångbart och har ju inte heller samma fördelar som Västlänken med kopplingen till centrala staden. Jag hade ju gärna sett båda delarna, men det känns en aning orealistiskt.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
GP skriver: I dag reser knappt 25 procent av pendlarna kollektivt. Målet är att 40 procent av resorna, fyra av tio, ska göras med tåg, buss eller spårvagn.
- Ett så ambitiöst mål går inte att realisera utan Västlänken, säger Birgitta Hellgren.
GP: Bra pendelnät kan kosta 50 miljarder

Min kommentar: Man satsar 16 miljarder kronor på tågtunneln, man bygger ut spårvägen mm. Borde inte det göra att fler än 40% reser kollektivt? I Stockholm är siffran minst 60%, redan idag. Jag skulle gärna se ett mål om att biltrafiken minskar med 80% i centrala Göteborg efter alla miljardsatsningar på nya spår. Man ska inte glömma bort att man kan cykla och gå också. I göteborgsregionen är 50 procent av bilresorna kortare än 8 km. Det tar 20-30 minuter att cykla. Om alla bilpendlare lämnade bilen hemma en gång i veckan skulle alla bilköer försvinna! Källa Resvanor i Göteborgsregionen 2005.

För något år sen hade Helsingborgs Dagblad en ledare där hon skrev att hon hade börjat åka buss till jobbet. Hon sa att hon inte hade låtit bilen stå om inte bussen gått direkt, och om hon hade behövt gå långt till hållplatsen i någon ände. Hon menade att kollektivtrafiken måste förbättras och byten inte är acceptabelt. Det menar jag är orealistiskt. Om alla ska ha direkta, bytesfria bussar mellan jobb och hem så löser man inga trafikproblem. Då blir det lika många bussar i trafiken som det idag finns bilar.

Man kan inte lösa problemen bara genom att lägga en massa räls. Resenärerna måste växa upp också.

Nu har jag hittat ledaren:
Helsingborgs Dagblad: Kollektivtrafik måste bygga..
"Jag ville heller inte byta buss."
Senast ändrad 12 januari 2009 14:12
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Till stor del har Helsingborgs Dagblad rätt, man kan enkelt visa att en direktresa med kollektivtrafik är det klart enklaste (bortsett från vägavgifter) sättet att locka bilpendlare till kollektivtrafiken. Med Västlänken byggd kommer man nå alla centrala delar av Göteborg med en mycket kort promenad från närmaste station, eller enkelt kunna byta vid Gbg C för resor mot Hisingen eller Haga för resor väster ut.

Hela tanken på att bygga en ny centralstation i ett mycket sämre läge känns konstig. Vart skulle alla spåren som behövs få plats, centralen har även i alternativet med Västlänken på plats 12-14 spår (inkl de 4 i tunneln)? Bara att riva nya och gamla Gårda (mest lämplig placering) och bygga alla nya spår och byggnader (inkl ersättning för de som behöver rivas) som behövs inklusive kollektivtrafik som kan mata området skulle bli dyrare än Västlänken, och mycket sämre.

Resandeandelen i Stockholm är drygt 40% mätt över dygnet (på samma mätsätt som Göteborg får 24%). Stockholms kärna och näringsliv är mer dominerat av stadskärnan och är lättare att bygga bra kollektivtrafik till. Hela anledningen till att man vill satsa just på en tågtunnel och inte spårvagn/tunnelbanetunnel är att den trafik som har ökat och fortsätter öka är en över kommungränsen, dvs inpendlingen. Trafiken inne i centrala Göteborg har snarare minskat på senare år. Därför vore de centrala hållplatserna, som man kan gå från, så attraktiva i Västlänken.

Däremot håller jag med dig om att gemene person borde cykla och gå mer!
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Patrik Sterky skrev:

Till stor del har Helsingborgs Dagblad rätt, man kan enkelt visa att en direktresa med kollektivtrafik är det klart enklaste (bortsett från vägavgifter) sättet att locka bilpendlare till kollektivtrafiken. Med Västlänken byggd kommer man nå alla centrala delar av Göteborg med en mycket kort promenad från närmaste station, eller enkelt kunna byta vid Gbg C för resor mot Hisingen eller Haga för resor väster ut.

