Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Snabbutredning om biltullar

Sida 1 av 2
12>
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Woho, toppennyheter! Nu återstår det bara att se vad Lerum kommer att kontra med.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Mikael Kreutz, vad skall Lerum kontra med, när det gäller Trängselavgifter i Göteborg?

Det är väl snarare Banverkets vilja att bygga ytterligare 2 järnvägsspår genom Lerum (med slamret från godstågen som idag stör mest) och som Henrik Ripa Kommunfullmäktiges Ordförande och tillika Moderat som har satt sin prestige i att vägra Banverket att få sin vilja igenom?

Men när det gäller Västra Stambanan och dess godståg så är SJ:s tanke att Vänerbanan från Karlstad-Vänersborg-Trollhättan-Göteborg skall om ett par år överta Västa Stambanans tunga godstrafik.
De extra järnvägsspåren genom Lerum behövs för ökad turtäthet Skövde-Göteborg
och mellan Stockholm-Göteborg.

Centrala Göteborg inklusive centrala Hisingen behöver verkligen ingå i Trängselavgift systemet för att minska biltrafikens menliga inverkan på dels trängseln och dels folks hälsa med avgaser och buller.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Antar att du utgår från artikeln i GP, Biltullar snabbutreds.
Det står inget i den om var avgift skall tas ut och om den skall variera över dygnet vilket är väsentliga aspekter. Och striden sägs stå om vart pengarna skall gå - till kollektivtrafik eller allmänna infrastruktursatsningar. Det fiskalt konservativa vore annars att låta dem gå in i den allmänna budgeten för att om möjligt sänka skatteuttaget. Det är ju ingen särskild sorts pengar, de bör därför inte lättvindigt spenderas på projekt som man inte är beredd att satsa på utan tullarna.
Senast ändrad 11 juni 2009 22:10
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Jag är lite kluven till biltullar, dels för att de medför ökade transaktionskostnader i samhället, de pengar som slängs in i ett sådant projekt går på ett sätt förlorade, även om det kanske kan leda till vinster i stort. Men finns det billigare och trevligare sätt att lösa samma problem så är det ju bättre.

Problemet med biltrafik i bebyggelse är enligt mig inte främst hur mycket bilar som trafikerar gatorna utan i vilken hastighet de far fram, om man kunde sänka hastigheterna på trafiklederna genom staden skulle man få många flugor i en smäll. Det skulle skicka samma signal som trafiktullar "att biltrafik i stad är egentligen inte helt ok" och skulle göra andra trafikslag mer konkurrenskraftiga tidsmässigt till bilen, men skulle samtidigt lösa problemet med de gator som har för snabb och allmänt otrevlig trafik för folk i närheten.

Exempelvis är Linnégatan hyffsat trafikerad, men på ett trevligt och trivsamt sätt. Och om man kunde omvandla allégatorna och motorlederna genom staden till Linnégator så tror jag att det skulle ge ungefär samma effekt som biltullar på biltrafiken, men ge så mycket mer till staden än vad tullarna skulle kunna ge.
Senast ändrad 11 juni 2009 22:33
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Jag är försiktigt positiv till biltullarna. Bra sätt att minska bilarna och avgaserna i de centrala delarna? Dessutom kanske det kan få fler att börja använda sig av kollektivtrafiken.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Alla här verkar utgå från trängselavgifter med likande syfte som de i Stockholm. Min tanke, utgående från GP-artikeln, att allianspartierna var med, och propån om finansiering av Marieholmstunneln genom avgifter nyligen, går snarare mot primärt finansierande biltullar av varianten norsk bompeng. Avgifter på väg kan ju ha olika syften:
Tre skäl till väg- och trafikavgifter
vilket jag tidigare skrev om i tråden om Marieholmstunneln.
Senast ändrad 17 februari 2013 02:55
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Andersson, tror du inte själv att "Bompengar" efter Oslomodellen är svårt att realisera enbart för Marieholmstunneln?

Intressant om Allianspartierna i Göteborg har ändrat sin tidigare ståndpunkt om att införa Trängselavgifter även i rikets 2:a stad Göteborg.
Men å andra sidan, så var det ju just Allianspartiet Moderaterna som talade sig starkt emot tanken att Trängselavgifterna skulle vara kvar efter valet 2006.

