Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Vertikal kollektivtrafik - När berg inte kan flyttas

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Startar detta forum utgående från idén om bergbana mellan Annedal och Norra Guldheden i samband med yimby-vandringen där.
Det finns gott om ställen i Göteborg där terrängen lutar brant. Det utgör stora barriärer för främst gående och cyklister, om än trevligare sådana än tex motorleder. Även där det inte är praktiskt omöjligt att ta sig fram, utgör höjdskillnaderna ett påtagligt hinder för personer med begränsad rörlighet. För den late blir det en förevändning för att inte gå eller cykla även vid korta förflyttningar. Även för den täta staden är det ett problem att flöden försvåras.
En tanke vore därför att anlägga rulltrappor, hissar eller dylikt på sådana ställen. Tydligen planeras en sådan hiss upp till Kvarnbyvallen från Mölndals bro:
Kommuninfo om KLIMP-medel för hissenRadioinslag om hissen

En annan tänkbar utformning är som cykelliften Trampe i Trondheim.

Tänkbara platser runt Göteborg (samt ungefärlig höjdskillnad):

Herkulesgatan-Ramberget, 70m
Torrdockan-Plejadgatan (Skateberg), 15m
Långströmsgatan-Badvädersgatan, 20m
Långströmsgatan-Kölnåsgatans förlängning-Önskevädersgatan/Väderbodarna, 30m
Västra Begravningsplatsen-Föraregatan/Högsbohöjdsmotet, 40m
Slottskogsgatan-Kabelgatan (Gråberget), 35m
Kolumbusgatan/Oljekvarnsgatan-Dahlströmsgatan, 25-30m
Oscarsleden-Bangatan, 15m
Kjellmansgatan/Bangatan-Berget norr om Masthuggskyrkan, 30m
Bangatan-Hjorthagsgatan, 30m
Jungmansgatan-Eldaregatan, 30m
Vegagatan-Övre Djupedalsgatan, 15m
Majorsgatan/Linnégatan-Övre Majorsgatan, 20m
Rosenlundsgatan-Arsenalsgatan (Kungshöjd), 20m
Brunnsgatan-Raketgatan, 40-55m
Ehrenströmsgatan-Dr Lindhs gata, 25m
Toltorpsgatan-Syster Emmas gata, 40m
Torggatan-Kryssgatan (Enerbacken, Mölndal), 30m
Fredriksdalsgatan (bakom vårdhemmet)-Stuxbergsgatan, 20m
Gulsparvsgatan/Ormvägen-Olaus Petrigatan, 50m
Olaus Petrigatan-Liedbergsgatan, 20m
Mölndalsvägen-Gyllenkrooksgatan, 20m
Eklandagatan-Volrat Thamsgatan-Meijerbergsgatan, 30m
Danska vägen (Örgryte gamla kyrka)-Överåsgatan, 20m
Ullevimotet/Södra Gubberogatan-Stavhopparegatan, 40m
Lagerströmsplatsen-Lundgatan, 45m
Danska vägen/Liedstrandsgatan-De Geersgatan, 20m
Räntmästaregatan-De Geersgatan, 20m
Svenslyckegtan-Hogenskildsgatan, 25-30m
Landerigatan-Storhöjdsgatan, 30-35m
Landerigatan-Nordåsgatan, 20m
Sävenäsgatan-Sofiagatan-Wahlbergsgatan, 25m
Alveredsnäs-Pepparedsleden/Ålegårdsgatan (Balltorp, Mölndal), 20-25m
Neongatan-Gundefjällsgatan (Balltorp, Mölndal), 45m
Olbersgatan/Skatåsvägen-Nedergårdsgatan, 15m
Alelyckegatan-Gregorianska gatan, 65-90m
Nymånegatan-Fullmånegatan, 45m
Gärdsåsgatan alt. Barefjällsgatan-Stora Björn, 60m
Mellbyleden/Segelmakaregatan-Bergsjösvängen, 55m
Lärjeån-Hömånadsgatan, 80m
Gråbovägen-Sandeslättskroken, 60m
Angereds Storåsväg-Hammarkroken, 40m
Rosenhöjdsvägen-Rannebergsvägen, 75m
Rävebergsvägen-Norra Röseredsvägen-Malörtsgatan, 50m
Trollhätteleden-Angeredsbron, 70m
Trollhätteleden-Gårdstensvägen, 105m
Trollhätteleden-Keillers damm/Lövgärdet, 50m

När det gäller tekniska lösningar finns många möjligheter. Efter transportfunktionen skulle de kunna indelas dels efter utformningen på utrymmet där man färdas, dels hur anordningen rör sig. Ofta skiljer man väl också efter graden av lutning.
Utrymmets utformning: fritt (släplift), rullband, trappsteg, plattform, hisskorg
Framdrift: kontinuerlig bandtransport eller individuella enheter som kan accelereras och bromsas

Dessa kan kombineras på olika sätt:

Kontinuerliga system
. Släplift
. Rullband/Rullande trottoar
. Rulltrappa
. Paternosterhiss http://en.wikipedia.org/wiki/Paternoster
. (sluten korg)

Accelererade enheter
. (släplift)
. (band)
. (trappsteg)
. Plattformshiss
. Korghiss, bergbana

Fördelen med kontinuerliga bandsystem är att väntetiden blir kort och kapaciteten hög. En nackdel är att hastigheten ofta hålls låg av säkerhetsskäl. Likaså är slutna korgar svårt.

System med accelererande enheter är snabbare men har längre väntetid och lägre kapacitet.

Det fins system med snabbrullband där man accelereras vid påstigning av bandet och bromsas vid avstigning
http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_sidewalk

En snabb och kapacitetsstark lösning vore att ha ett antal paternosterhissar innanför varandra med succesivt högre hastigheter så att man går på en långsam, sedan går in på nästa något snabbare osv. När man närmar sig målet får man gå tillbaks på samma sätt. Med plattformshissar (utan väggar) blir risken för klaustrofobi minimal, men man bör ha god balans och inte ha höjdskräck ;)
Senast ändrad 19 maj 2009 13:09
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
I Mölndal vill de bygga en hiss från Störtfjällsgatan upp till ett bostadsområde som planers på Kvarnbyvallen. (länk)
Profilbild
Göran Åhman
97 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Oktober 2008
Bergen ligger som en krans söder om de mest centrala delarna. Från Gråberget i väster till Lunden i öster. Linbana kanske? Som doppar sig i dalarna och ansluter till annan kollektivtrafik. Det kanske skulle va nåt? Tänk va fräckt! Vi skulle kunna få en ringlinje fast i luften
Gråberget-Majberget-Djurgårdsplatsen-Masthuggsberget-Övre Slottsskogen-Linnéplatsen-Guldheden-Wawrinskys Plats-Chalmers-Johanneberg-Korsvägen-Lunden-Redbergsplatsen-Strömmensberg...typ.
__________________
//GÅ

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Vertikal kollektivtrafik - När berg inte kan flyttas

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.