Hela tanken på att bygga en ny centralstation i ett mycket sämre läge känns konstig. Vart skulle alla spåren som behövs få plats, centralen har även i alternativet med Västlänken på plats 12-14 spår (inkl de 4 i tunneln)? Bara att riva nya och gamla Gårda (mest lämplig placering) och bygga alla nya spår och byggnader (inkl ersättning för de som behöver rivas) som behövs inklusive kollektivtrafik som kan mata området skulle bli dyrare än Västlänken, och mycket sämre.Du har förstås rätt i allt detta. Det som retar mig är nog inte så mycket Västlänken i sig utan att bytesmöjligheterna från pendeltåg idag är så dåliga på alla stationer förutom centralen. Den där spårvägsvängen på Korsvägen får nog plats, det finns ju en tom stenläggning öster om Korsvägen som inte används idag. Det skulle kunna vara klart på ett år eller två. Tillsammans med nya gångtunnlar från Liseberg station blir det ändå bara kaffepengar, och inget som behöver konkurrera med Västlänken.


Patrik Sterky skrev:

Resandeandelen i Stockholm är drygt 40% mätt över dygnet (på samma mätsätt som Göteborg får 24%).Aha det var intressant. Var kan man läsa mer om det?


Patrik Sterky skrev:

Stockholms kärna och näringsliv är mer dominerat av stadskärnan och är lättare att bygga bra kollektivtrafik till. Hela anledningen till att man vill satsa just på en tågtunnel och inte spårvagn/tunnelbanetunnel är att den trafik som har ökat och fortsätter öka är en över kommungränsen, dvs inpendlingen. Trafiken inne i centrala Göteborg har snarare minskat på senare år. Därför vore de centrala hållplatserna, som man kan gå från, så attraktiva i Västlänken.Jag tycker inte att Västlänken är ett dåligt projekt, men det finns många andra bra saker man kan göra under tiden. En del pendeltåg som bara går till Lerum kunde göras till duospårvagnar och gå över till spårvägen vid Olskroken eller Polhemsplatsen. Det skulle ge bytesfria förbindelser till spårvägsnätet.

Vi kan ju till och med bygga nya hus vid Gamlestan t ex, och på så vis få underlag till nya förbindelser som i ett inledningsskede inte passerar centralen.


Patrik Sterky skrev:

Däremot håller jag med dig om att gemene person borde cykla och gå mer!


Härligt! Jag sover inte riktigt gott om jag inte har cyklat i en timme! Och tåg och cyklar passar ju så bra ihop.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Poängen med att skapa ett kompletterande resecentrum öster om city, som förbinder tre av fem pendeltågstråk, är att det kan tänkas vara betydligt billigare än tågtunneln. Och därmed skulle resurser kunna användas även till de nödvändiga utbyggnaderna i stadstrafiken.
Det kan också ge bättre regionpendling i många avseenden. Till exempel sträckan Älvängen-Lerum, eller Stenungsund-Alingsås löses inte med den tänkta tågtunneln. Det är bara trafiken norrifrån som ska söderut och åt Boråshållet som kan använda den 9 km långa svängen som genomfart.

När man ifrågasätter själva tågtunneln förväxlas det lätt med att man motsätter sig hela Västlänken, när det egentligen handlar om vilken typ av Västlänk vi behöver.
Man kan tänka sig flera sådana resecentra: Backaplan/Brunnsbo, Olskroken (stora "glesa" ytor tycks finnas mot Säveån), Liseberg (redan idag en tågstation intill Mässan o Liseberg). Det är i så fall viktigt med smidiga övergångar till spårvägsnätet som tar pendlare vidare till andra delar av stan. Nuvarande C-station återstår samtidigt som den viktiga citystationen. Men även här behöver förbindelsen till stadstrafiken underlättas i möjligaste mån.

Man får inse att även med den föreslagna Västlänken får många byta till stadstrafiken då en relativt liten del av stan berörs av de tre stationerna (egentligen bara en ny station: Hagakyrkan). Visst kan tågtunneln förlängas åt olika håll men då har vi lätt mångdubblat kostnaden...