Vi vet ju hur det blev med det löftet.
Miljöpartiet och Socialdemokaternas idé i Stockholm med Trängselavgifterna har man dock i Stockholm frångått.
Att den inkomna slantarna från Trängselavgifterna skulle användas för inköp av fler bussar och för busstrafiken i storStockholm.
Trängselavgifterna var tänkta att användas för finansiering av ökat utbud för kollektivresenärer.
Nu, har man frångått det och slantarna från Trängselavgifterna användas istället till Stockholms Stads totala budget.
Men då ser inte de som ställer bilen till förmån för att åka kollektivt någon koppling till att förbättra för kollektivresenärerna.
Senast ändrad 12 juni 2009 19:21
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Andersson skrev:

@Daniel Andersson, tror du inte själv att "Bompengar" efter Oslomodellen är svårt att realisera enbart för Marieholmstunneln?
...

Det som förts fram i den andan är tull i Marieholmstunneln och Tingstadstunneln:
Ny tunnel - en dyr affär (GT 27 augusti 2008)
Det vore intressant att veta vilka direktiv som getts till utredningen; får de titta på olika syften med avgifter (finansiering, trängselreduktion, trafikstörningsreduktion), olika geografisk utformning, differentiering av avgifter över dygnet etc., eller skall de 'bara' studera legala och praktiska aspekter för att införa ett färdigt förslag?

Själv tycker jag man åtminstone borde differentiera avgifterna över dygnet; högre avgifter under rusningstrafik skulle bidra till mindre trängsel genom att sprida ut trafiken något under dagen. En ren tull som är konstant över dygnet vore däremot dumt; det blir höga kostnader för uttaget utan några egentliga vinster.
Senast ändrad 12 juni 2009 20:06
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Andersson, eftersom Stockholms Trängselavgiftsystem arbetar efter tid på dagen och avgiftens storlek så lär väl Göteborg följa efter "Stockholmsmodellen".

Vi måste också utforma Trängselavgifter för Göteborgs vidkommande så att Göteborgs centrala delar verkligen får lägre trafikvolym under morgon och sena eftermiddagar,annars är det ingen vits med Trängselavgifter.

Sedan får vi tänka på att politikerna i sydliga Sverige och Skandinaviens största stad Köpenhamn vill också ta efter "Stockholmsmodellen" kanske inte just att Malmös politiker är så heltända på konceptet vilket man dock är i Köpenhamn.

Köpenhamns Metro (den helautomatiska tunnelbanan) har kommit till just för att minska cykeltrafiken inne i centrala Köpenhamn som politikerna anser stoppar upp busstrafiken och taxichaufförerna är livrädda för alla vilda cyklister i Köpenhamn.
Köpenhamnspolitikerna anser dock att det ändå är för många bilister i Köpenhamn
trots alla vilda cyklister.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Utredningen presenterades idag; inriktningen verkar vara tydlig förefaller det. Inga konkreta detaljer har jag hittat om utformningen av ett eventuellt system, mer än att det nämns att delar av både Partille och Mölndal skall ingå.
Trängselavgift på väg till Göteborg [GP 2009-08-18 18:57]Göteborg på väg mot trängselskatt [DN 2009-08-18 20:11]
Mimmi Von Troil
3 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Augusti 2009
Finansieringen av de 29,5 miljarderna sker genom statligt anslag (hälften) och genom, trängselskatt, bidrag från kommuner/regioner, banavgifter, markvärdesökningar och kommersiella intäkter.

I paketet ingår:
- Västlänken
- Marieholmstunneln
- Kollektivtrafik omställning
- Del av Göta älv bron
- Anslutningar till Marieholmstunneln
- Förbättring av framkomlighet, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder
- Trimmningsåtgärder

Trängselskatten skall gälla under 25-30 år om presenterades generellt som 10-15 kronor/passage och skulle gälla mellan 06-18 vardagar. Jag vill understryka att skatten var bara given som ett exempel, säkert kan den varieras för person- och godstransporter ex.vis.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
pressmeddelande från regionen:
Kraftfullt infrastrukturpaket planeras i Västsverige

Intressant att alla nu vill ha trängselskatt. Förra året var det bara brukaravgift/medfinansiering som kunde accepteras.

Jan Hallberg säger detta i DN:
– I Göteborg reser endast 19 procent av alla arbetspendlare kollektivt – vilket är väldigt lågt om man jämför med Stockholms omkring 40 procent. Från regionens sida måste vi ta vårt ansvar att förbättra utgångsläget om vi ska kunna expandera som region.