Men, är man pragmatisk så ser också jag att det kan vara lättare att få större statlig finansiering om hela projektet utgörs av järnvägstunneln. Eller är det tvärtom lättare att få investeringar till ett par nya resecentra och tillhörande spårombyggnader, som naturligtvis kommer kosta åtminstone några miljarder..?
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Erik Sandblom skrev:


Du har förstås rätt i allt detta. Det som retar mig är nog inte så mycket Västlänken i sig utan att bytesmöjligheterna från pendeltåg idag är så dåliga på alla stationer förutom centralen. Den där spårvägsvängen på Korsvägen får nog plats, det finns ju en tom stenläggning öster om Korsvägen som inte används idag. Det skulle kunna vara klart på ett år eller två. Tillsammans med nya gångtunnlar från Liseberg station blir det ändå bara kaffepengar, och inget som behöver konkurrera med Västlänken.


Jag tycker man borde planera in en vänstersväng när man bygger om Korsvägen i samband med Västlänken. Om man tror att Västlänken kommer börja byggas inom de kommande åren så finns det liten anledning att försöka göra något innan, då hela Örgrytevägen och Korsvägen grävs upp. Skulle dock, oavsett Västlänken och om spårvagnslinjen kan hållas öppen under byggtiden, gärna se att man i kombination med triangelspåret vid Munkebäckstorg knyter samman Östra Sjukhuset med Chalmers/Sahlgrenska via Liserbergsstationen/Korsvägen.

Erik Sandblom skrev:

Aha det var intressant. Var kan man läsa mer om det?


K2020 i Göteborg. Om Stockholm hittade jag en del information i:
http://www.stockholm.se/Global/Stads%C3%B6vergripande%20%C3%A4mnen/Trafik%20&%20Stadsmilj%C3%B6/Stadsplanering/trafikanalyser.pdf

Erik Sandblom skrev:

Jag tycker inte att Västlänken är ett dåligt projekt, men det finns många andra bra saker man kan göra under tiden. En del pendeltåg som bara går till Lerum kunde göras till duospårvagnar och gå över till spårvägen vid Olskroken eller Polhemsplatsen. Det skulle ge bytesfria förbindelser till spårvägsnätet.


En duovagn skulle kunna vara intressant om det fanns ledig kapacitet, Göteborg-Alingsås är redan Sveriges värsta sträcka vad gäller kapacitetsproblem och det är helt stopp på nya tåg (kan vi delvis tacka Lerum och Mr Ripa för). Ett problem är att vagnen är väldigt långsam jämfört med tåg (max 80-100km/h på järnvägen) vilket skapar ytterligare kapacitetsproblem.

Erik Sandblom skrev:

Vi kan ju till och med bygga nya hus vid Gamlestan t ex, och på så vis få underlag till nya förbindelser som i ett inledningsskede inte passerar centralen.

Det blir en pendeltågsstation riktning Älvängen/Trollhättan där, invigs dec 2012. Ev kommer även stationen vid Munkebäcksmotet flyttas till gamlestaden när Västlänken byggs (tror dock det blir för dyrt).
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Hans Jörgensen skrev:

Poängen med att skapa ett kompletterande resecentrum öster om city, som förbinder tre av fem pendeltågstråk, är att det kan tänkas vara betydligt billigare än tågtunneln. Och därmed skulle resurser kunna användas även till de nödvändiga utbyggnaderna i stadstrafiken.
Det kan också ge bättre regionpendling i många avseenden. Till exempel sträckan Älvängen-Lerum, eller Stenungsund-Alingsås löses inte med den tänkta tågtunneln. Det är bara trafiken norrifrån som ska söderut och åt Boråshållet som kan använda den 9 km långa svängen som genomfart.


När man ifrågasätter själva tågtunneln förväxlas det lätt med att man motsätter sig hela Västlänken, när det egentligen handlar om vilken typ av Västlänk vi behöver.
Man kan tänka sig flera sådana resecentra: Backaplan/Brunnsbo, Olskroken (stora "glesa" ytor tycks finnas mot Säveån), Liseberg (redan idag en tågstation intill Mässan o Liseberg). Det är i så fall viktigt med smidiga övergångar till spårvägsnätet som tar pendlare vidare till andra delar av stan. Nuvarande C-station återstår samtidigt som den viktiga citystationen. Men även här behöver förbindelsen till stadstrafiken underlättas i möjligaste mån.[/QUOTE]

Man får inse att även med den föreslagna Västlänken får många byta till stadstrafiken då en relativt liten del av stan berörs av de tre stationerna (egentligen bara en ny station: Hagakyrkan). Visst kan tågtunneln förlängas åt olika håll men då har vi lätt mångdubblat kostnaden...

Majoriteten av resenärerna vill inte till andra delar av regionen, utan till olika delar av Göteborgs centrum. Med Västlänken och dess tre stationer + gångavstånd, kommer hela centrala Göteborg bort till Linnéstaden nås helt utan byten (vilket är det attraktivaste kollektivtrafikalternativet om man vill få folk att sluta ta bilen).

Det känns som du förespråkar en utspridning av ändstationer likt det ofta ser ut i England? Min erfarenhet är att det generellt fungerar dåligt, vilket också är anledningen till att London nu skall bygga en enorm pendeltågstunnel (crossrail) rakt genom staden för £15 miljarder.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Patrik Sterky skrev:

Jag tycker man borde planera in en vänstersväng när man bygger om Korsvägen i samband med Västlänken. Om man tror att Västlänken kommer börja byggas inom de kommande åren så finns det liten anledning att försöka göra något innan, då hela Örgrytevägen och Korsvägen grävs upp. Skulle dock, oavsett Västlänken och om spårvagnslinjen kan hållas öppen under byggtiden, gärna se att man i kombination med triangelspåret vid Munkebäckstorg knyter samman Östra Sjukhuset med Chalmers/Sahlgrenska via Liserbergsstationen/Korsvägen.


Precis, nån här nämnde att det inte fanns befolkningsunderlag för en linje som kommer från Örgryte och svänger vänster vid Korsvägen upp mot Chalmers/Sahlgrensak. Men med triangelspåret vid Munkebäckstorg så får man plötsligt ytterligare ett par tiotusen potentiella resenärer.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Mikael Kreutz skrev:

Precis, nån här nämnde att det inte fanns befolkningsunderlag för en linje som kommer från Örgryte och svänger vänster vid Korsvägen upp mot Chalmers/Sahlgrensak. Men med triangelspåret vid Munkebäckstorg så får man plötsligt ytterligare ett par tiotusen potentiella resenärer.


Det är ju klockrena, relativt billiga, lösningar som öppnar upp en hel del! 5:ans linje har ju lagom många hållplatser (förutom Bäckeliden förstås.. Varför lät man den vara kvar när man upprustade hållplatserna längs sträckan?).

Även befolkningsunderlaget längs sträckan blir ju något bättre när Synvillan rivs och man bygger bostäder där.

Utredde man planskildhet vid Munkebäckstorget? Eller kommer det bli så?
(Är dåligt påläst) Om det inte blir det är det synd eftersom spårvagnen går på egen banvall från Bäckeliden till Östra.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@Patrik: Jag tar upp vår lilla ordväxling i jobbet med yttrandet på S. Gårda angående ett resecentrum vid Lisebergs station.
Det du skrevDet jag svarade

Varför är ett resecentrum vid Lisebergs station puckat? Har du lust och ork?
Senast ändrad 17 februari 2013 02:55
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Patrik, jag har inte koll på situationen i England utan kan bara föreställa mig hur det kan bli här. Och då ser jag att de tre tänkta stationerna/resecentra, om inte i city, så ligger de i allafall centralt. Och varken Backaplan/Brunnsbo, Olskroken/Ånäs eller Liseberg är i så fall några ändstationer utan skulle bli genomfartsstationer på befintligt tågnät.

Företrädare för SBK har tidigare nämnt en station på Bohusbanan mellan Brunnsbo och Backaplan, ett läge som kommer gå från off till centralt efter att bebyggandet av Backaplan och Kville kommer igång. Just här finns ju goda möjligheter att få en passage av den sedan länge "planerade" spårvägslinjen mellan Hjalmar Brantingspl. och Kärra. Därmed får man också en genväg för de som reser norrifrån på Bohusbanan och ska vidare till t ex Norra Älvstranden, som blir nämnda spårvägs södra naturliga fortsättning.

Och vad gäller Lisebergs resecentra kan jag bara stämma in i idéerma för denna som fördes i diskussionen för Södra Gårda.

För samtliga stationer blir det viktigt med så smidiga byten som möjligt, gärna "inomhus".

Visst skulle den officiellt föreslagna Västlänken ge attraktiva resor till City, men frågan är hur stor radie Hagakyrkans hållplats verkligen har med avséende på prommenad till målpunkten, dvs utan byte till stadstrafiken.
En typisk "västkustsk" vinter/höstdag undrar jag hur många som ids gå ens till Järntorget eller Domkyrkoområdet (bägge ca 500m).
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Daniel S skrev:

Utredde man planskildhet vid Munkebäckstorget? Eller kommer det bli så? (Är dåligt påläst) Om det inte blir det är det synd eftersom spårvagnen går på egen banvall från Bäckeliden till Östra.


Tror inte att det är möjligt eller ens var aktuellt, om jag minns rätt så skulle de bygga om korsningen till en rondell och dra spåren rakt igenom.

Personligen gillar jag inte att spårvagnen går på egen banvall i ett hyfsat centralt område som Örgryte och Härlanda. Se bara på sträckan för linje tre mellan Munkebäcks torg och ändhållplatsen, hade spåren gått i gatan och marken väster om gatan (nuvarande banvall) bebyggts hade vi haft en trevlig gata med stadskaraktär.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@Mikael: Jag håller med dig. Hade man byggt den sträckan idag hade jag också velat ha det som du tycker. Men nu är den byggd som den är och då skulle jag vilja att man maximerar den principen så gott man kan.

Ett förslag skulle då kunna vara att låta spårvägen gå över gatukorsningen, vilket är höjdmässigt sätt helt klart möjligt (tänk från 3:ans läge i kurvan och en bro med lutning ner mot 1:ans spår i slutet av hållplatsen.)

De nya hållplatslägena hamnar då uppe på bron samt en ny hållplats för 3:an byggs i radien. Buss 17:s befintliga hpl-läge flyttas också upp på bron för att underlätta för byten. Varje spårvagnslinje (1, 3 och 5) får alltså varsin hållplats, vilket ger maximal flexibilitet kapacitetmässigt.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Mikael: Jag är tyvärr rädd att även med munkebäckslänken till Östra så kommer linjen få ett för litet underlag, kanske går halvtimmestrafik som matchar pendeln.

Daniel S: Eftersom jag är övertygad om att Västlänken kommer byggas förr eller senare med tanke på att Gbg C snart är Sverige enda större säckstation, och enda storstad utan tunnel, tycker jag inte det är värt pengarna och problemen man får i byggskedet att göra de förbättringar som går att åstakomma genom att gräva upp korsvägen och ordna/flytta på Lisebergs spårvagnshållplats.

Munkebäckstorg kommer byggas som en rondell med genomgående spårvagnstrafik, har även förstått att det blir en förbättring för bilisterna.

Daniel o Mikael: Jag håller inte alls med om att spårvagnen inte borde gå på egen banvall. Området är inte tätbefolkat nog för att motivera täta och långsamma gatuspår. Jag skulle även tro att just den separata banvallen, med hög medelfart, är en av anledningarna till att man vill fölänga 5an så att Östra/Torpa kan nå den delen av staden snabbare. En snabb koll på en karta visar den stora skillnaden i fart mellan 3an och 5an. Står man vid Torp och skall till Brunnsparken tar bägge lika lång tid, men 5an hinner åka en mycket större runda och passera trafikintensiva platser som Korsvägen och Avenyn på vägen.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Patrik Sterky skrev:

Daniel S: Eftersom jag är övertygad om att Västlänken kommer byggas förr eller senare med tanke på att Gbg C snart är Sverige enda större säckstation, och enda storstad utan tunnel, tycker jag inte det är värt pengarna och problemen man får i byggskedet att göra de förbättringar som går att åstakomma genom att gräva upp korsvägen och ordna/flytta på Lisebergs spårvagnshållplats.
@Patrik: Varför måste man gräva upp Korsvägen om du bygger ett resecentrum/bussterminal invid Lisebergs station?

Enligt mig behöver Göteborg större flexibilitet i kollektivtrafiken. Idag skall nästan alla byten ske i centrala stan. Jag efterlyser bla:
-Fler/tydligare knutpunkter där pendeltågresenärer enkelt kan byta till ett annat kollektivtrafikslag.
-Fler hållplatslägen vid hållplatserna så att tex. spårvagnstrafiken ej behöver vänta på vagnen/bussen framför (Brunnsparken, Centralen, Chalmers är exempel på det)

Relativt sett måste det vara väldigt få av regionens pendlare som har slutdestination centralen. De ska ju byta till buss eller spårvagn. Och detta är en av mina anledningar till att jag vill att man gör ett seröst försök och bygger ut invid Lisebergs station så att pendlingsalternativ skapas. På mindre än ett år från nu skulle vi kunna ha en mindre terminal här som slussar pendeltågsresenärer vidare i expressbussar, lokalbussar och flygbussar. Det är 19år tidigare än när Västlänken tidigast beräknas stå klar.

Jag tror att du missförstår mig. Jag gillar också tanken med Västlänken, men är tveksam till om Göteborg får "mest för pengarna" om man slänger ner 15-20 miljarder på det.

Argumentet "Alla andra har ju fått, varför ska inte vi också få?" tycker jag är lite barnsligt. Jag menar: Varför kan vi inte bara skita i vad man får i Stockholm och Malmö och istället utgå vad som är bäst för vår region totalt sett?

Göteborg har ju extremt bra förutsättningar med vårt spårvägsnät som relativt lätt skulle kunna kopplas till vårt järnvägsnät och trafikeras med duospårvagnar. Hur kan man bygga ut det på ett rationellt sätt?

Varför inte en "Östlänken"? (större station i berget under Lunden/Olskroken) Västlänken missar ju ändå Sahlgrenska/Chalmers/Norra Älvstranden? Att bygga en bergtunnel är ju mycket billigare än att bygga i ler- och siltlager.

Patrik Sterky skrev:

Daniel o Mikael: Jag håller inte alls med om att spårvagnen inte borde gå på egen banvall. Området är inte tätbefolkat nog för att motivera täta och långsamma gatuspår.

Jag håller med dig, Patrik. Men vad jag menade var att om man hade exploaterat detta område idag hade jag hellre sett att man byggde STAD här och inte som nu: Utslängda-lammeller-på-gräsmatta längs 5:ans linje.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Först vill jag bara tacka YimbyGbg för att ni berättat om Anders Hagson som bla skrivit Stads- och trafikplaneringens paradigm : en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare.

Vad han tycker i Västlänkenfrågan går att läsa i dagens GP

Jag håller med honom till fullo.

I samma artikel går även att läsa:
Arkitekten Mika Määttä arbetade på konsultföretaget Sweco som gjorde underlagsrapporter för Banverket. Han bekräftar att alternativa placeringar av stationen inte utreddes.
- Vi ville titta på alternativ, till exempel station i Gårda. I ett sånt här stort projekt borde vi ju lyfta på alla stenar. Men det var väldigt klara direktiv från Banverket: Det här får man inte lov att studera.

Birgitta Hellgren på Banverket menar dock att alternativa placeringar för stationen hade prövats och förkastats av den politiskt tillsatta styrgruppen för Västlänken redan innan arbetet med underlagsrapporterna påbörjades.


Det här är oroväckande. Går det till såhär i Göteborg?

OM såhär dyra projekt inte får utredas grundligt av sakkunniga tjänstemän utan styrs av en politisk styrgrupp är jag oroad för Göteborgs framtid.

Jag anser att det är väldigt viktigt att stads- och trafikplanerare i sitt arbete får verka i en opolitisk miljö och att politiker gör neutrala beställnigar på utredningar.

Här är det uppenbart att man agerat beställare och beställt en utredning på en tunnel (Västlänk) under Göteborg och inte "HUR skall vi läsa trafiken på järnväg i Göteborgsregionen i framtiden?"
Sida 1 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.