Min fråga... kan nya vägbyggen hjälpa till att öka kollektivtrafikens marknadsandel? Jag noterar också att regeringen fortfarande inte anslagit pengar till ny motorvägstunnel under älven trots att det länge varit ganska klart att sätta igång, så fort man får pengar. Min förhoppning är att man satsar på spårtrafiken med avsikt att locka bilister över till kollektivtrafiken. Spårtrafiken har stor potential i Göteborg.
Senast ändrad 18 augusti 2009 22:43
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Mimmi von Troil: bra att du tar dig tid och kommer in här och informerar i debatten i rollen som aktör med insyn. Som jag skrev i inlägget på förstasidan så lämnar GP-artikeln en del frågor obesvarade som lär engagera upp en del upprörda känslor och förvirring.
Mimmi Von Troil
3 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Augusti 2009
I diskussionerna kring byggnationen av Marieholmstunneln enades man om att ett körfält i Tingstadstunneln (i vardera riktning) skulle göras om för enbart kollektivtrafik.
Jag har uppfattningen att vi inte skall ställa en sorts trafik mot en annan, inte "antingen spår eller väg" utan bil/buss och tåg/spårvagn. De skall förstärka varandra, "hela resan".

Skönt tycker jag att även del av Göta Älvbron ingår, det är en kommunal bro och det hade varit tufft för stan att hantera en sådan investeringskostnad utan statliga pengar.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Mimmi Von Troil skrev:

Jag har uppfattningen att vi inte skall ställa en sorts trafik mot en annan, inte "antingen spår eller väg" utan bil/buss och tåg/spårvagn. De skall förstärka varandra, "hela resan".


Hur menar du att en utbyggd biltrafik förstärker kollektivtrafiken (samt gång och cykel)?
J E
46 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Erik Sandblom skrev:Hur menar du att en utbyggd biltrafik förstärker kollektivtrafiken (samt gång och cykel)?

Bygger man ut biltrafiken bygger man även ut busstrafiken.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
J E skrev:

Bygger man ut biltrafiken bygger man även ut busstrafiken.


Men kommer inte bussen förbli det långsammare alternativet om man gör så?

Vill man stärka kollektivtrafiken tror jag man måste minska restiderna relativt bilen, t ex genom att bygga Västlänken men också nya spårvägslänkar, t ex Linnéplatsen-Masthugget-Lindholmen och Skeppsbrolänken.
Mimmi Von Troil
3 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Augusti 2009
I satsningen ingår bl a, som jag skrev, att ett körfält i vardera riktning i Tingstadstunneln blir busskörfält.
Om det finns goda pendlingsmöjligheter med regionaltåg och pendeltåg minskar bilpendlingen. Tyvärr har pedeltrafiken i Göteborg haft det svårt länge med trängsel på spåren och att Göteborg C är en säckstation. Genom Västlänken ökar möjligheterna till pendling och arbetspendlingsområdet blir större, bo i Varberg och jobba i Stenungsund, med Västlänken susar du under stan och tåget behöver inte backa och vända, som resenär behöver du inte stiga av och byta.

Glöm inte heller att Västlänken är en förutsättning för att Götalandsbanan, med snabb tåg till Stockholm (2 timmar) och tåg till Landvetter.
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Jag är inte negativ mot biltullar, om man bygger en ny gratisväg så kommer bil fortfarande vara det snabbaste färdmedlet och trafiken kommer att öka. Om det kostar 10 kr per passage så är innebär det mindre än 500 kr i månaden och jag ser hellre en biltull än en skattehöjning.

Ett annat sätt att få in pengar till stadskassan skulle vara att göra om gasklockan till en Pepsi/Cola/Redbull burk med tillhörande turistattraktion och ta x antal miljoner per år i avgift. Detta skulle man kunna göra tills området skall bebyggas och skulle kunna finansiera några kilometer spårvagnsspår per år.
Senast ändrad 19 augusti 2009 09:16
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Mimmi Von Troil skrev:

I satsningen ingår bl a, som jag skrev, att ett körfält i vardera riktning i Tingstadstunneln blir busskörfält.
Om det finns goda pendlingsmöjligheter med regionaltåg och pendeltåg minskar bilpendlingen.Men om du vill minska bilpendlingen, varför tycker du man ska förstärka biltrafiken?

Jag hittade några tidningsklipp i ämnet:

DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara

Ekot: Föräldrar äventyrar säkerhet vid skolor

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"

Daily Mail: How children lost the right to roam in four generations

Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt

GP: Göteborgsluften ofta hälsofarlig

DN: Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor

DN: Dålig luft kan tvinga in barnen

Ecoprofile: Trafikbuller dödar 50 000 européer om året
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
Snabbutredning om biltullar

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan